• Сучасні аспекти формування здоров’я дитячого населення 
ua До змісту

Сучасні аспекти формування здоров’я дитячого населення 

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):116-118; doi 10.15574/PP.2014.58.116 
 

Сучасні аспекти формування здоров'я дитячого населення 
 

Фролова Т. В., Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р.

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна 
 

Мета — висвітлити результати 10-річного моніторингу за станом здоров'я дітей шкільного віку, які мешкають у Харківському регіоні, та визначити найбільш значущі фактори, які впливають на популяційне здоров'я. 
 

Пацієнти та методи. Моніторинг стану здоров'я 2700 дітей шкільного віку (9–17 років), які постійно мешкають у Харківському регіоні, проведено методом експедиційних досліджень випадкової вибірки. До програми експедиційного обстеження включено клініко-анамнестичне тестування, оцінку фізичного розвитку, вивчення аліментарного забезпечення нутрієнтного гомеостазу, клініко-інструментальні та лабораторні методи. З метою оцінки мікроелементного статусу дітей вивчено вміст основних ессенціальних (Са, Cu, Zn, Fe, Mg, Mn, Se, В) та умовно-токсичних макро- і мікроелементів (Si, Pb, Cr, Rb, Ti, Sr, As, Co, Br, Bi, Ni, Al, Mo) у волоссі методом γ-активаційного аналізу при гальмовому випромінюванні від електронного прискорювача часток ПГ-5. Статистичний аналіз проведено на підставі параметричних і непараметричних критеріїв (Стьюдента—Фішера, Ван-дер-Вардена та ін.), імовірнісного розподілу ознак і кореляційного аналізу. 
 

Результати. Встановлено, що екологічне забруднення навколишнього середовища на 20% знижує рівень здоров'я дітей. Екозалежні прояви посилюються з віком, що обумовлено ступенем накопичення вмісту умовно-токсичних і токсичних мікроелементів. Вплив на рівень здоров'я таких чинників, як погіршення харчування, порушення рівня фізичного розвитку, гіподинамія та наявність шкідливих звичок у дітей, становить відповідно 23,0%, 24,2%, 21,8% і 29,6%. 
 

Висновки. Поліпшення здоров'я дитячого населення потребує покращення багатьох детермінант, включаючи соціально-економічні, екологічні, освітні, медичні тощо. Усі вищезазначені аспекти в умовах реформування первинної ланки медичної допомоги потребують додаткової уваги не тільки лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, але й вирішення питання щодо розробки обґрунтованих профілактичних заходів на рівні країни в цілому. 
 

Ключові слова: діти, здоров'я, мікроелементний статус, фактори ризику. 
 

Література:

1. Макац В, Курик М, Макац С и др. 2006. Актуальные вопросы биоэкологии и функциональной экобезопасности. Винница, Пед университет: 360.

2. Василенко ИЯ, Василенко ОИ. 2006. Медицинские проблемы техногенного загрязнения окружающей среды. Гигиена и санитария. 1: 22—25.

3. http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-tsentre-kharkova-luchshe-ne-dyshat.html.