• Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури 
ua До змісту Повний текст статті

Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):118-121;doi 10.15574/PP.2016.65.118 
 

Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури 

Дудник В. М., Булавенко О. В., Вижга Ю. В.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна 
 

У роботі наведено узагальнені сучасні відомості про частоту та поширеність вторинної міопатії серед пацієнтів із ревматологічною патологією, зокрема, ювенільним ревматоїдним артритом. Проаналізовано етіопатогенетичні аспекти процесів, узагальнені пускові механізми формування м'язового пошкодження, а також шляхи його розвитку. Наведено переконливі дані на користь полівалентного впливу запальної активності, преморбідної неповноцінності м'язових структур у формуванні вторинної міопатії. 
 

Ключові слова: вторинна міопатія, ювенільний ревматоїдний артрит. 
 

Література:

1. A controlled study of primary fibromyalgia syndrome: clinical features and association with other functional syndromes / M.B. Yunus [et al.] // J. Rheumatol. — 2009. — Vol. 16, Suppl. 19. — P. 62—69.

2. Chakrabarty S. Fibromyalgia / S. Chakrabarty, R. Zoorob // Am. Fam. Physician. — 2007. — Vol. 76. — P. 247—254. PMid:17695569

3. Evaluation of the Effectiveness of Pregabalin in Alleviating Pain Associated with Fibromyalgia: Using Functional Magnetic Resonance Imaging Study / S.-H. Kim, Y. Lee, S. Lee, C.W. Mun // PLoSone. — 2013. — Vol. 8 (9). — P. e74099. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0074099; PMid:24040178 PMCid:PMC3765321

4. Fibromyalgia syndrome: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Pain Research and Treatment / E. Bellato, E. Marini, F. Castoldi [et al.]. — 2012. — P. 1—17. http://dx.doi.org/10.1155/2012/426130; PMid:23213512 PMCid:PMC3503476

5. Fietta P. Fibromyalgia and psychiatric disorders / P. Fietta, P. Fietta, P. Manganelli // Acta Biomed. — 2007. — Vol. 78. — P. 88—95. PMid:17933276

6. Goldenberg D.L. Fibromyalgia syndrome. An emerging but controversial condition / D.L. Goldenberg // JAMA. — 2011. — Vol. 257 (20). — P. 2782—2787. http://dx.doi.org/10.1001/jama.1987.03390200122026http://dx.doi.org/10.1001/jama.257.20.2782

7. Goldenberg D.L. Fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, and myofascial syndrome / D.L. Goldenberg // Curr. Opin. Rhematol. — 2014. — Vol. 6 (2). — P. 223—233. http://dx.doi.org/10.1097/00002281-199403000-00018

8. Mease P. Fibromyalgia syndrome: review of clinical presentation, pathogenesis, outcome measures, and treatment / P. Mease // J. Rheumatol Suppl. 2015. — Vol. 75. — P. 6—21.

9. Perrot S. Development and validation of the Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST) / S. Perrot, D. Bouhassira, J. Fermanian // Pain. — 2010. — Vol. 150 (2). — P. 250—256. http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2010.03.034; PMid:20488620

10. Simons D.G. Muscle pain syndromes / D.G. Simons // American Physical Medicine. — 2015. — Vol. 54. — P. 289—298.

11. Smith H.S. Fibromyalgia: An Afferent Processing Disorder Leading to a Complex Pain Generalized Syndrome / H.S. Smith, R. Harri, D. Clauw // Pain Physician. — 2011. — Vol. 14. — P. E217—E245. http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4377-2242-0.00058-4

12. Thieme K. Comorbid Depression and Anxiety in Fibromyalgia Syndrome: Relationship to Somatic and Psychosocial Variables / K. Thieme, D.C. Turk, H. Flor // Psychosomatic Medicine 2014. — Vol 66. — P. 837—844. http://dx.doi.org/10.1097/01.psy.0000146329.63158.40; PMid:15564347

Зміст журналу Текст статті