• Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури)
ua До змісту

Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.8(96):99-102; doi 10.15574/SP.2018.96.99
Мочульська О. М., Чорномидз І. Б., Горішний І. М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

У структурі алергічних захворювань особливе місце посідає атопічний дерматит, оскільки він є одним із найчастіших та перших проявів алергії, нерідко трансформується надалі в інші форми алергії, суттєво знижує якість життя дітей незалежно від віку, потребує тривалого, етапного лікування та реабілітації. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей заснована на принципах доказової медицини, узагальнена у висновках ІІ Міжнародної об'єднаної конференції з атопічного дерматиту (International Consensus Conference on Atopic Dermatitis, ICCAD). З метою уніфікації різних підходів до діагностики та лікування атопічного дерматиту Європейська академія алергології і клінічної імунології (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) разом з Американською академією алергії, астми і імунології (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, AAAAI) створили робочу групу PRAСTALL (Practical Allergology Consensus Report). Лікування атопічного дерматиту складається з: контролю за довкіллям з усуненням алергенних та неалергенних факторів; лікувально0косметичного догляду за шкірою; системної і місцевої фармакотерапії; лікування супутніх захворювань; навчання пацієнтів; реабілітації і профілактики. Системна фармакотерапія передбачає застосування лікарських засобів таких груп: антигістамінні, мембраностабілізуючі (кромони), антагоністи лейкотрієнових рецепторів, анти-IgE препарати, глюкокортикостероїди, седативні, ферменти, сорбенти, гепатопротектори, пробіотики, антиоксиданти, антибактеріальні та протигрибкові,

імуномодулюючі та імуносупресивні препарати.

Ключові слова: діти, атопічний дерматит, глюкокортикостероїди, антигістаміни, кромони.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балаболкин ИИ, Булгакова ВА, Елисеева ТИ. (2017). Атопический дерматит у детей: иммунологические аспекты патогенеза и терапии. Педиатрия. 2: 128—131.

2. Беш ЛВ. (2017). Атопічний дерматит у дітей: що сьогодні потрібно знати педіатрам? Здоров'я України. 7(404): 20—21.

3. Міністерство охорони здоров'я України (2012). Адаптовані клінічні настанови з діагностики, профілактики та лікування атопічного дерматиту. Київ: 76.

4. Мочульська ОМ. (2017). Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 1: 5—11.

5. Невозинская ЗА, Плиева КТ, Корсунская ИМ. (2016). Возможности контроля над течением атопического дерматита. Consilium Medicum. Дерматология. 1: 49—53.

6. Охотнікова ОМ, Яковлева НЮ, Черниш ЮР. (2016). Сучасні аспекти зовнішньої протизапальної терапії атопічного дерматиту у дітей. Современная педиатрия. 2: 92—99. https://doi.org/10.15574/SP.2016.74.92

7. Самцов АВ, Соколовский ЕВ, Аравийская ЕА. (2015). Рекомендации по лечению атопического дерматита (атопической экземы) Американской академии дерматологии, Европейской академии дерматовенерологии и Российского общества дерматовенерологов и косметологов. Мнение экспертов. Вестник дерматологии и венерологии. 6: 11—16.

8. Славянская ТА, Деркач ВВ. (2016). Стратегия лечения атопического дерматита: из прошлого в будущее. Аллергология и иммунология. 17; 1: 4—11.

9. Тяжка ОВ. (2013, бер.). Атопічний дерматит у дітей. Здоров'я України. Тематичний номер: 30—31.

10. Чоп'як ВВ, Калюжна ЛД, Степаненко ВІ та ін. (2016). Атопічний дерматит: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Державний експертний центр МОЗ України. Київ: 112.

11. Anto JM, Bousquet J, Akdis M et al. (2017). Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL): Introducing novel concepts in allergy phenotypes. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 139; 2: 388—399. https://doi.org/10.1016/j.mod.2017.04.104

12. Chan S, Cornelius V, Chen T et al. (2017). Atopic Dermatitis Anti;IgE Paediatric Trial (ADAPT): the role of anti;IgE in severe paediatric eczema: study protocol for a randomised controlled trial. Trails. 18; 1: 136.

13. Czarnowicki T, Krueger JG, Guttman-Yassky E. (2017). Novel concepts of prevention and treatment of atopic dermatitis through barrier and immune manipulations with implications for the atopic march. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 139; 6: 1723—1734. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.04.004; PMid:28583445

14. Danby SG, Chalmers J, Brown K et al. (2016). A functional mechanistic study of the effect of emollients on the structure and function of the skin barrier. British Journal of Dermatology. 175; 5: 1011—1019. https://doi.org/10.1111/bjd.14684; PMid:27097823

15. Drucker AM. (2017). Atopic dermatitis: Burden of illness, quality of life, and associated complications. Allergy & Asthma Proceedings. 38; 1: 3—8. https://doi.org/10.2500/aap.2017.38.4005; PMid:28052794

16. Edwards C. (2016). Measurements of structure and function of skin: emollient effects on atopic dermatitis. British Journal of Dermatology. 175; 5: 868—869. https://doi.org/10.1111/bjd.14942; PMid:27790690

17. Furue M, Chiba T, Tsuji G. et al. (2017). Atopic dermatitis: immune deviation, barrier dysfunction, ige autoreactivity and new therapies. Allergology International. 66; 3: 398—403. https://doi.org/10.1016/j.alit.2016.12.002; PMid:28057434

18. Gittler JK, Wang JF, Orlow SJ. (2017). Bathing and associated treatments in atopic dermatitis. American Journal of Clinical Dermatology. 18; 1:45—57. https://doi.org/10.1007/s40257-016-0240-2; PMid:27913962

19. Heratizadeh A, Werfel T. (2016). Anti;inflammatory therapies in atopic dermatitis. Allergy. 71; 12: 1666—1675. https://doi.org/10.1111/all.13065; PMid:27735066

20. Jonathan I Silverberg, Silverberg N. (2017). Atopic Dermatitis, an Issue of Dermatologic Clinics. Elsevier. Health Science Division. 35: 33.

21. Kamata Y, Tominaga M, Takamori M. (2016). Itch in atopic dermatitis management. Current Problems in Dermatology. 50: 86—93. PMid:27578076

22. Kido;Nakahara M, Furue M, Ulzii D et al. (2017). Itch in atopic dermatitis. Immunology and Allergy Clinics of North America. 37; 1: 113—122.

23. Kim JP, Chao LX, Simpson EL, Silverberg JI. (2016). Persistence of atopic dermatitis (AD): A systematic review and meta;analysis. Journal of the American Academy of Dermatologyol. 75; 4: 681—687. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2016.05.028; PMid:27544489 PMCid:PMC5216177

24. Lee GB, Fonacier L. (2017). Difficult to manage atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology: in Practice. 5; 1: 207—208. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2016.09.007; PMid:28065338

25. Metz M, Staubach P. (2016). Itch management: topical agents. Current Problems in Dermatology. 50: 40—45. PMid:27578070

26. Ohtsu H, Seike M. (2017). Histamine and histamine receptors in allergic dermatitis. Handbook of Experimental Pharmacology. 241: 333—345. https://doi.org/10.1007/164_2016_9; PMid:27787718

27. Silverberg NB, Duran;McKinster C. (2017). Special Considerations for Therapy of Pediatric Atopic Dermatitis. Dermatologic Clinics. 35; 3: 351—363. https://doi.org/10.1016/j.det.2017.02.008; PMid:28577804

28. Wert AF, Posa D, Tsilochristou O, Schwerk N. (2016). Treatment of allergic children — where is the progress (for the practicing allergist)? Pediatric Allergy and Immunology. 27; 7: 671—681. https://doi.org/10.1111/pai.12653; PMid:27614100

Стаття надійшла до редакції 13.06.2018 р., прийнята до друку 26.11.2018 р.