• Сучасна діагностика та лікування передчасного розриву плодових оболонок (огляд літератури)
До змісту Повний текст статті

Сучасна діагностика та лікування передчасного розриву плодових оболонок (огляд літератури)

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):48-52; doi 10.15574/PP.2017.70.48

Деменіна Н. К., Іщенко Г. І.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Розрив плодових оболонок є однією з найбільш частих і дискусійних проблем в акушерстві. Навколоплідні води, відіграючи важливу роль у біомеханіці пологів, мають велике фізіологічне значення для їх перебігу та стану плода, оскільки створюють умови для його вільного розвитку і руху, а також захищають організм, що росте, від несприятливих факторів. Спонтанний розрив плодових оболонок є нормальним компонентом пологів. Передчасний розрив плодових оболонок відноситься до розриву оболонок до початку пологів незалежно від гестаційного віку. Після того, як відбувся розрив плодового міхура, пологи рекомендується активувати, коли ризик висхідної інфекції переважує ризик недоношеності. Коли передчасний розрив плодових оболонок відбувається в терміні, пологи, як правило, настають спонтанно або активуються у межах від 12 до 24 годин. Ведення вагітності, ускладненої передчасним розривом плодових оболонок (відноситься до передчасного розриву плодових оболонок у терміні до 37 тижнів вагітності), є більш складним. Передчасний розрив плодових оболонок ускладнює від 2% до 20% усіх пологів і пов'язаний із 18% до 20% перинатальної смертності. Можливості ведення включають госпіталізацію до лікарні, амніоцентез, щоб виключити внутрішньоутробне інфікування, і допологове введення кортикостероїдів та антибіотиків широкого спектра дії, за потреби. Незважаючи на те, що провідним фактором допологового вилиття навколоплідних вод є інфікування, питання етіології та патогенезу передчасного розриву плодових оболонок залишаються недостатньо вивченими.

Ключові слова: передчасний розрив плодових оболонок, передчасні пологи, антибіотики, кортикостероїди.

Література
1. Абрамченко В.В. Фармакотерапия преждевременных родов: 1 т. / В.В. Абрамченко. — Москва: МедЭкспертПресс, Петрозаводск: Изд-во Интел-Тек, 2003. — 448 с.

2. Аналіз смертності та наслідків передчасних пологів: від новонародженої дитини до дорослої людини. Частина 2 серії «Передчасні пологи» // З турботою про жінку. — 2011. — № 3 (24). — С. 26—31.

3. Веропотвелян П.Н. Преждевременное излитие околоплодных вод при недоношенной беременности — что делать? / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.Н. Панасенко // Здоровье женщины. — 2012. — № 1 (67). — С. 99.

4. Глуховец Б.И. Восходящее инфицирование фетоплацентарной системы / Б.И. Глуховец. — Москва: МЕДпресс-информ, 2006. — 240 с.

5. Дворянский С.А. Преждевременные роды / С.А. Дворянский, С.Н. Арасланова. — Москва: Медична книга; Нижний Новгород: Изд_во НГМА, 2002. — 93 с.

6. Кулаков В.И. Преждевременные роды / В.И. Кулаков, Л.Е. Мурашко. — Москва: Медицина, 2002. — 176 с.

7. Орджоникидзе Н.В. Эндометрит и раневая инфекция у родильниц. Проблемы и пути их решения / Н.В. Орджоникидзе, Т.А. Федорова, С.Ж. Данелян // Акушерство и гинекология. — 2004. — № 5. — С. 3—5.

8. Патоморфологические особенности плаценты и плодных оболочек у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод / А.М. Громова, О.О. Тарановська, В.В. Талаш // Вісник проблем біології і медицини. — 2011. — Вип. 2, Т. 1. — С. 182—184.

9. Радзинский В.Е. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности / В.Е. Радзинский, А.П. Милованов. — М.: Медицинское информационное агентство, 2004. — 393 с.

10. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности / В.М. Сидельникова. — Москва: Триада-Х, 2000. — 304 с.

11. A prospective population-based study of 598 cases of PPROM between 24 and 34 weeks'gestation: description, management and mortality (DOMINOS cohort) / J.C. Pasquier, M. Rabilloud, J.C. Picaud [et al.]; DOMINOS Group // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2005. — Vol. 121. — P. 164—170. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2004.12.015; PMid:16054957

12. ACOG Committee on Practice Bulletins-Obstetrics, authors. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. (ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes) // Obstet. Gynecol. — 2007. — Vol. 109. — P. 1007—1019. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000263888.69178.1f; PMid:17400872

13. Amnisure placental alpha macroglobulin-1 rapid immunoassay versus standard diagnostic methods for detection of rupture of membranes / L.M. Cousins, D.P. Smok, S.M. Lovett, D.M. Poeltler // Am. J. Perinatol. — 2005. — Vol. 22. — P. 317—320. https://doi.org/10.1055/s-2005-870896; PMid:16118720

14. Caughey A.B. Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes / A.B. Caughey, J.N. Robinson, E.R. Norwitz // Rev. Obstet. Gynecol. — 2008. — Vol. 1. — P. 11—22. PMid:18701929 PMCid:PMC2492588

15. Chorioamnionitis increases neonatal morbidity in pregnancies complicated by preterm premature rupture of membranes / P.S. Ramsey, J.M. Lieman, C.G. Brumfield, W. Carlo // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol. 192. — P. 1162—1166. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2004.11.035; PMid:15846196

16. Effectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes / J. Bornstein, G. Ohel, Y. Sorokin [et al.] // Am. J. Perinatol. — 2009. — Vol. 26 (1). — P. 45—50. https://doi.org/10.1055/s-0028-1095183; PMid:18979414

17. Hosseini M.A. Comparison of fern and evaporation tests for detection of ruptured fetal membranes / M.A. Hosseini, F. Nahidi, Z. Majdfar // East Mediterr Health J. — 2007. — Vol. 13 (1). — P. 197—200. PMid:17546923

18. Kafali H. Vaginal fluid urea and creatinine in diagnosis of premature rupture of membranes / H. Kafali, C. Oksuzler // Arch. Gynecol. Obstet. — 2007. — Vol. 275. — P. 157—160. https://doi.org/10.1007/s00404-006-0240-1; PMid:16967274

19. Kenyon S. Antibiotics for preterm rupture of membranes / S. Kenyon, M. Boulvain, J. Neilson // Cochrane Database Syst. Rev. — 2003. — CD001058. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001058

20. Mercer B.M. Preterm rupture of the membranes: diagnosis and management / B.M. Mercer // Clin. Perinatol. — 2004. — Vol. 31. — P. 765—782. https://doi.org/10.1016/j.clp.2004.06.004; PMid:15519427

21. Nonintrusive diagnosis of premature ruptured amniotic membranes using a novel polymer / J. Bornstein, A. Geva, I. Solt [et al.] // Am. J. Perinatol. — 2006. — Vol. 23. — P. 351—354. https://doi.org/10.1055/s-2006-947159; PMid:16841279

22. Park J.S. Noninvasive testing for rupture of the fetal membranes / J.S. Park, S.E. Lee, E.R. Norwitz [et al.]. — Touch Briefings: US Obstetrics and Gynecology, 2007. — Vol. 1. — P. 13—16.

23. Prospective cohort study investigating the reliability of the AmnioSens method for detection of spontaneous rupture of membranes / L. Mulhair, J. Carter, L. Poston [et al.] // BJOG. — 2009. — Vol. 116. — P. 313—318. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2008.01828.x; PMid:18652589

24. Shahin M. Comparative study of three amniotic fluid markers in premature rupture of membranes: prolactin, beta subunit of human chorionic gonadotropin, and alpha-fetoprotein / M. Shahin, H. Raslan // Gynecol. Obstet. Invest. — 2006. — Vol. 63. — P. 195—199. https://doi.org/10.1159/000097844; PMid:17159350

25. The Association between early rupture, latency, clinical chorioamnionitis, neonatal infection, and adverse perinatal outcomes pregnancies complicated by preterm prelabour rupture of membranes / P. Vondadelszen, S. Kives, M.F. Delisle [et al.] // Twin Res. — 2003. — Vol. 4. — P. 257—262. https://doi.org/10.1375/136905203322296575; PMid:14511428

Зміст журналу Текст статті