• Стомальні ускладнення у дітей
До змісту

Стомальні ускладнення у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):68-73; doi 10.15574/PS.2016.52-53.68 
 

Стомальні ускладнення у дітей


Горбатюк О. М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна


Виведення кишкових стом у дітей часто супроводжується виникненням ускладнень.


Мета – покращення результатів лікування дітей з ускладненнями кишкових стом.


Пацієнти і методи. Проаналізовані результати лікування 49 дітей із кишковими стомами. Стомальні ускладнення мали місце у 15 (30,61%) пацієнтів. Спостерігали такі ранні ускладнення кишкових стом (5 клінічних спостережень), як кровотеча, евентрація кишки, некроз стоми, ретракція стоми, парастомальний абсцес. Пізніх стомальних ускладнень було 10 – стеноз стоми (4 випадки), стеноз міжкишкового анастомозу (1), параколостомічна грижа (1), грануляції і виразки виведеної кишки (1), парастомальні дерматити (3).


Результати. Основними причинами виникнення стомальних ускладнень у дітей є тактичні і технічні помилки формування стом, серед яких найбільш значущими є неадекватна мобілізація кишки, розлади кровопостачання кишкової стінки, неправильне визначення діаметра отвору на передній черевній стінці, порушення правил фіксації виведеного сегмента кишки до шарів черевної стінки. У більшості дітей стомальні ускладнення були усунені хірургічними методами.


Висновки. У кожної третьої дитини виведення кишкових стом супроводжується виникненням ускладнень. Основним профілактичним заходом з попередження можливих парастомальних ускладнень у дітей є дотримання правил і методик формування кишкових стом. Постійне диспансерне спостереження за дітьми – носіями кишкових стом сприяє своєчасній діагностиці і лікуванню виявлених ускладнень.


Ключові слова: кишкова стома, стомальні ускладнення, діти.


Література

1. Воробьев Г. И. Кишечные стомы / Г. И. Воробьев, П. В. Царьков. – Москва: МНПИ, 2001. – 90 с.

2. Захараш М. П. Кишечні стоми: види стом, методики їх формування; медико-соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечник стом, їх лікування: методичні рекомендації / М. П. Захараш, Ю. М. Захараш. – Київ, 2015. – 43 с.

3. Калашникова И. А. Алгоритм диагностики и лечения осложнений кишечной стомы / И. А. Калашникова, С.И. Ачкасов // Колопроктология. – 2009. – № 3 (29). – С. 8–14.

4. Bowel stomas in infants and children. A 5-year audit of 203 patients / Millar A. J., Lakhoo K., Rode H. [et al.] // S. Afr. J. Surg. – 1993. – Vol. 3, № 3. – P. 110–113.

5. Holschneider A. M. Anorectal malformations in children. Embryology, diagnosis, surgical treatment, follow-up / A.M. Holschneider, J. M. Hutson. – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. – 153 p.

6. Holschneider A. M. Hirschsprung’s disease and allied disorders / A. M. Holschneider, P. Puri. – 3rd ed. – Berlin: Springer-Verlag, 2007. – 177 p.

7. Multimedia education programme for patients with a stoma: effectiveness evaluation / Lo S. F., Wang Y. T., Wu L. Y. [et al.] // J. Adv Nurs. – 2011. – № 67 (1). – Р. 68–76. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05455.x; PMid:21158903

8. Stoma complications: a multivariate analysis / Duchesne J. C., Wang Y. Z., Weintraub S. L. [et al.] // Am. Surg. – 2002. – Vol. 68, № 11. – P. 961–966. PMid:12455788

9. Stoma complications: the Cook County Hospital experience / Park J. J., Del Pino A., Orsay C. P. [et al.] // Dis. Colon. Rectum. – 1999. – № 42 (12). – P. 1575–1580. https://doi.org/10.1007/BF02236210; PMid:10613476