• Статус функції закриття сечівника у вагітних із синдромом гіперактивного сечового міхура
До змісту

Статус функції закриття сечівника у вагітних із синдромом гіперактивного сечового міхура

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):66–69; doi 10.15574/HW.2018.135.66

Костюк І. Ю., Чайка Г. В., Гарнець Ю. С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Ультразвуковий (УЗ) метод дослідження був спочатку запропонований як перший крок у діагностиці нетримання сечі, оскільки середня величина товщини стінки сечового міхура та розмірів уретрального сфінктера у роботах багатьох урологів пов’язані з наявністю гіперактивного сечового міхура (ГАСМ).

Мета дослідження: визначення сонографічних показників замикального апарату сечівника у вагітних із синдромом ГАСМ.

Матеріали та методи. Було проведено оцінювання таких УЗ-показників замикального апарату сечівника, як воронкоподібне розширення сечівника, товщина стінки сечового міхура, об’єм сечового міхура та об’єм залишкової сечі. Проведено оцінювання діагностичної цінності шийково-міхурового тесту у вагітних із синдромом ГАСМ. Отримані результати порівнювали з такими самими у практично здорових вагітних.

Результати. Показник товщини стінки сечового міхура з віком збільшується, як у жінок з ГАСМ, так і у практично здорових жінок. Однак достовірно більші значення даного показника (р<0,001) виявлено у групі жінок із синдромом ГАСМ. У III триместрі вагітності позитивний шийково-міхуровий тест був виявлений у всіх пацієнтів з ГАСМ. У групі вагітних з ГАСМ значно менший розмір сечового міхура і збільшений об’єм залишкової сечі, що підтверджує світові дані.

Заключення. Дані спонтанних скорочень детрузора у вагітних дозволяють зробити висновок, що цей показник є характерною діагностичною ознакою ГАСМ.

Ключові слова: вагітність, ультразвукове дослідження, замикальний апарат сечівника, гіперактивний сечовий міхур.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Hagen-Ansert SL. 2001. Introduction to abdominal scanning techniques and protocols. In: Hagen-Ansert SL (ed).Textbook of Diagnostic Ultrasonography. 5th ed. St Louis, MO: CV Mosby Co.:42–69.

2. Middleton WD, Kurtz AB, Hertzberg BS. Kidney.2004. Ultrasound: The Requisites. 2nd ed. St Louis, MO: CV Mosby Co:103–151.

3. Muradali D, Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, et al. 2009. Diagnostic Ultrasound. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby:675–704.

4. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, et al (eds). 2005. Diagnostic Ultrasound. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby:1905–1940.

5. Thurston W, Wilson SR. 2005. The urinary tract. In: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, et al (eds). 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby:321–394.

6. Pasquale Martino, Andrea B. Galosi. 2017. Atlas of Ultrasonography in Urology, Andrology, and Nephrology. Springer International Publishing: 728 р.

7. Аллахвердов Ю. А. 2017.“ Атлас ультразвуковой диагностики.” (учебно-практическое пособие). 335 с.

8. Капустин С.В. 2017. Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии. Монография / С.В. Капустин, Р. Оуен, С.И. Пиманов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Умный доктор. 176 с.

9. B. I. Горовий [та iн.]. 2015. Практична урогінекологія : Курс лекцій : Навчальний Посібник.— Вінниця : Книга-Вега. 728 с.

10. Под ред. П.Ф. Фулхэма, Б.Р. Гилберта; Пер. с англ. К. А. Ширанова; Под ред. А.В. Зубарева, Д.Ю. Пушкаря.2016. «Ультразвуковая диагностика в урологии» «ГЭОТАР-Медиа». 572 с.

11.Шкарупа Д.Д. 2015 « Недержание мочи и опущение тазовых органов у женщин. », МЕДпресс-информ». 50 с.