• Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю
До змісту

Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):108–111; doi 10.15574/HW.2016.110.108

 

Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю

 

Ночвіна О. А.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

 

Мета дослідження: оцінювання стану тазової гемодинаміки шляхом проведення ультразвукового обстеження з високочастотним допплєрівським картуванням у жінок з синдромом хронічного тазового болю.

 

Матеріали та методи. Вивчено основні допплєрометричні показники, а саме – середню систолічну швидкість кровообігу та судинних індексів опору у маткових та яєчникових артеріях та венах у жінок з хронічним тазовим болем основної групи та здорових жінок групи контролю.


Результати. Установлено, що у пацієнток з хронічним тазовим болем спостерігається підвищення індексів судинного опору та зменшення середньої швидкості кровотоку, що опосередковано свідчить про порушення кровозабезпечення та ішемію внутрішніх статевих органів, пов’язаних з наявністю ендотеліальної дисфункції.


Заключення. Дані про стан кровозабезпечення органів малого таза у жінок з синдромом хронічного тазового болю, визначені шляхом ультразвукового дослідження з високочастотним допплєрівським картуванням, дозволяють виключити наявність органічних пошкоджень венозної системи малого таза та довести значення порушень стану гемодинаміки у визначенні патогенетичних аспектів формування больових відчуттів у нижніх відділах живота.


Ключові слова: синдром хронічного тазового болю, тазова гемодинаміка, ультразвукове допплєрівське картування.


Литература

1. Аверкина НА, Филатова ЕГ. 2000. Психологические факторы при хронической боли. Журнал неврологии и психиатрии 12:21–28.

2. Агеев ФТ. 2004. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний. ЖСН. 4;1:21–22.

3. Белова АН, Крупин ВН. 2007. Хроническая тазовая боль: руководство для врачей. Под ред. АН Беловой, ВН Крупина. М:571.

4. Венцківський БМ. 2008. Больовий синдром в гінекології: від етіології до лікування. Здоров’я України 3(12):5–6.

5. Гомазков ОВ. 2000. Молекулярные и физиологические аспекты эндотелиальной дисфункции. Роль эндогенных химических регуляторов. Успехи физиологических наук 31(4):48–62.

6. Допплерография в гинекологии. Под ред. Зыкина БИ, Медведева МВ. М, РАВУЗДПГ, Реальное время. 2000:152.

7. Проскурякова ОВ, Лесюк СЭ. 2000. Ультразвуковое исследование венозних сосудов неизмененных внутренних половых органов женщины. Эхография 1;1:115–122.

8. Хроническая тазовая боль. Под ред. Беловой АН, Куприна ВН. М, Антидор. 2007:572.