• Стан системи імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки
ua До змісту

Стан системи імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):135–138; doi 10.15574/HW.2017.123.135

Дола О. Л.
Перинатальний центр, м. Київ

У статті представлені сучасні аспекти стану імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією (ПВІ) шийки матки.
Мета дослідження: вивчення показників, що характеризують стан імунітету, у жінок з латентною ПВІ шийки матки, часто поєднаною з урогенітальною інфекцією (УГІ), на початку обстеження та через 6 міс спостереження.
Матеріали та методи. Дослідження показників клітинної та гуморальної ланки імунітету проведено у 210 жінок з латентною ПВІ та 15 здорових жінок на початку обстеження і через 6 міс. У 84 жінок діагностована моноінфекція, у 126 – поєднана ПВІ та УГІ. У 140 жінок встановлена транзиторна ПВІ, у 70 – персистувальна.
Результати. У жінок з латентною ПВІ шийки матки були виявлені розлади клітинного імунітету (незначне зменшення відносної кількості СD3+-, CD4+-лімфоцитів та одночасне підвищення кількості CD8+-лімфоцитів, природних кілерів та В-лімфоцитів) на тлі активації гуморальної ланки імунітету. Неспецифічний захист організму жінок з ПВІ характеризувався пригніченням фагоцитарної реакції нейтрофільних гранулоцитів (Нф) та моноцитів (Мц) на тлі підвищення кисневозалежного метаболізму, у першу чергу Нф, та зниження функціонального резерву як для Нф, так і Мц. Найбільш виражені порушення встановлені у пацієнток з поєднаною ПВІ та УГІ.
Заключення. У жінок з транзиторною ПВІ спостерігалась нормалізація показників клітинного та гуморального імунітету, а подальша персистенція вірусу папіломи людини у статевих органах призводила до більш суттєвого пригнічення фагоцитарної та НСТ-активності фагоцитів, а також реакцій не тільки клітинної, а й гуморальної ланок імунітету.
Ключові слова: папіломавірусна інфекція, шийка матки, клітинний та гуморальний імунітет.

Література:
1. Белокриницкая Т.Е. Типирование вирусов папиллом при заболеваниях шейки матки / Т.Е. Белокриницкая, Ю.Н. Пономарева, Е.Н. Бунина // Вестник НГУ. – 2005. – Т. 3. – Вып. 2. – С. 10–13.

2. Гуморальный иммунный ответ у пациенток с цервикальными неоплазиями, ассоциированными с вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска / Л.Ф. Телешева, О.С. Абрамовских, И.Ю. Орнер, И.Л. Батурина // Пермский медицинский журн. – 2011. – T. XXVIII, № 5. – С. 57–61.

3. Кайдашев І.П. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині. – Полтава: Полимет, 2003. – 320 с.

4. Ковчур П.И. Изменения параметров клеточного иммунитета у пациентов с преинвазивным и микроинвазивным раком шейки матки до и после лечения / П.И. Ковчур, Е.В. Бахидзе, А.В. Ястребова // Инфекция и иммунитет. – 2014. – Т. 4, № 2. – С. 173–180.

5. Микробный пейзаж репродуктивного тракта женщин с папилломавирусной инфекцией / О.С. Абрамовских, К.А. Алехина, А.Ю. Савочкина, К.Е. Пряхина // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2013. – № 7. – С. 46–47.

6. Показатели иммунитета у больных с папилломавирусной инфекцией гениталий/ Г.Т. Сухих, Н.К. Матвеева, И.А. Аполихина, В.Н. Верясов, Д.В. Куявская, Л.В. Ванько// Акушерство и гинекология. – 2000. – № 2. – С. 35–37.

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета прикладных программ STATISTIKA. – М.: Медиа Сфера, 2002. – 312 с.

8. Human papillomavirus virus-like particles do not activate Langerhans cells: a possible immune escape mechanism used by human papillomaviruses / S.C. Fausch [et al.] // J. Immunology. – 2002. – Vol. 169. – P. 3242–3249. https://doi.org/10.4049/jimmunol.169.6.3242

9. Human papillomavirus entry into NK cells requires CD16 expression and triggewrs cytotoxic activity and cytokine secretion / V.M. Renoux, В.І. Langers [et al.] // Eur. J. оf Immunology. – 2011. – Vol. 41 (11). – P. 3240–3252.

10. Palefski J.M. Anal sguamous cell intraepithelial lesions: relation to HIV and human papillomavirus infection / J.M. Palefski // J. Acquir. Immun. Defic. Syndr. – 1999. – Vol. 21 (Suppl.). – Р. 42–48.

11. Park B.H. Infection and nitroblue-tetrazolium reduction by neutrophils: a diagnostic aid / В.H. Park, S.M. Fikring, E.M. Smithwick // Lancet. – 1968. – № 2. – P. 532–534. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(68)92406-9

12. Waldhaue A. NK cells and cancer immunosurveillance / A. Waldhaue, A. Steinie // Ontogeny. – 2008. – Vol. 27 (45). – P. 5932–5943.