• Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією
До змісту Повний текст статті

Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):113-120; doi 10.15574/PP.2017.70.113

Бабінцева А. Г.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Мета — визначити особливості ренальної гемодинаміки в доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією різного ступеня тяжкості на основі вивчення допплерометричних характеристик кровотоку в головних ниркових артеріях наприкінці першої доби життя.

Пацієнти та методи. Проведено клініко-параклінічне обстеження 146 доношених новонароджених, які були розподілені на чотири групи: першу групу становили 22 дитини з клінічними проявами перинатальної патології помірного ступеня тяжкості та відносно збереженими нирковими функціями; другу групу — 49 дітей з порушеннями періоду ранньої постнатальної адаптації тяжкого ступеня, з яких у 24 дітей спостерігалися зміни функціонального стану нирок (ІІА група), у 25 дітей діагностувалося гостре пошкодження нирок (ІІБ група); групу контролю (ІІІ група) — 25 здорових новонароджених дітей. Наприкінці першої доби життя на апараті MyLabТМ 25Gold фірми ESAOTE (Італія) з використанням конвексного датчика на частоті 3,5–5,0 МГц здійснено кольорове допплерівське сканування та імпульсно-хвильову допплерографію з вивченням кривих швидкостей кровотоку на головних ренальних артеріях.

Результати. Діти з порушеннями процесів адаптації помірного ступеня тяжкості, незважаючи на відсутність клінічних проявів ренальної дисфункції, характеризуються напруженням гемодинамічних процесів у вигляді меншого рівня швидкісних характеристик за відсутності активації вазоконстрикторних механізмів. У новонароджених із клінічними проявами перинатальної патології тяжкого ступеня та порушеннями функціонального стану нирок на фоні застосування «агресивного» терапевтичного втручання діагностується відносна сталість основних швидкісних і резистивних характеристик, що свідчить про достатню активацію компенсаторних гемодинамічних механізмів. Формування гострого пошкодження нирок у критично хворих новонароджених пов'язане із суттєвими розладами ниркового кровотоку на фоні переважання вазоконстрикції ниркових судин і погіршення загальної ниркової васкуляризації.

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про необхідність проведення рутинної імпульсно-хвильової допплерографії з визначенням показників кривих швидкостей кровотоку всім пацієнтам неонатальних відділень інтенсивної терапії для визначення стану ренальної гемодинаміки та доклінічної діагностики порушень функціонування нирок у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією різного ступеня тяжкості.

Ключові слова: доношені новонароджені діти, перинатальна патологія, ренальна гемодинаміка, допплерометрія.

Література
1. Диагностика нарушений гемодинамики мозга и почек у новорожденных при гипоксической энцефалопатии / A.А. Криштафович, К.У. Вильчук, М.Г. Девялтовская [и др.] // Вестник Национальной академии наук Беларуси. — 2015. — № 1. — С. 59—64.

2. Ехографічні та допплерометричні особливості стану сечовидільної системи у новонароджених з перинатальною гіпоксією / І.С. Лук'янова, Г.Ф. Медведенко, І.А. Журавель [та ін.] // ІІІ Конгрес Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики : матеріали конференції. — Одеса, 2008.

3. Ольхова Е.Б. Эхографические варианты нарушений ренальной гемодинамики у новорожденных / Е.Б. Ольхова // Радиология. — 2012. — № 2. — С. 53—67.

4. Попов С.В. Региональный почечный кровоток у новорожденных с почечной недостаточностью различного типа на фоне гипоксически-ишемического поражения ЦНС / С.В. Попов, В.Н. Облазницкий // Вісник СумДУ. — Серія Медицина. — 2010. — № 1. — С. 148—152.

5. Ріга О.О. Діагностика та прогнозування гемодинамічних порушень у новонароджених з перинатальною патологією: автореф. дис. … д.мед.н. 14.01.10 — Педіатрія / О.О. Ріга. — Харків, 2013. — 20 с.

6. Тухбатуллин М.Г. Современные ультразвуковые технологи в клинической практике / М.Г. Тухбатуллин, И.М. Алиева // Практическая медицина. — 2012. — № 5 (60). — С. 30—35.

7. Changes in Cerebral and Visceral Blood Flow Velocities in Asphyxiated Term Neonates With Hypoxic-Ischemic Encephalopathy / Pilvi Ilves, Mare Lintrop, Inga Talvik [et al.] // J. Ultrasound Med. — 2009. — Vol. 28. — Р. 1471—1480. https://doi.org/10.7863/jum.2009.28.11.1471; PMid:19854961

8. Neonatal Hypoxic-Ischemic Injury: Sonography and Dynamic Color Doppler Sonography Perfusion of the Brain and Abdomen With Pathologic Correlation / Guilherme S. Cassia, Ricardo Faingold, Chantal Bernard [et al.] // AJR. — 2012. — P. W743-752. https://doi.org/10.2214/AJR.11.8072.

9. Neonatal Acute Kidney Injury [Електронний ресурс] / David T. Selewski, Jennifer R. Charlton, Jennifer G. Jetton [et al.] // Pediatrics. — 2015. — Vol. 136, № 3. — Р. Е463—473. — Режим доступу: http://pediatrics.a_appublications.org/content/early/2015/07/08/peds.2014-3819.

10. Normal Doppler Spectral Waveforms of Major Pediatric Vessels: Specific Patterns / Covind B. Chavhan, Dimitri A. Parra, Andrea Mann [et al.] // Radiographics. — 2008. — Vol. 28 (3). — P. 691—707. https://doi.org/10.1148/rg.283075095; PMid:18480479

11. Renal Relevant Radiology: Use of Ultrasonography in Patients with AKI / Sarah Faubel, Nayana U. Patel, Mark E. Lockhart [et al.] // CJASN ePress. — 2013. https://doi.org/10.2215/CJN.04840513.

12. Resistive Intrarenal Index: Myth Or Reality? / A. Granata, L. Zanoli, S. Clementi [et al.] // Br. J. Radiol. — 2014. https://doi.org/10.1259/bjr.20140004.

13. Sonographic assessment of renal size and growth in premature infants / N.A. van Venrooij, J.J. Junewick, S.L. Gelfand [et al.] // Pediatr Radiol. — 2010. — Vol. 40. — Р. 1505—1508. https://doi.org/10.1007/s00247-010-1605-y; PMid:20217065

14. Score for Neonatal Acute Physiology: a physiologic severity index for neonatal intensive care / D.K. Richardson, J.E. Gray, M.C. McCormick [et al.] // Pediatrics. — 1993. — Vol. 91 (3). — P. 617—623. PMid:8441569

 

Зміст журналу Текст статті