• Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції 

Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):84–90; doi 10.15574/HW.2016.110.84 
 

Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції 
 

Воробей Л. І., Ткачук Р. Р.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини 
 

Мета дослідження: вивчення впливу дизадаптаційних порушень у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції на частоту акушерських та перинатальних ускладнень.


Матеріали та методи. За час дослідження обстежено 58 вагітних із перинатальними втратами в анамнезі та порушеннями нейровегетативної регуляції. Вивчений клінічний перебіг вагітності та пологів, стан новонароджених, оцінені зміни ендокринної та гемодинамічної ланок адаптації функціональної системи мати–плацента–плід.


Результати. У вагітних з нейровегетативними розладами встановлено підвищення індексів резистентності та знижені рівні гормонів у порівнянні з контролем (p<0,05). Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок з порушенням нейровегетативної регуляції характеризується збільшенням частоти ускладнень: загрози переривання вагітності – у 4,4 разу, плацентарної дисфункції – у 1,3 разу, затримки росту плода – у 2,5 разу, передчасних пологів – у 2,4 разу, слабкості пологової діяльності – у 2 рази, дистресу плода – у 3 рази, частоти оперативного розродження – у 2 рази та спричинює порушення ранньої постнатальної адаптації новонароджених.


Заключення. Установлено, що вже з ранніх термінів гестації у жінок з розладами вегетативної регуляції відбувається порушення плацентації, яке супроводжується функціональною неспроможністю системи мати–плацента–плід з гемодинамічними та ендокринними розладами, що має несприятливий вплив на перебіг вагітності, пологів та стан плода.


Ключові слова: нейровегетативні порушення, адаптаційно-пристосувальні механізми, система мати–плацента–плід, ультразвукова допплєрометрія.


Література

1. Ожиганова ИН. 1994. Патоморфологические особенности взаимоотношения в системе мать–плацента–плод при осложненном течении беременности. Автореф. дисс. д-ра мед. наук. Новосибирск.

2. Карасева ЮВ. 2003. Системные психонейроиммунологические механизмы в адаптационных возможностях организма женщины. Автореф. дис. д-ра мед. наук. Тула.

3. Федорова МВ, Сапелкина ИМ. 1974. Особенности метаболизма в системе мать–плацента–плод. Труды 2-го Моск. мед. ин-та. 29;5:271–273.

4. Ухналь ЛВ. 2007. Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід в комплексному лікуванні плацентарної недостатності у вагітних з пре еклампсією. Автореф. дис. канд. мед. наук. Полтава.

5. Авдеева МВ, Щеглова ЛВ. 2007. Особенности нейрогуморальной регуляции системы кровообращения при физиологической беременности. Акушерство и гинекология 4:3–5.

6. Трифонова ОФ. 1997. Клініко-метаболічні основи діагностики та профілактики фетоплацентарної недостатності при звичному не виношуванні. Автореф. дис. канд. мед. наук. К.

7. Иванова ОЮ. 2011. Механизмы формирования гемодинамической системы мать–плацента–плод при физиологическом и осложненном течении беременности. Автореф. дисс. д-ра мед. наук. М.

8. Крюков СП. 2010. Адаптационные особенности системы мать–плацента–плод с учетом ее стереофункциональной организации при использовании нормобарической оксигенотерапии у беременных с плацентарной недостаточностью. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Ростов-на-Дону.

9. Kyoko Kasahara, Kenji Takakura, Koichi Takebayashi. 2001. The role of human Chorionic Gonadotropin on decidualization of Endometrial Stromal Cells in Vitro. Clinical endocrinology and metabolism 86;3:1281–1286. http://dx.doi.org/10.1210/jc.86.3.1281http://dx.doi.org/10.1210/jcem.86.3.7281; PMid:11238521

10. Knofler M, Saleh L, Bauer S. 2004. Transcriptional regulation of the human chorionic gonadotropin beta gene during villous trophoblast differentiation. Endocrinology 145:1685–1694. http://dx.doi.org/10.1210/en.2003-0954; PMid:14715707

11. Engin Oral MD, Mehmet R, Genc MD. 2004. Hormonal monitoring of the first trimester of pregnancy. Obstet. And Gynecol. Clinics of North America 4;31:767–778. http://dx.doi.org/10.1016/j.ogc.2004.08.004; PMid:15550334