• Стан новонароджених при різних способах розродження
До змісту

Стан новонароджених при різних способах розродження

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):160–162
 

Стан новонароджених при різних способах розродження
 

Луценко Н. С., Соколовська І. С.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
 

Дослідження стану новонароджених залежно від методу розродження має актуальне значення для виокремлення найпоширенішої групи ускладнень. Основну групу народжених консервативно склали 60 дітей, групу порівняння склали 84 дитини, народжені в тазовому передлежанні, шляхом кесарева розтину, контрольну групу склали 25 дітей після фізіологічних пологів у сідничному передлежанні. Установлено, що діти, які народжуються консервативно в сідничному передлежанні, мають нижчу оцінку за шкалою Апгар. Травматичні ураження плечового поясу (плексит) спостерігалися у 7 (11,6%) дітей, народжених за допомогою класичної ручної методики. Ускладнення у новонароджених в групах кесарева розтину та природного розродження залежать від супутніх факторів нетравматичного ґенезу, адаптивних можливостей плода.
 

Ключові слова: новонароджений, спосіб розродження, ускладнення, ризик, дихальні порушення.
 

Література:

1. Гайдуков СН, Клюс ОС, Резник ВА, Васильєв ВВ. 2007. Должен ли стать общепринятой практикой наружный профилактический поворот при тазовом предлежании плода. Журнал акушерства и женских болезней. С.-Петербург. 56;2:105–110.

2. Кан НЕ. 2000. Состояние внутриутробного плода и ранняя адаптация новорожденных в зависимости от пола и предлежания плода. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Владивосток.

3. Мусаев ОХ, Мусаева КО. 2002. Перинатальные аспекты тазовых предлежании плода в зависимости от тактики ведения беременности и родов. Мат-лы IV Российского форума «Мать и дитя». М:421–422.

4. Rajaratnam JK, Marcus JR, Flaxman AD, Wang H, Levin-Rector A, Dwyer L, Costa M, Lopez AD, Murray CJL. Neonatal, postneonatal, childhood, and under-5 mortality for 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal. 4. The Lancet. 2010. 375:1988–2008. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60703-9.

5. United Nations. Global Strategy for Women’s and Children’s Health. New York: United Nations. 2010. http://www.un.org/sg/hf/Global_StategyEN.pdf

6. Mukhopadhyay S, Arulkumaran S. Breech delivery. Best Pract. Neves J, Santos PJ, Azevedo I, Arteaga MP, Cruz AS, Pelvic Nkata M. Perinatal mortality in breech delivery. Trop. Doct. Nohe G, Hartmann W, Klapproth CE. 2002. Fetalversion as ambulatory Res. Clin.Obstet. Gynaecol. 16;1:31–42. Presentation. Acta Med.Port. 1999. 12;4–6:183–186. 2001. 31;4:222–223. Intervention. Geburtshilfe. Frauenheilkd. 1996. 56;6:328–3307. 1:28–311. 1:28–32.