• Стан мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом
До змісту

Стан мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):134–136
 

Стан мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом
 

Щурук Н. В.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
 

У статті наведено аналіз стану мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом. Установлено, що у І триместрі вагітності у жінок з обтяженим репродуктивними втратами анамнезом, за відсутності відповідної прегравідарної підготовки, має місце висока частота порушень стану мікробіоти піхви і є підстави вважати, що з висхідним інфікуванням можуть бути пов’язані порушення гестаційної перебудови спіральних артерій, патологія плаценти, внутрішньоутробне інфікування плода, втрата вагітності як на ранніх, так і на пізніх термінах. Визначення стану мікробіоти піхви засвідчило, що у даної категорії вагітних нормоценоз складає тільки 42,5%, у 19,2% випадків має місце виражений анаеробний дисбіоз, у кожної п’ятої вагітної – вагінальний кандидоз. Використання сучасних методів діагностики стану мікробіоти піхви у вагітних, анамнез яких обтяжений репродуктивними втратами, дозволяє виявити не тільки виражений, але і помірний дисбаланс біотопу піхви (помірний анаеробний дисбіоз, який не проявляється клінічно). У 17,5% вагітних з репродуктивними втратами виявляється субклінічний помірний дисбаланс біотопу піхви, зміни якого при прогресуванні вагітності або за наявності провокувальних чинників можуть посилитися і стати причиною ускладненого перебігу вагітності. Порушення стану мікробіоти піхви реалізуються високою частотою ускладнень гестаційного процесу, що зумовлює втрати вагітності на різних термінах та доношуванням вагітності до строку термінових пологів лише у 61,9% випадків при 88,9% випадків у жінок з нормоценозом.
 

Ключові слова: вагітність, невиношування вагітності, мікробіоценоз піхви, бактеріальний вагіноз.
 

Література:

1. Ворошилина ЕС, Тумбинская ЛВ, Донников АЕ и др. 2010. Биоценоз влагалища с точки зрения количественной ПЦР: изменения и коррекция во время беременности. Уральский медицинский журнал 03(68):108–111.

2. Ворошилина ЕС. 2011. Современные возможности диагностики бактериального вагиноза: исследование количественного и качественного состава сложных микробных сообществ. Микробиология 13:70–74.

3. Гродницкая ЕЭ. 2011. Микробиоценоз влагалища и пути его коррекции у женщин с самопроизвольным прерыванием беременности в поздние сроки гестации в анамнезе. Российский вестник акушера-гинеколога 1:22–25.

4. Доброхотова ЮЭ. 2008. Современные подходы к терапии вагинальных дисбиозов у беременных групп риска. Российский вестник акушера-гинеколога 1:62–65.

5. Кира ЕФ. 2012. Бактериальный вагиноз. М, Медицинское информационное агентство:472.

6. Плужникова ТА. 2008. Коррекция дисбиоза влагалища у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. Российский вестник акушера-гинеколога 3:74–76.

7. Радзинский ВЕ. 2009. Биоценозы гениталий при угрожающем невынашивании и преждевременных родах. Вестник РУДН. Медицина. 6:364–374.

8. Радзинский ВЕ. 2011. Акушерская агрессия. М, Изд-во журнала Status Praesens:688.

9. Савичева АМ. 2012. Бактериальный вагиноз и беременность. Гинекология 14;3:38–43.

10. Сидельникова ВМ. 2011. Невынашивание беременности: руководство для практикующих врачей. М, ООО «Медицинское информационное агентство»:536.

11. Amsel R. 1983. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am. J. Med. 74(1):14–22. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9343(83)91112-9

12. Larsson PG. 2005. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract infection and pregnancy outcome: an enigma. APMIS. 113(4):233–245.

13. Verstraelen H. 2009. Longitudinal analysis of the vaginal microflora in pregnancy suggests that L. crispatus promotes the stability of the normal vaginal microflora and that L. gasseri and/or L. iners are more conducive to the occurrence of abnormal vaginal microflora. BMC microbiology 9:116.