• Стан маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період
До змісту

Стан маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):141–143; doi 10.15574/HW.2016.113.141 
 

Стан маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період


Дубініна В. Г., Візір К. М.

Одеський національний медичний університет


Мета дослідження: оцінювання стану маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період.


Матеріали та методи. Були обстежені 130 пацієнток (n=100 – основна група; n=30 – контрольна група) віком 18–49 років. Усім жінкам проводили трансвагінальну ехографію у 2D-режимі та кольорове допплєрівське картування. Були визначені кутнезалежні індекси (пульсаційний індекс, індекс резистентності, систоло-діастолічне відношення) кровотоку маткових, аркуатних, радіальних, базальних та спіральних артерій.


Результати. Не було виявлено достовірної різниці в індексах кровотоку правої маткової артерії, аркуатних, радіальних, базальних артерій у пацієнток основної та контрольної груп. У жінок з гіперплазією ендометрія пульсаційний індекс у лівій матковій артерії становив – 2,11, індекс резистентності – 0,88, а систоло-діастолічне відношення – 5,45, а у жінок контрольної групи – 2,34, 1,01 та 7,50 відповідно. Лише у пацієнток з гіперплазією ендометрія був зареєстрований кровотік у спіральних артеріях.


Заключення. Використання можливостей кольорового допплєрівського картування є доцільним, бо реєстрація інтраендометріального кровотоку дозволяє з високим ступенем достовірності діагностувати гіперпластичний процес в ендометрії.


Ключові слова: гіперплазія ендометрія, репродуктивний період, кольорове допплєрівське картування, інтраендометріальний кровотік, пульсаційний індекс, індекс резистентності, систоло-діастолічне відношення.


Література:

1. Допплерография в гинекологии: монография [Текст] / Абдуллаев Р.Я., Грабарь В.В., Лысенко Т.П. [и др.]. – Харьков: Новое слово, 2009. – 104 с.

2. Ашрафян Л.А. Возможности ультразвуковой диагностики рака эндометрия [Текст] / Ашрафян Л.А., Ивашина С.В., Мягкова А.А. // Вестник РНЦРР. – 2012. – № 2 (3). – С. 90–95.

3. Сочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы матки (миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия). Клинические рекомендации по ведению больных [Текст] / Под ред. Л.В. Адамян. – М., 2015. – 92 с.

4. Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки: монография / С.Г. Хачкурузов. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 672 с.

5. ACOG Practice Bulletin No. 36: Management of Abnormal uterine bleeding associated with ovulatory dysfunction [Текст] / Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 122. – P. 176–185.

6. Diagnostic algorithm endometrial pathology using hysteroscopy in reproductive age women [Текст] Benyuk V.A., Kurochka V.V., Vynyarskyi Y.M. [et al.] // Women Health. – 2009. – Vol. 6, № 42. – P. 54–56.

7. Hannemann M.M. Endometrial hyperplasia: a clinician’s review [Текст] / Hannemann M.M., Alexander H.M., Cope N.J. // Obstet. Gynecol. Reprod. Med. – 2010. – Vol. 20, № 4. – P. 116-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.ogrm.2010.01.002

8. Lacey Jr.J.V. Endometrial hyperplasia and the risk of progression to carcinoma. Review [Текст] / J.V. Lacey Jr., M.C. Victoria // Maturitas. – 2009. – Vol. 63. – P. 39–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2009.02.005; PMid:19285814

9. Evalution of endometrial thickness with transvaginal sonography and histopathology in premenopausal women with abnormal vaginal bleeding [Текст] / Ozdemir S., Celik C., Gezginc K., Kiresi D., Esen H. // Arch. Gynecol. Obstet. – 2010. – Vol. 282. – P. 395–399. http://dx.doi.org/10.1007/s00404-009-1290-y; PMid:19921229