• Стан гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково-яєчникової системи у жінок з пухлинами і пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у період постменопаузи
До змісту

Стан гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково-яєчникової системи у жінок з пухлинами і пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у період постменопаузи

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):96–99; doi 10.15574/HW.2018.133.96

Мамедова С. М. , Гарашова М. А. , Алієва Е. М. , Султанова С. Г.
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку

Мета дослідження: вивчення стану гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково-яєчникової системи у жінок з доброякісними, преінвазивними та пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у період постменопаузи.

Матеріали та методи. Обстежено 130 жінок з різними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у постменопаузі. Були досліджені показники фолікулостимулювального, лютеїнізуючого гормонів, естрадіолу, естрону, пролактину, прогестерону, тестостерону, дегідроепіандостерону сульфату.

Результати. Встановлено, що з 130 жінок зі різними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у постменопаузальний період у 39 (39%) діагностували міому матки, у 23 (17,7%) – гіперплазію ендометрія, у 17 (13,1%) – пухлиноподібні утворення яєчників.

Визначено, що у постменопаузальний період у жінок з доброякісними, преінвазивними і пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи, незалежно від генезу пухлини, відзначали наявність гіперандрогенії, гіперпролактинемії і достовірне підвищення рівня естрону.

Заключення. Отримані результати дозволили зробити висновок, що у постменопаузальний період наявність фіброміоми матки, гіперплазії ендометрія і пухлиноподібних утворень яєчників супроводжується гіперпролактинемією, гіперандрогенією та гіперестрогенією за рахунок збільшення рівня естрону.

Ключові слова: постменопаузальний період, міома матки, гіперплазія ендометрія, пухлиноподібні утворення, гіперандрогенія, гіперпролактинемія, естрон.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Rahimova V.V., Aliyeva E.M., Safarova S.S., Safaraliyeva A.R., Abbasova F.Y. Postmenopauzal dövrda hiperandrogeniyanın risk amillari // a.e.x., prof. R.A. Əsgərovun anadan olmanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuə. Beynəlxalq Elmi konfrans mater.toplusu. Bakə, 2018, s.117–120.

2. Ковалькова И.В. Профилактика и лечение эстрогендефицитных состояний у женщин в постменопаузе: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2010. – 32 с.

3. Давыдов А.И., Крыжановская О.В. Гиперпластические процессы эндометрия: концептуальные воспросы диагностики и лечения // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2009. – Т 8, № 2. – С. 77–82.

4. Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., Мишиева О.И., Ивановская Т.Н. Гиперпластические процессы эндометрия в пре- и постменопаузе. Методы терапии // Онкогинекология. – 2012. – № 1. – С. 43–46.

5. Antunes A.Jr., Costa-Paiva L., Arthuso M., Costa J.V., Pinto-Neto A.M. Endometrial polyps in pre- and postmenopausal women: factors associated with malignancy // Am.J.Maturitas. – 2007. – Vol. 57. – P. 415–421. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2007.04.010; PMid:17587515

6. Acmaz G., Aksoy H., Albayrak E. Evaluation of endometrial precancerous lesions in postmenopausal obese women-a high riskgroup? // Asian Pac.J. Cancer.Prev. – 2014. – № 15. – Р. 195–198. https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.1.195; PMid:24528026

7. Daud S., Jalil S.S., Griffin M., Ewies A.A. Endometrial hyperplasia – the dilemma of management remains: a retrospective observational study of 280 women // Eur.J.Obstet Gynecol.Reprod.Biol. – 2011. – № 159. – Р. 172–175. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2011.06.023; PMid:21764501

8. Mossa B., Torcia F., Avenoso F. Occurrence of malignancy in endometrial polyps during postmenopause // Eur.J.Gynaecol.Oncol. – 2010. – Vol. 31, № 2. – P. 165–168. PMid:20527232

9. Topcu H.O., Erkaya S., Guzel A.I., Kokanali M.K., Sarakaya E. Risk factors for Endometrial Hyperplasia Concomitant Endometrial Polyps in Pre- and Post-menopausal Women // Asian Pac.J.Cancer Prev. – 2014. – Vol. 15, № 13. – Р. 5423–5425. https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.13.5423; PMid:25041012