• Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода
До змісту

Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):156–158; doi 10.15574/HW.2015.101.156
 

Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода
 

Галич С. Р., Щурко Д. М., Щурко М. І.

Одеський національний медичний університет
 

Проведений аналіз допплєрометричних досліджень 53 вагітних у ІІІ триместрі вагітності з вродженими вадами розвитку (ВВР). 1-а група – вагітні з ВВР, 2-га група – вагітні з ВВР та плацентарною дисфункцією (ПД). Групою порівняння були 20 вагітних, які народили здорових доношених дітей.

Кровотік визначали в маткових артеріях (МА), артерії пупкового канатика (АПК), середній мозковій артерії (СМА) та аорті плода. Оцінювання кривих швидкості кровотоку проводили за індексом резистентності (ІР), пульсаційним індексом (ПІ) та відношенням максимальної систолічної та кінцевої діастолічної швидкостей (С/Д).

Аналіз допплєрометричних показників в МА показав, що у вагітних з ВВР спостерігається підвищення ІР. С/Д при цьому не мали достовірної різниці. Кровотік в АПК при ВВР виявив достовірне підвищення С/Д і не мав різниці ІР. Аналіз мозкового кровотоку в СМА виявив зниження ПІ та відсутність коливань ІР та С/Д. В аорті плодів з ВВР спо-стерігалося підвищення С/Д та відсутність достовірної різниці ІР та ПІ. При поєднанні ВВР та ПД підвищується ІР та С/Д в АПК та СМА.
 

Ключові слова: вроджені вади розвитку плода, допплєрометрія, фетальний кровообіг.
 

Література:

1. Громова АМ, Лихачев ВК, Добровольская ЛН и др. 2011. Динамика изменений кровотока в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном бассейнах при прееклампсии. Світ медицини та біології 2:111–114.

2. Воскресенский ВЛ. 2004. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический профіль учебное пособие. Воскресенский СЛ. Минск, Книжный Дом:304.

3. Слюсар ТИ, Белоусов СГ, Джамилова ОА и др. 2011. Оценка состояния плода при его задержке внутриутробного развития. Таврический медико-биологический вестник 14;3,2(55):185–187.

4. Медведев МВ. 2007. Основы допплерографии в акушерстве: практическое пособие для врачей. М, Реал Тайм:72.

5. Meizner I, Katz M, Lunfeld E, Insler V. 1986. Umbilical and uterine artery flow velocity waveforms in pregnancies complicated by major fetal anomalies. Prenat.Diagn. 17;7:491–496. http://dx.doi.org/10.1002/pd.1970070705

6. Trudinger BJ, Cock CM. 1985. Umbilical and uterine artery flow velocity waveforms in pregnancies complicated with fatal abnormalities. Brit.J.Obstet. Gynecol. 92;7:666–670.