• Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними біохімічного методу дослідження
До змісту

Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними біохімічного методу дослідження

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):86-88; doi 10.15574/PP.2016.68.86 
 

Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними біохімічного методу дослідження


Квашніна Л. В., Ігнатова Т. Б.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ


Мета — провести оцінку стану функції ендотелію у здорових дітей молодшого шкільного віку за допомогою біохімічного методу дослідження.


Пацієнти та методи. Обстежено 179 здорових дітей молодшого шкільного віку, яким попередньо проведено оцінку функції ендотелію за допомогою ультразвукового триплексного дослідження. Стан функції ендотелію оцінено методом імуноферментного аналізу з визначенням рівня ендотеліну-1 та загальної кількості оксиду азоту в сироватці крові.


Результати. Залежно від концентрації ендотеліну-1 та оксиду азоту у крові група здорових дітей була розподілена на 6 підгруп. Зміни відмічалися в підгрупі 2 у вигляді збільшення концентрації оксиду азоту при нормальній концентрації ендотеліну-1, тобто спостерігалася компенсаторна вазодилатація. У підгрупі 3 виявлялася тенденція до зниження концентрації оксиду азоту при підвищенні ендотеліну-1, тобто виникнення вазоконстрикції при недостатності вазодилатуючих факторів. У підгрупі 4 відмічалися достовірно високі показники оксиду азоту внаслідок тенденції до підвищення ентдотеліну-1. У підгрупі 5 виявлялося достовірне зниження ендотеліну-1 при нормальній концентрації оксиду азоту, тобто характерна вазоконстрикція. У підгрупі 6 спостерігалося значне підвищення концентрації ендотеліну-1 при зниженні оксиду азоту.


Висновки. Проведені дослідження дають змогу вважати концентрацію у крові ендотеліну-1 1,54±0,08 фмоль/мкл та оксиду азоту 16,27±1,72 мкмоль/л нормативними показниками ендотеліальної функції в дітей віком від 6 до 9 років. Найбільш несприятливі біохімічні показники функції ендотелію в дітей підгруп 5 та 6, що свідчить про неадекватну реакцію судин у відповідь на ішемію та виражену ендотеліальну дисфункцію. Діти з даними формами ендотеліальної дисфункції відносяться до групи ризику за розвитком серцево-судинних захворювань і потребують проведення профілактичних заходів.


Ключові слова: діти, ендотеліальна функція, ендотелін-1, оксид азоту.


Література

1. Булаева Н.И. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс: роль в развитии кардиоваскулярной патологии/ Н.И. Булаева, Е.З. Голухова // Креативная кардиология. — 2013. — № 1. — С. 14—22.

2. Дидур М.Д. Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса / М.Д. Дидур, Д.В. Чередниченко, В.Н. Лебедева // Спортивная медицина. — 2012. — № 2. — С. 26—30.

3. Европейские клинические рекомендации о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (пересмотр 2012 г.) // Российский кардиологический журнал, приложение 2. — 2012. — № 4 (96). — С. 1—84.

4. Значение определения нитритов — нитратов как маркеров дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии / Л.А. Лапшина, П.Г. Кравчун, А.Ю. Титова, О.В. Глебова // Український медичний часопис. — 2009. — № 6. — С. 49—53.

5. Ігнатова Т.Б. Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними триплексного ультразвукового дослідження / Т.Б. Ігнатова // Современная педиатрия. — 2015. — № 8. — С. 54—56.

6. Лишневская В.Ю. Эндотелиальная дисфункция: что необходимо знать практическому врачу / В.Ю. Лишневская // Medicine. — 2014. — № 10. — С. 27—30.

7. Ніконова В.В. Стан ендотеліальної функції у підлітків із артеріальною гіпертензією / В.В. Ніконова // Здоровье ребенка. — 2012. — № 2. — С. 31—34.

8. Эндотелиальные биомаркеры — потенциальные предикторы клинического течения артериальной гипертонии у пациентов молодого возраста / С.В. Лямина, Н.П. Лямина, В.Н. Сенчехин [и др.] // Артериальная гипертензия. — 2010. — Т. 16, № 13. — С. 261—265.

9. Эндотелиальная дисфункция, гипертония, атеросклероз / Ю.П. Никитин, К.Ю. Николаев, Ю.И. Рагино [и др.]. — Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2014. — 132 с.

10. Endothelial function and oxidative stress in cardiovascular diseases / Y. Higashi, K. Noma, M. Yoshizumi [et al.] // Circ J. — 2009. — Vol. 73 (3). — P. 411—418. https://doi.org/10.1253/circj.CJ-08-1102; PMid:19194043

11. Forstermann U. Nitric oxidesynthases: regullation and function / U. Forstermann, W.C. Sessa // Eur. Heart. J. — 2012. — Vol. 33. — P. 829—837. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr304; PMid:21890489 PMCid:PMC3345541