• Соціальна орієнтація підготовки педіатра на післядипломному етапі
ua До змісту Повний текст статті

Соціальна орієнтація підготовки педіатра на післядипломному етапі

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):125-129; doi 10.15574/SP.2017.88.125

Мокія–Сербіна С. О., Чечель В. В., Заболотня Н. І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна

Діти і підлітки переважно відчувають медико-соціальні проблеми, які потребують комплексного підходу до їх вирішення. У сучасних умовах необхідним напрямком профілактичної роботи є організація медико-соціальної допомоги дитячому населенню.
Мета: аналіз основних проблем підготовки педіатрів з питань формування здорового способу життя та надання медико-соціальної допомоги дітям і підліткам.
Матеріали і методи. Проведено анкетування 32 слухачів передатестаційного циклу за фахом «Педіатрія», з них 28 педіатрів первинної ланки обслуговування дітей і 4 педіатри працюють у стаціонарі.
Результати. Найбільш актуальною в практичній діяльності інформацією є питання формування потреби здорового способу життя, виявлення дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації, діагностики посттравматичних стресових розладів, реабілітації дітей з обмеженими можливостями, медико-соціального супроводу дітей при організації первинної медико-соціальної допомоги.
Висновки. Для оптимізації професійної підготовки лікарів первинної ланки необхідно створювати кафедри (курси) з поліклінічної педіатрії. Пріоритетним напрямком післядипломного навчання повинна бути підготовка «соціально орієнтованого педіатра». Необхідно переглянути навчальні плани і програми для інтернів і циклів тематичного удосконалення та збільшити тривалість навчання з питань соціальної педіатрії; розробити алгоритми медико-соціального супроводу дітей з груп соціального ризику при організації медико-соціальної допомоги.
Ключові слова: соціально орієнтований педіатр, медико-соціальний супровід дітей.

Література

1. Баранов А.А. Состояние, проблемы и перспективы организации медико-социальной помощи детям / А.А. Баранов, Ю.В. Альбицкий, Н.В. Устинова // Российский педиатрич. журн. — 2013. — №3. — С. 4—6.

2. Грушкина С.В. «ДС:03» — взгляд психолога / С.В. Грушкина // Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья: материалы конгресса. — Казань, 2006. — 200 с.

3. Изменения показателей стресс-регулирующих систем у детей и подростков из зоны антитеррористической операции / Н.М. Коренев, Д.А. Кашкалда, Ю.В. Волкова и [др.] // Український журн. дитячої ендокринол. — 2017. — №1. — С. 11—15.

4. Королюк Е.Г. Влияние хронического социального стресса на уровень здоровья подростков-вынужденных переселенцев / Е.Г. Королюк, С.В. Жуков // Вестник нов. мед. технологий. — 2009. — Т.XVI, №3. — С. 225—226.

5. Королюк Е.Г. Потоаутокинез снижения уровня здоровья ребенка, находящегося в условиях хронического социального стресса / Е.Г. Королюк // Вестник нов. мед. технологий. — 2011. — Т.XVIII, №4. — С. 270—272.

6. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та різних наркотичних речовин — ESPAO» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Ю.Ю. Приймак, Д.М. Павлова [та ін.]. — Київ: Фоліант, 2015. — 200 с.

7. Моісеєнко Р.О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні / Р.О. Моісеєнко // Современная педиатрия. — 2015. — №3(67). — С.16—19.

8. Основы терапии и профилактики стресса и его последствий у детей и подростков / Е.С. Акарачкова, С.В. Вершинина, О.В. Котова [и др.] // Вопросы совр. педиатрии. — 2013. — Т.17, №3. — С. 38—44.

9. Пархоменко Л.К. Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення / Л.К. Пархоменко // Современная педиатрия. — 2017. — №4(84). — С. 16—21.

10. Пересыпкина Т.В. Медико-социальные аспекты профилактики хронической неинфекционной патологии / Т.В. Пересыпкина // Здоровье ребенка. — 2017. — Т.12, №2. — С. 115—119.

11. Социальная ориентация подготовки педиатра на до- и постдипломном этапах / Л.А. Жданова, Е.В. Борзов, И.Е. Бобошко [и др.] // Вестник Ивановской мед. акад. — 2014. — Т.19, №1. — С. 52—55.

12. Childhood emotional functioning and the developmental origins of cardiovascular disease risk / A.A. Appleton, E.B.Loucks, S.L. Buka [et al.] // J. Epidemiol. Community Health. — 2013. — №67(5). — P. — 405—411. https://doi.org/10.1136/jech-2012-201008; PMid:23322856 PMCid:PMC3762244

13. Climate change and children`s health — a call for research on what works to protect children / Z. Xu, R.E. Sheffield, W.Hu [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public. Health. — 2012. — №9(9). — P. 3298—3316. https://doi.org/10.3390/ijerph9093298; PMid:23202687 PMCid:PMC3499869

14. De Young A.C. Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder in Preschool Children / A.C. De Young, J.A. Kenardy, V.E. Cobham // Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. — 2011. — №40(3). — P.275-384. https://doi.org/10.1080/15374416.2011.563474; PMid:21534049

15. De Young A.C. Prevalence, comorbidity and course of trauma reactions in young burn$injured children / A.C. De Young // Journal of Child Psychology and Psychiatry. — 2012. — №53(1). — P.56—63. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02431.x; PMid:21671940

16. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs2013—2020. [Electronic resource]. — URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1.Accessed:2013.

17. Global Nutrition Targets 2025: Wasting policy brief [Electronic resource]. — URL : http://www.who.int /nutrition/publications/global-targets2025_policybrief_wasting/en/.Accessed:2014.

18. Kempe C.H. The battered child syndrome / C.H. Kempe // Journal of the American Medical Association. — 1962. — №181. — P.17—24. https://doi.org/10.1001/jama.1962.03050270019004; PMid:14455086

19. Lucini D. From stress to functional syndromes: An internist`s point of view / D. Lucini, M. Pagani // Eur. J. Intern. Med. — 2012. — №23(4). — P. 205—230. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2011.11.016; PMid:22560374

20. Paternal mental health and socioemotional and behavioral development in their children / A.L. Kvalevaag, P.G. Ramchandani, O. Hove [et al.] // Pediatrics. — 2013. — №131(2). — P. 463—469. https://doi.org/10.1542/peds.2012-0804; PMid:23296445