• Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту

Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):59-63; doi 10.15574/PS.2018.59.59

Лебедевич О. Б., Кулик О. М., Карпів А. І.
Комунальна міська дитяча клінічна лікарня м. Львова, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Мета – налагодити скринінгове спостереження за дітьми після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту (ГГО) з метою раннього виявлення та попередження розвитку ортопедичних ускладнень.
Матеріали і методи. Було обстежено 135 дітей з ГГО віком від народження до 18 років, що лікувалися у 2003–2017 рр. у м. Львові. Контрольну групу склали 53 (39,2%) дитини, у яких не розвинулися ортопедичні ускладнення ГГО. Основну (референтну) групу склали 82 (60,7%) дитини, у яких розвинулися ортопедичні ускладнення ГГО.
Результати. Аналіз денситометричних показників показав, що після припинення запального процесу в усіх хворих з’явилися ознаки порушення щільності кісткової тканини. У 56,25±7,16% дітей виявили порушення кісткової архітектоніки та відставання енхондрального скостеніння від паспортного на 3–5 років, у 35,42±6,90% – ознаки виразної остеопенії, у 10,42±4,41% – ознаки остеопорозу. Найчастішими порушеннями мінерального обміну у хворих усіх обстежуваних груп після перенесеного ГГО була тенденція до гіпокальціємії та гіперкальціурії. Підвищення концентрації паратгормону у пацієнтів після перенесеного ГГО свідчить про ранні втрати кісткової маси.
Висновки. У період від 3 до 12 місяців після перенесеного ГГО необхідне динамічне денситометричне спостереження для виявлення ступеня змін кісткової тканини і своєчасного проведення лікування остеопенії та остеопорозу, що є предикторами розвитку ортопедичних ускладнень у дітей.
Ключові слова: ультразвукова денситометрія, ортопедичні ускладнення, гострий гематогенний остеомієліт.

Література

1. Моїсеєнко РО. (2009). Частота і структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження. Сучасна педіатрія. 2(24): 10-15.

2. Поворознюк ВВ, Віленський АБ, Григор’єва НВ. (2001). Остеопенічний синдром у дітей та підлітків: фактори ризику, діагностика, профілактика. Методичний посібник. Київ: 27.

3. Фролова ТВ. (2006). Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини дітей та підлітків за результатами ультразвукової денситометрії. Методичні рекомендації МОЗ та АМН України. Харків: 16.

4. Щеплягина ЛА и др. (2007). Остеопороз у детей: проблемы и решения. Российский педиатрический журнал. 2: 4-8.

5. Delmas PD, Eastell R, Garnero P et al. (2012). The use of biochemical markers of bone turnover in osteoporosis. Osteoporosis Int. 11(6): 2–17.

6. Lebedevych OB. (2011). Analysis of densitometric indices in predicting the development of orthopedic complications of acute hematogenous osteomyelitis. Practical medicine. 17; 4: 126-128.