• Система управління сестринським персоналом у закладах охорони здоров’я України

Система управління сестринським персоналом у закладах охорони здоров’я України

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):113-115; doi 10.15574/PS.2018.58.113

Шатило В. Й., Кравчук Л. С.
Житомирський медичний інститут, Україна
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», Україна

У статті проаналізовано стан менеджменту у медсестринстві. Зроблена спроба удосконалити систему підготовки медичних сестер за рівнем бакалавр та магістр і знайти їм місце у структурній вертикалі медичної галузі, зі зміною завдань та функцій, які мають бути підкріплені нормативно-правовою базою.
Ключові слова: медична сестра, управління, нормативно-правова база.

Література

1. Баєва ОВ. (2008). Менеджмент у галузі охорони здоров’я. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури: 10–11, 69, 417–421.

2. Дерек Селман, Пол Снеллінг Як стати медсестрою. Підручник з професійної практики. Пер. з англ. Київ: ВСВ: Медицина: 5–6.

3. Егорова А. (2012). Практика медсестры в США. Медицинская сестра. 3: 36–39.

4. Ибраева НВ. (2012). Самоменеджмент как способ повышения эффективности работы медсестры-руководителя. Головна медична сестра. 8: 65–66.

5. Кваліфікаційні характеристики професій працівників. https://www.kadrovik01.com.ua/news/2200-moz-aktualzuvavvipusk-78-ohorona-zdorovya-dkhp-onovleno-vimogi-dogolovnih-medichnih-sester

6. Шатило ВЙ, Свиридюк ВЗ. (2011). Медсестринство як наукова спеціальність. Магістр медсестринства. 1: 5–14.

7. Шатило ВЙ. (2014). Менеджмент організації управління сестринськими службами. Магістр медсестринства. 2: 5.

8. Шатило ВЙ. Копетчук ВА, Гордійчук СВ та ін. (2013). Менеджмент і лідерство в медсестринства. Київ: ВСВ «Медицина»: 7–303.