• Синдром Sinding—Larsen—Johansson: огляд літератури та власне клінічне спостереження
ua До змісту Повний текст статті

Синдром Sinding—Larsen—Johansson: огляд літератури та власне клінічне спостереження

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.2(98):61-64; doi 10.15574/SP.2019.98.61

Хапченкова Д. С., Дубина С. О.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

У статті представлена інформація про варіанти остеохондропатій, що зустрічаються у дитячому та підлітковому віці. Детально описана остеохондропатія нижнього полюсу надколінка, або синдром Sinding–Larsen–Johansson. Показані можливі причини виникнення, основні ланки патогенезу, клінічна симптоматика, методи інструментальної верифікації діагнозу, принципи терапії захворювань. Наведене власне клінічне спостереження дитини із синдромом Sinding–Larsen–Johansson. Даний клінічний випадок характеризується класичним віковим початком захворювання та типовим клінічним проявом остеохондропатії надколінка у вигляді больового синдрому.

Ключові слова: надколінок, діти, остеохондропатії, синдром Sinding–Larsen–Johansson

ЛІТЕРАТУРА

1. Абальмасова ЕА. (1981). Остеохондропатии. Детская артрология. Москва: Медицина:284-303.

2. Ковешников ВГ. (2005). Анатомия человека. В трех томах. Том 1. Луганск: Изд-во Шико ТОВ Виртуальная реальность:328.

3. Кожевников АН, Поздеева МА, Конев НА, Никитин МС, Брянская АИ, Прокопович ЕВ, Афоничев КА, Новик ГА. (2018). Боли в суставах у детей. Лечащий врач. 4:50-55.

4. Прокопьев НЯ. (2017). Заболевания коленного сустава у юных физкультурников и спортсменов. Научно-спортивный вестник Урала и Сибири.3(15):33-44.

5. Стрюк РИ, Ермолина ЛМ. (2012). Ревматические болезни. Болезни суставов и диффузные заболевания соединительной ткани. Руководство для врачей. Книга 2. Москва: Бином: 480.

6. Aichroth PA. (1971). Osteochondritis dissecans of the knee. A clinical survey. J Bone Joint Surg. 53:440-7. https://doi.org/10.1302/0301-620X.53B3.440

7. Bird HA. (2005). Joint hypermobility in children. Rheumatology. 44(6);1:703-704. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keh639; PMid:15827037.

8. Carr CJ, Hanly S, Griffin J, Gibney R. (2001). Sonography of the Patellar Tendon and Adjacent Structures in Pediatric and Adult Patients. AJR. 176:1535-1359. https://doi.org/10.2214/ajr.176.6.1761535; PMid:11373229

9. Medlar RC, Lyne, ED. (1978). Sinding-Larsen-Johansson disease. Its etiology and natural history. J Bone Joint Surg Am. 49(3):477-80.

Стаття надійшла до редакції 03.11.2018 р., прийнята до друку 11.03.2019 р.