• Синдром Дауна у практиці гематолога

Синдром Дауна у практиці гематолога

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):130-146; doi 10.15574/SP.2017.86.130

Дорош О. І., Трояновська О. О., Очеретна О. М., Кіцера Н. І., Іваненко А. Л., Середич Л. П., Мих А. М., Цимбалюк-Волошин І. П., Безкоровайна Г. М., Мельничук Л. В., Тисячна Л. М., Мікула М. І., Бідюк В. М., Степанюк А. І., Козлова О. І., Дубей Л. Я., Поліщук Р. С., Скоропад Л. Л., Воробель О. І., Савчак І. Я.
КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», м. Львів, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Миколаївська обласна дитяча лікарня, Україна
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано'Франківськ, Україна
Львівська обласна клінічна лікарня, Україна
ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Україна

Представлено аналіз клініко-лабораторних проявів, особливостей кровотворення у 26 дітей із синдромом Дауна (СД). Встановлено, що дітям із СД притаманні різноманітні вроджені вади розвитку. Зокрема дуже часто трапляються вроджені вади серця — у 69,2%, з переважанням повної атріовентрикулярної комунікації та дефекту міжшлуночкової перетинки. З'ясовано, що серед гематологічних розладів при трисомії 21-ї хромосоми 30,8% припадає на залізодефіцитну анемію; транзиторний анормальний мієлопоез (ТАМ) зустрічається у 19,2% хворих, імунна тромбоцитопенічна пурпура — у 15,4% осіб. У трьох із п'яти дітей із ТАМ зареєстровано клональні захворювання: мієлодиспластичний синдром, ідіопатичний мієлофіброз та гангліонейробластому. Це дає підстави вважати, що ТАМ є окремою нозологічною одиницею, перехідним мієлопроліферативним розладом, який регресує самостійно у двох із п'яти хворих безслідно, хоча може бути передвісником інших серйозних захворювань. Дітям з СД притаманні злоякісні захворювання крові: гостру мієлоїдну лейкемію (ГМЛ) верифіковано у 15,4% пацієнтів, гостру лімфобластну лейкемію — у 7,7% дітей. Пухлини негематологічного походження та негоджкінські лімфоми у дітей із трисомією 21-ї хромосоми зустрічаються не часто (3,8%). Встановлено, що для дітей із СД, хворих на ГМЛ, протокольна хіміотерапія є високоефективним методом лікування. У хворих на гемобластози В-лінійного походження при проведенні хіміотерапії із застосуванням метотрексату незалежно від дози (0,5 г/м2 чи 2 г/м2) зустрічаються важкі токсичні ураження шкіри, слизових оболонок, вісцеральних органів. Показник загального кумулятивного виживання (ризик смерті) у дітей із СД становить 0,68.
Ключові слова: діти, синдром Дауна, транзиторний анормальний мієлопоез, анемія, гостра лімфобластна лейкемія, гостра мієлоїдна лейкемія, вроджені вади розвитку.

Література

1. Динаміка частоти синдрому Дауна у Львівській області за 1985—2001 роки / О.З. Гнатейко, Д.В. Заставна, Н.І. Кіцера [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. — 2003. — №2. — С. 50—53.

2. Населення Львівської області [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 10.05.17). — Назва з екрану.

3. Поширеність хромосомної патології серед дитячої популяції Чернівецької області / Т.М. Бойчук, Т.В. Сорокман, І.В. Ластівка, М.О. Ризничук // Буковинський медичний вісник. — 2011. — Т.15, №1(57). — С. 24—29.

4. Синдром Дауна (синдром трисомії 21) [Електронний ресурс] / О.О. Кисельова, Л.С. Євтушок // Medicus Amicus. — 2006. — №2. — C. 15. — Режим доступу : http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/udown.htm (дата звернення: 10.05.17).

5. A difficult and rare diagnosis of autoimmune enteropathy in a patient affected by Down syndrome / A. Depince-Berger, C. Cremilieux, M. Rinaudo-Gaujous [et al.] // J. Clin. Immunol. — 2016. — Vol.36(5). — P. 423—428. https://doi.org/10.1007/s10875-016-0280-7; PMid:27072857

6. A lack of neuroblastoma in Down syndrome: a study from 11 European countries / D. Satgé, A.J. Sasco, N.L. Carlsen [et al.] // Cancer Res. — 1998. — Vol.58(3). — P. 448—452. PMid:9458088

7. A tumor profile in Down syndrome / D. Satgé, D. Sommelet, A. Geneix [et al.] // Am. J. Med. Genet. — 1998. — Vol.78(3). — P. 207—216. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8628(19980707)78:3<207::AID-AJMG1>3.0.CO;2-M

8. Acute lymphoblastic leukemia in children with Down syndrome: a retrospective analysis from the Ponte di Legno study group / Trudy D. Buitenkamp, Shai Izraeli, Martin Zimmermann [et al.] // Blood. — 2014. — Vol.123. — P. 70—77. https://doi.org/10.1182/blood-2013-06-509463; PMid:24222333 PMCid:PMC3879907

9. An effective chemotherapeutic regimen for acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome in children with Down's syndrome / S. Kojima, M. Sako, K. Kato [et al.] // Leukemia. — 2000. — Vol.14(5). — P. 786—791. https://doi.org/10.1038/sj.leu.2401754; PMid:10803507

10. An unexpected finding: younger fathers have a higher risk for offspring with chromosomal aneuploidies / B. Steiner, R. Masood, K. Rufibach [et al.] // Eur. J. Hum. Genet. — 2015. — Vol.23(4). — P. 466—472. https://doi.org/10.1038/ejhg.2014.122; PMid:25005732 PMCid:PMC4666566

11. Anemia in children with Down syndrome / A. Tenenbaum, S. Malkiel, I.D. Wexler [et al.] // Int. J. Pediatr. — 2011 — Vol. 2011. — ID 813541.

12. Arthropathy of Down's syndrome / C.L. Yancey, C. Zmijewski, B.H. Athreya, R.A. Doughty // Arthritis Rheum. — 1984. — Vol.27(8). — P. 929-934. https://doi.org/10.1002/art.1780270813; PMid:6235815

13. Aspects of digestive tract tumors in Down syndrome: a literature review / D. Satgé, A.J. Sasco, M.J. Vekemans [et al.] // Dig Dis. Sci. — 2006. — Vol.51(11). — P. 2053—2061. https://doi.org/10.1007/s10620-006-9131-3; PMid:17009117

14. Assessment of coeliac disease prevalence in patients with Down syndrome in Poland — a multicentre study / A. Szaflarska-Poplawska, A. Soroczynska-Wrzyszcz, E. Barg [et al.] // Prz Gastroenterol. — 2016. — Vol.11(1). — P. 41—46. https://doi.org/10.5114/pg.2016.57794; PMid:27110310 PMCid:PMC4814541

15. Association of parental age and the type of Down syndrome on the territory of Bosnia and Herzegovina / M. Sotonica, M. Mackic-Djurovic, S. Hasic [et al.] // Med. Arch. — 2016. — Vol.70(2). — P. 88—91. https://doi.org/10.5455/medarh.2016.70.88-91; PMid:27147778 PMCid:PMC4851533

16. Bain B. Down's syndrome-transient abnormal myelopoiesis and acute leukaemia / B. Bain // Leuk Lymphoma. — 1991 — Vol.3(5—6). — P. 309—317. https://doi.org/10.3109/10428199109070274; PMid:27467421

17. Bruwier A. Hematological disorders and leukemia in children with Down syndrome / A. Bruwier, C.F. Chantrain // Eur. J. Pediatr. — 2012. — Vol.171(9). — P. 1301—1307. https://doi.org/10.1007/s00431-011-1624-1; PMid:22113227

18. Butler D.R. The implications and management of acute odontogenic infection in association with Down and Eisenmenger syndromes and schizophrenia in a rural setting / D.R. Butler, C.R. Chilvers, R.J. Cane // Aust Dent. J. — 2007. — Vol.52(1). — P.61—66. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2007.tb00467.x; PMid:17500166

19. Choi J.K. Hematopoietic disorders in Down syndrome / John K. Choi //

Int. J. Clin. Exp. Pathol. — 2008 — Vol.1(5). — P. 387—395. PMid:18787621 PMCid:PMC2480572

20. Chung E.M. Dental management of the Down and Eisenmenger syndrome patient / E.M. Chung, E.C. Sung, K.L. Sakurai // J. Contemp. Dent. Pract. — 2004. — Vol.5(2). — P. 70—80. PMid:15150635

21. Circulating blasts and associated hematologic disorders in neonates with Down syndrome / G.L. Jackson, D.M. Sendelbach, B. Rambally [et al.] // Am. J. Perinatol. — 2012. — Vol.29(4). — P. 259—266. https://doi.org/10.1055/s-0031-1285103; PMid:21809264

22. Clinical presentation and risk factors of serious infections in children with Down syndrome treated for acute lymphoblastic leukemia / F. Ceppi, D. Stephens, B.S. den Hollander [et al.] // Pediatr Blood Cancer. — 2016. — Vol.63(11). — P. 1949—1953. https://doi.org/10.1002/pbc.26127; PMid:27399585

23. Clonal selection in xenografted TAM recapitulates the evolutionary process of myeloid leukemia in Down syndrome / S. Saida, K. Watanabe, A. Sato-Otsubo [et al.] // Blood. — 2013. — Vol.121. — P. 4377—4387. https://doi.org/10.1182/blood-2012-12-474387; PMid:23482930

24. Coeliac disease as the cause of resistant sideropenic anaemia in children with Down's syndrome: case report / M. Pavlović, N. Radlović, Z. Leković [et al.] // Srp. Arh. Celok Lek. — 2010. — Vol.138(1—2). — P. 91—94. https://doi.org/10.2298/SARH1002091P; PMid:20422917

25. Coppedè F. Risk factors for Down syndrome / F. Coppedè // Arch. Toxicol. — 2016. — Vol. 90(12). — P. 2917—2929. https://doi.org/10.1007/s00204-016-1843-3; PMid:27600794

26. Detecting celiac disease in patients with Down syndrome / C. Sharr, J. Lavigne, I.M. Elsharkawi [et al.] // Am. J. Med. Genet A. — 2016. — Vol.170(12). — P. 3098—3105. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.37879; PMid:27605215

27. Differences of somatic mutations and gene expression in blasts of transient leukemia and acute myeloid leukemia of Down syndrome / J. Chen, F. Yousif, T. Beck [et al.] // Blood. — 2014. — Vol.124. — P. 2364.

28. Down patients with Eisenmenger syndrome: is bosentan treatment an option? / M.G. Duffels, J.C. Vis, R.L. van Loon [et al.] // Int. J. Cardiol. — 2009. — Vol.134(3). — P. 378—383. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2008.02.025; PMid:18579234

29. Down syndrome: an insight of the disease / A. Asim, A. Kumar, S. Muthuswamy [et al.] // J. Biomed. Sci. — 2015 — Vol.22(1). — P.41—49. https://doi.org/10.1186/s12929-015-0138-y; PMid:26062604 PMCid:PMC4464633

30. Early detection of podiatric anomalies in children with Down syndrome / D. Concolino, A. Pasquzzi, G. Capalbo [et al.] // Acta Paediatr. — 2006. — Vol.95(1). — P.17—20. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2006.tb02174.x; https://doi.org/10.1080/08035250500325108; PMid:16373291

31. Eisenmenger syndrome and long-term survival in patients with Down syndrome and congenital heart disease / M.A. Körten, P.C. Helm, H. Abdul-Khaliq [et al.]; Competence Network for Congenital Heart Defects Investigators // Heart. — 2016. — Vol.102(19). — P. 1552—1557. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-309437; PMid:27325590

32. Epstein—Barr virus infection with severe consequences. EBV, haemophagocytic lymphohistiocytosis and Hodgkin lymphoma with Down syndrome / P.C. Kuitert, F.C. Abbink, C.J. Broers [et al.] // Ned Tijdschr Geneeskd. — 2014. — Vol.158. — A7608. PMid:24988166

33. Evans D.I. Acute myelofibrosis in children with Down's syndrome / D.I. Evans // Arch. Dis. Child. — 1975. — Vol.50(6). — P. 458—462. https://doi.org/10.1136/adc.50.6.458; PMid:125073 PMCid:PMC1544537

34. Hasle H. Risks of leukaemia and solid tumours in individuals with Down's syndrome / H. Hasle, I.H. Clemmensen, M. Mikkelsen // Lancet. — 2000. — Vol.355(9199). — P. 165—169. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)05264-2

35. Hematological abnormalities during the first week of life among neonates with Down syndrome: data from a multihospital healthcare system / E. Henry, D. Walker, S.E. Wiedmeier, R.D. Christensen // Am. J. Med. Genet A. — 2007. — Vol.143A(1). — P. 42—50. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.31442; PMid:17163522

36. Hematological disorders in Down syndrome: ten-year experience at a Tertiary Care Centre in North India / A. Awasthi, R. Das, N. Varma [et al.] // Pediatr Hematol Oncol. — 2005. — Vol.22(6). — P.507—512. https://doi.org/10.1080/08880010591002350; PMid:16169817

37. Hospitalizations and mortality in the United States for adults with Down syndrome and congenital heart disease / F. Baraona, M. Gurvitz, M.J. Landzberg, A.R. Opotowsky // Am. J. Cardiol. — 2013. — Vol.111(7). — P. 1046—1051. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.12.025; PMid:23332593

38. In children with autoimmune thyroid diseases the association with Down syndrome can modify the clustering of extra-thyroidal autoimmune disorders / T. Aversa, M. Valenzise, A. Corrias [et al.] // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2016. — Vol.29(9). — P. 1041—1046. https://doi.org/10.1515/jpem-2016-0073; PMid:27442363

39. Infectious complications in children with acute myeloid leukemia and Down syndrome: analysis of the prospective multicenter trial AML-BFM 2004 / A. Hassler, K. Bochennek, J. Gilfert [et al.] // Pediatr Blood Cancer. — 2016. — Vol. 63(6). — P.1070—1074. https://doi.org/10.1002/pbc.25917; PMid:26814618

40. Irving C.A. Cardiovascular abnormalities in Down's syndrome: spectrum, management and survival over 22 years / C.A. Irving, M.P. Chaudhari // Arch. Dis. Child. — 2012 — Vol.97. — P. 326—330. https://doi.org/10.1136/adc.2010.210534; PMid:21835834

41. Kawatu D. Screening for celiac disease in asymptomatic children with Down syndrome: cost-effectiveness of preventing lymphoma / D. Kawatu, N.S. LeLeiko // Pediatrics. — 2006. — Vol.118(2). — P. 816—817. https://doi.org/10.1542/peds.2006-1194; PMid:16882844

42. Khan I. Myeloid leukemia in Down syndrome / I. Khan, S. Malinge, J.D. Crispino // Crit Rev. Oncog. — 2011. — Vol.16(1—2). — P. 25—36. https://doi.org/10.1615/CritRevOncog.v16.i1-2.40; PMid:22150305 PMCid:PMC3243928

43. Kivivuori S.M. Peripheral blood cell counts in infants with Down's syndrome / S.M. Kivivuori, J. Rajantie, M.A. Siimes // Clin Genet. — 1996. — Vol.49(1). — P. 15—19. https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.1996.tb04318.x; PMid:8721566

44. Knee deformities in children with Down syndrome: a focus on knee malalignment / M.D. Duque Orozco, O. Abousamra, B.P. Chen [et al.] // J. Pediatr Orthop. — 2016. — [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000000814

45. Long-term results of treatment with bosentan in adult Eisenmenger's syndrome patients with Down's syndrome related to congenital heart disease / R. Crepaz, C. Romeo, D. Montanaro, S. De Santis // BMC Cardiovasc. Disord. — 2013 — Vol.13. — P. 74. https://doi.org/10.1186/1471-2261-13-74; PMid:24047157 PMCid:PMC3848635

46. Lorenzana A.N. Non-Hodgkin's lymphoma in a neonate with Down's syndrome. Case report and literature review / A.N. Lorenzana, M.A. Schorin // Am. J. Pediatr. Hematol. Oncol. — 1989. — Vol.11(2). — P. 186—190.

47. Low risk of solid tumors in persons with Down syndrome / H. Hasle, J.M. Friedman, J.H. Olsen, S.A. Rasmussen // Genet. Med. — 2016. — Vol.18(11). — P. 1151—1157.

48. Lymphoma of the scrotum in patients with Down's syndrome: US appearance. Mini-pictorial essay / F. Draghi, M. Bonardi, C. Dellabianca [et al.] // J. Ultrasound. — 2011. — Vol.14(4). — P. 216—219.

49. Mendez A.A. Treatment of patellofemoral instability in Down's syndrome // A.A. Mendez, D. Keret, G.D. MacEwen // Clin. Orthop. Relat Res. — 1988. — Vol.(234). — P.148—158.

50. Musculoskeletal problems in Down syndrome European Paediatric Orthopaedic Society Survey: the Israeli sample / J. Merrick, E. Ezra, B. Josef [еt al.] // J. Pediatr. Orthop B. — 2000. — Vol.9(3). — P. 185—192.

51. Mutations impairing GSK3-Mediated MAF phosphorylation cause cataract, deafness, intellectual disability, seizures, and a Down syndrome-like facies / M. Niceta, E. Stellacci, K.W. Gripp [еt al.] // Am. J. Hum. Genet. — 2015. — Vol.96(5). — P. 816—825.

52. Myelopathy mimicking subacute combined degeneration in a Down syndrome patient with methotrexate treatment for B lymphoblastic leukemia: report of an autopsy case / K. Satomi, M. Yoshida, K. Matsuoka [et al.] // Neuropathology. — 2014. — Vol.34(4). — P. 414—419.

53. Outcome of patients with Eisenmenger syndrome. Apropos of 62 cases followed-up for an average of 16 years / S. Corone, A. Davido, T. Lang, P. Corone // Arch. Mal. Coeur Vaiss. — 1992. — Vol.85(5). — P.521—526.

54. Pediatric acute megakaryoblastic leukemia without Down syndrome: a retrospective study by the international Berlin-Frankfurt-Munster Study Group (I-BFMSG) / H. Inaba, Y. Zhou, O. Abla [et al.] // Blood. — 2014. — Vol.124. — P. 3670.

55. Petershofer A. Patellofemoral instability in trisomy 21: MPFL-Reconstruction as a single procedure / A. Petershofer, T. Fingernagel, K. Trieb // Orthopade. — 2015. — Vol.44(8). — P. 643—646.

56. Prasanna Ghimire. Primary gastrointestinal lymphoma // Prasanna Ghimire, Guang-Yao Wu, Ling Zhu // World J. Gastroenterol. — 2011. — Vol.17(6). — P. 697—707.

57. Prevalence of celiac disease in Indian children with Down syndrome and its clinical and laboratory predictors / A.S. Bhat, M.K. Chaturvedi, S. Saini [et al.] // Indian J. Pediatr. — 2013. — Vol.80(2). — P. 114—117.

58. Prevalence of iron deficiency in children with Down syndrome / N.E. Dixon, B.G. Crissman, P.B. Smith [еt al.] // J. Pediatr. — 2010. — Vol.157(6). — P. 967—971.e1.

59. Primary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the esophagus, manifesting as a submucosal tumor / J.G. Jung, H.W. Kang, S.J. Hahn [et al.] // Korean J. Gastroenterol. — 2013. — Vol.62(2). — P. 117—121.

60. Primary myelofibrosis with myeloid metaplasia and cytogenetically abnormal clones in 2 children with Down's syndrome / K. Ueda, Y. Kawaguchi, M. Kodama [et al.] // Scand. J. Haematol. — 1981. — Vol.27(3). — P.152—158.

61. Rabin K.R. Malignancy in children with trisomy 21 / K.R. Rabin, J.A. Whitlock // Oncologist. — 2009. — Vol.14(2). — P. 164—173. https://doi.org/10.1634/theoncologist.2008-0217; PMid:19176633 PMCid:PMC2761094

62. Rabin K.R. Myelosuppression and infectious complications in children with Down syndrome and acute lymphoblastic leukemia / K.R. Rabin, J. Smith, C.A. Kozinetz // Pediatr Blood Cancer. — 2012. — Vol.58(4). — P. 633—635. https://doi.org/10.1002/pbc.23371; PMid:22106003 PMCid:PMC3279631

63. Ram G. Infections and immunodeficiency in Down syndrome // G. Ram, J. Chinen // Clin. Exp. Immunol. — 2011. — Vol.164(1). — P. 9—16. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2011.04335.x; PMid:21352207 PMCid:PMC3074212

64. Role of psychosocial factors and health literacy in pregnant women's intention to use a decision aid for Down syndrome screening: a theorybased web survey / A. Delanoë, J. Lopine, S. Turcotte [et al.] // J. Med. Internet Res. — 2016. — Vol.18(10). — e283. https://doi.org/10.2196/jmir.6362; PMid:27793792 PMCid:PMC5106559

65. Screening for celiac disease in asymptomatic children with Down syndrome: cost-effectiveness of preventing lymphoma / N.L. Swigonski, H.L. Kuhlenschmidt, M.J. Bull [et al.] // Pediatrics. — 2006. — Vol.118(2). — P. 594—602. https://doi.org/10.1542/peds.2005-2123; PMid:16882812

66. Supportive care utilization and treatment toxicity in children with Down syndrome and acute lymphoid leukaemia at free-standing paediatric hospitals in the United States / E.G. Salazar, Y. Li, B.T. Fisher [et al.] // Br. J. Haematol. — 2016. — Vol.174(4). — P.591—599. https://doi.org/10.1111/bjh.14085; PMid:27161549 PMCid:PMC5684439

67. Surgery for hyperthyroidism in Down syndrome: case report / M. Sahin, N.B. Tutuncu, M. Kanbay, N.D. Guvener // Mt Sinai J. Med. — 2006. — Vol. 73(5). — P. 784—786. PMid:17008939

68. Surgical treatment of patellar dislocation in children with Down syndrome: a 3- to 11-year follow-up study / C. Bettuzzi, M. Lampasi, M. Magnani, O. Donzelli // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. — 2009. — Vol.17(4). — P. 334—340. https://doi.org/10.1007/s00167-008-0652-5; PMid:18974972

69. Taub J.W. Down syndrome, drug metabolism and chromosome 21 / J.W. Taub, Y. Ge // Pediatr Blood Cancer. — 2005. — Vol.44(1). — P. 33—39. https://doi.org/10.1002/pbc.20092; PMid:15390307

70. The effect of lowering the hematocrit on polycythemia and thrombocytopenia in congenital cyanotic heart defect / M. de Haan, J. de Koning, J. Ottenkamp, P.P. Schilte // Tijdschr Kindergeneeskd. — 1985. — Vol.53(5). — P. 178—181. PMid:2418530

71. The outcome of Eisenmenger patients with trisomy 21 does not differ from patients without trisomy 21 / E. Troost, A.Van De Bruaene, K. Lampropoulos [et al.] // Acta Cardiol. — 2011. — Vol.66(3). — P. 293—301. https://doi.org/10.1080/AC.66.3.2114128; PMid:21744698

72. Treatment-related mortality (TRM) in children with Down syndrome (DS) and B-lymphoblastic leukemia (B-ALL): an interim report from the children's oncology group Trials AALL0932 and AALL1131/ K.R. Rabin, J. Hitzler, V. Rodriguez [et al.] // Blood. — 2015. — Vol.126. — P. 2502.

73. Trisomy 21 and cancers / W. Ayed, L. Gouas, F. Penault-Llorca [et al.] // Morphologie. — 2012. — Vol.96(314—315). — P. 57—66. https://doi.org/10.1016/j.morpho.2012.10.001; PMid:23141635

74. Webb D. Haematology of Down syndrome / D. Webb, I. Roberts, P. Vyas // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. — 2007. — Vol.92(6). — F503—F507. https://doi.org/10.1136/adc.2006.104638; PMid:17804520 PMCid:PMC2675407

75. Wiedmeier S.E. Hematological abnormalities during the first week of life among neonates with trisomy 18 and trisomy 13: data from a multi-hospital healthcare system / S.E. Wiedmeier, E. Henry, R.D. Christensen // Am. J. Med. Genet A. — 2008. — Vol.146A(3). — P. 312—320. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32107; PMid:18203174

76. Xavier A.C. Down syndrome and malignancies: a unique clinical relationship / A.C. Xavier, Y. Ge, J.W. Taub // J. Mol Diagn. — 2009. — Vol.11(5). — P. 371—380. https://doi.org/10.2353/jmoldx.2009.080132; PMid:19710397 PMCid:PMC2729834

77. Xavier A.C. Unique clinical and biological features of leukemia in Down syndrome children / A.C. Xavier, Y. Ge, J. Taub // Expert Rev. Hematol. — 2010. — Vol.3(2). — P. 175—186. https://doi.org/10.1586/ehm.10.14; PMid:21083461