• Шляхи удосконалення правової та психологічної підтримки паліативних пацієнтів та членів їхніх родин
ua До змісту

Шляхи удосконалення правової та психологічної підтримки паліативних пацієнтів та членів їхніх родин

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):18-23; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.18

Сорока О. Я., Паращук О. Р.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

Метою даної статті є пошук, створення та удосконалення сучасних способів надання необхідної психологічної та правової підтримки паліативним пацієнтам та членам їхніх родин. Сьогодні забезпечення правової та психологічної підтримки осіб, що потребують паліативної допомоги, здійснюється, як правило, силами організацій громадянського суспільства, які свою діяльність спрямовують на правовий захист паліативних пацієнтів, допомагаючи хворим та їхнім родичам отримати психологічну, соціальну підтримку і, найголовніше, доступ до належного знеболення. Важливим елементом надання паліативної допомоги є здійснення психокорекційної роботи з паліативним пацієнтом і його найближчим оточенням. З метою правової та психологічної підтримки паліативних пацієнтів та членів їхніх родин Івано-Франківським національним медичним університетом за підтримки МФ «Відродження» проводився ряд заходів, зокрема круглий стіл на тему «Юридична допомога паліативним хворим», творчі майстер-класи для дітей – пацієнтів онкогематологічного відділення, зустрічі членів родини таких пацієнтів з психологом і психотерапевтом. Також підготовлено навчально-практичний посібник «Паліативна допомога: теплий порадник», який спрямований на психологічну підтримку з метою контролю розпачу, депресії та інших розладів психічного здоров’я. Проведення просвітницьких чи мистецьких проектів привертає увагу громадськості та влади до проблем надання паліативної допомоги та сприяє поінформованості суспільства щодо права на отримання такої допомоги. Така діяльність забезпечить паліативним пацієнтам та їх родині гідну та якісну підтримку, а також ламатиме існуючі стереотипи, що «паліативна допомога – це про смерть», натомість формуватиме нове бачення, що «паліативна допомога – це про якість життя».
Ключові слова: права паліативних пацієнтів, психологічна підтримка.

Література

1. Андріїшин ЛІ та ін. (2015). Досвід створення першого в Україні стаціонару паліативної допомоги дітям: в Івано-Франківській області. Реабілітація та паліативна медицина. 1: 81-82.

2. Андріїшин Л-О І. (2015). Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги Реабілітація та паліативна медицина. 2: 39-42. doi 10.15574/IJRPM.2015.2.39

3. Гнездилов АВ. (2013). Психология и психотерапия потерь. Пособие по паллиативной медицине и сказкотерапии для врачей, психологов, волонтеров и всех интересующихся проблемой. Киев: АДЕФ-Украина: 256.

4. Губський ЮІ. (2015). Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти. Реабілітація та паліативна медицина. 1: 20-26. doi 10.15574/IJRPM.2015.01.20

5. Децик ОЗ, Золотарьова ЖМ. (2015). Паліативна допомога: проблеми сімей інкурабельних хворих. Реабілітація та паліативна медицина. 1: 55-59. doi 10.15574/IJRPM.2015.01.55

6. Золотарьова ЖМ. (2012). Проблеми формування та впровадження мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної допомоги. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 4: 68-72.

7. Князевич ВМ, Моісеєнко РО. (2015). ІІ Національний конгрес з паліативної допомоги в Україні: досвід, здобутки, стратегія розвитку. Реабілітація та паліативна медицина. 2: 6-20.

8. Маркова МВ, Кужель ІР, Калачов ОВ. (2013). Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими. У зб. Коваленко О, Брацюнь Л. (упорядники). Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.). Київ: 54-55.

9. Моісеєнко РО, Князевич ВМ. (2015). Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи педіатричної допомоги. Реабілітація та паліативна медицина. 2: 31-38. doi 10.15574/IJRPM.2015.2.31

10. Основи законодавства України про охорону здоров’я. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

11. Резолюція 1649 (2009) «Паллиативное лечение: образец инновационного подхода к здравоохранению и социальной политике. http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2009%5D/%5bJan2009%5d/Res1649_rus.asp

12. http://www.network.rv.ua/category/evro/pravozahyst/

13. http://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/7/7164687/

14. Palliative care – the solid facts (2004). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

15. Palliative Care: Cancer Control: Knowledge into Action. WHO Guide for Effective Programmes (2007). Geneva: World Health Organization: 42.

16. World Health Organisation. National cancer control programmes: Policies and managerial guidelines (2002). 2nd ed. Geneva: WHO.