• Шляхи оптимізації тактики ведення вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій

Шляхи оптимізації тактики ведення вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):111–113

Вигівська Л. М., Никонюк Т. Р., Олешко В. Ф.
Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця, м Київ

Оптимізація тактики ведення вагітності і пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) на сучасному етапі є запорукою зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень та їхньої профілактики.
Мета дослідження: зниження частоти невиношування вагітності і перинатальних ускладнень у жінок після застосування ДРТ на підставі вивчення клініко-психологічних та лабораторно-інструментальних досліджень, оптимізації комплексу діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Проведено комплесное проспективне клініко-психологічне і лабораторно-інструментальне дослідження 250 вагітних та їхніх новонароджених, серед яких 200 жінок були після застосування ДРТ. З них в основну групу увійшли 100 вагітних після ДРТ, яким застосовували оптимізований нами комплекс діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. У групу порівняння увійшли 100 вагітних після ДРТ, яким застосовували загальноприйнятий алгоритм антенатального догляду. У контрольну групу включили 50 здорових жінок з фізіологічною першою вагітністю. Групи спостереження були зіставні за віком, паритетом, станом здоров’я.
Результати. Отримані результати свідчать про високий ризик розвитку акушерської і перинатальної патології у жінок після застосування ДРТ. Неефективна індивідуальна підготовка подружньої пари до пологів, хронічний психоемоційний стрес на тлі обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу та екстрагенітальної патології у вагітних після застосування ДРТ зумовлюють високу частоту невиношування вагітності та репродуктивних втрат у І триместрі, пізніх гестозів і порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу та є однією з основних причин високого рівня перинатальних втрат і оперативних методів розродження
Заключення. Використання удосконаленого комплексу діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок після застосування ДРТ дозволяє знизити частоту мимовільного аборту до 22 тиж з 33,0% до 8,7%; передчасних пологів – з 7,8% до 3,2%; плацентарної дисфункції – з 56,0% до 38,0%; кесарева розтину – з 83,0% до 50,5%, перинатальних втрат – з 34,0‰ до 15,2‰.
Ключові слова: вагітність, пологи, допоміжні репродуктивні технології.

Література:
1. Adamov M.M. Pregnancy and delivery after application of assisted reproductive technologies conducted in case uterus tubes presents and absents / M.M. Adamov // Zdorov’e zhenshhiny. – 2011. – No.5. – Р. 159–160.

2. Aleksandrova N.V. Premature birth at pregnancy resulted due to the usage of assisted reproductive technologies. Ways of prevention / N.V. Aleksandrova, O.R. Bayev, T.Yu. Ivanets // Akusherstvo i ginekologija. – 2012. – No 4 (2). – Р. 33–38.

3. Vygivska L.M. The condition of hemostatic system and endothelial status in pregnant women after the ART use / Vygivska L.M., Nykoniuk T.R., Kovaliuk T.V., Lastovetska L.D // Zbirnyk prac’ Asociacii’ akusheriv-ginekologiv Ukrai’ny. – 2016. – No. 2 (38). – Р. 109–114.

4. Kopkov V.S. Assisted reproductive technology in solving of demographic problems. Legal aspects / V.S. Kopkov // Medycynskye aspektyy zdorov’ja zhenshhynyy. – 2013. – No. 4. – Р. 55–57.

5. Noskova O. V. Features of the disturbing state of women during pregnancy and its psycho-correction / Noskova O. V.// Medycynskaja psyhologyja. – 2008. – No. 3. – Р. 52–56.

6. Radzynskyi V.E. Obstetric risk. Maximum information minimum danger for mother and baby / V.E. Radzynskyi. – M., 2011. – 285 p.

7. Sydelnykova V.M. Preparation and maintenance of pregnancy in women with recurrent pregnancy loss: methodological manuals and clinical protocols / V.M. Sydelnykova. – M.: MEDpress-inform, 2010. – 224 p.

8. Ferraretti A.P. Assisted reproductive technology in Europe / A.P. Ferraretti, V. Goossens, J. de Mouzon, S. Bhattacharya, et al. / Hum Reprod. Results generated from European registers by ESHRE. – 2012. – No. 27. – Р. 2571–2584.

9. Fitzpatrick L.A. Micronized progesterone: clinical indications and comparison with current treatments / L.A. Fitzpatrick, A. Good / Fertil. Steril. – 2014. – Vol. 72. – P. 389. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(99)00272-1