• Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза 
До змісту

Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):41-44; doi 10.15574/SP.2015.68.41 

Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза 
 

Мокія-Сербіна С. О., Чечель В. В. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна 

 

Мета: удосконалення лікування та підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза (ДЗ) різного ступеня шляхом проведення феротерапії у поєднанні з препаратом поліфакторної дії, до складу якого входять: L-карнітину хлорид 100 мг, лізину гідрохлорид 50 мг, кобамід (кофермент В12) 1 мг, кокарбоксилази хлорид (кофермент В1) 50 мг, піридоксал-5-фосфат (кофермент В6) 50 мг, на основі вивчених показників їх психосоціального розвитку. 
 

Пацієнти і методи. У дослідженні взяли участь 155 дітей віком 5–6 років — вихованців дошкільних дитячих закладів, які мали ДЗ різного ступеня. Діти були розподілені на основну (додатково приймали препарат поліфакторної дії протягом трьох місяців) і групу порівняння (базова феротерапія). У кожній групі виділені діти з латентним дефіцитом заліза (ЛДЗ) та із залізодефіцитною анемією (ЗДА) I ступеня. Контрольну групу склали 50 здорових дітей. Для діагностики та визначення ступеня ДЗ проводили гематологічні обстеження. Показники психічних функцій (сприйняття, пам'ять, розвиток мови, увага, мислення, уява) досліджувалися за допомогою «Орієнтовної комплексної програми вивчення готовності дитини до шкільного навчання» до лікування та через 3, 6, 9, 12 місяців після початку лікування. 
 

Результати. Включення у схему терапії поліфакторного препарату поліфакторної дії дозволило прискорити відновлення показників психічних функцій у дітей основної групи з ЛДЗ і з ЗДА до рівня контрольної групи. 
 

Висновки. Поєднане використання феротерапії і комбінованого препарату «Кардонат» дає змогу оптимізувати лікування ДЗ, підвищити готовність дітей до систематичного шкільного навчання та попередити виникнення в майбутньому порушень адаптації до школи у першокласників. 
 

Ключові слова: діти, дефіцит заліза, лікування, психічні функції. 

Література: 
1. Живило ЛМ. 2012. Минимальная дисфункция мозга: актуальность проблемы, оптимизация лечения. Совр педиатрия. 2(42): 15—17.

2. Залата ОА. 2014. Взаимосвязь характеристик когнитивных функций городских подростков с содержанием макро и микроэлементов в организме (результаты лонгитюдного наблюдения). Перинатол и педиатрия. 1(57): 113—116.

3. Мокія-Сербіна СО, Чечель ВВ. 2014. Стан когнітивної сфери у дітей 5—6 річного віку з аліментарним дефіцитом заліза. Мед перспективи. 2: 92—97.

4. Подкопай ДО, Урдин ВГ. 2009. К вопросу применения полипротекторов в спортивной практике. Совр педиатрия. 4(26): 84—87.

5. Починок ТВ, Веселова ТВ. 2014. Електролітний баланс у дітей пубертатного віку з проявами дисплазії сполучної тканини. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекол. 5;2: 29—38.

6. Реброва ОЮ. 2012. Статистический аналіз медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, МедиаСфера: 312.

7. Сироватко О, Байер О. 2003. Визначення готовності дитини до навчання у школі. Психолог. 13(61): 2—46.

8. Юлиш ЕИ. 2007. Что мы знаем о витаминах? Здоровье ребенка. 2(5): 110—116.

9. Baker RD, Greer FR. 2010. Clinical Report — Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron_deficiency anemia in infants and young children (0—3 years of age). Pediatrics. 126(5): 1040—1050.

10. Flanagan JL, Simmons PA, Vehige J et al. 2010. Role of carnitine in disease. Nutrition & Metabolism. 10. 1186/1743—7075—7—30.