• Сфінктероміектомія за Lynn як ефективний метод лікування ультракоротких форм хвороби Гіршпрунга у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Сфінктероміектомія за Lynn як ефективний метод лікування ультракоротких форм хвороби Гіршпрунга у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):100-102; doi 10.15574/PS.2017.56.100

Гончар В. В., Горбатюк О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: вивчити ефективність хірургічної корекції вади розвитку товстого кишечника – хвороби Гіршпрунга з ультракороткою зоною агангліозу за методикою Lynn.
Пацієнти і методи. За 17 років було прооперовано 54 дитини. Вік дітей становив від 6 до 17 років. Оперативне лікування призначалося тільки після детального обстеження і проведення курсу консервативного лікування протягом не менше року.
Результати. Усім дітям виконана операція сфінктероміетомії за методикою Lynn у авторській модифікації. У 91% (49) пацієнтів було досягнуто хороших результатів. У 5 (9%) хворих результат визнано незадовільним, однак попереднє хірургічне лікування не завадило корекції прирожденої вади розвитку за методикою ТЕРТ.
Висновки. Хірургічне лікування ультракоротких форм хвороби Гіршпрунга за методикою Lynn може бути операцією вибору.
Ключові слова: хвороба Гіршпрунга, діти, лікування.

Література

1. Левин М.Д. Синдром опущения промежности у детей: патофизиология и диагностика / М.Д. Левин // Вестник рентгенол. и радиологии. – 2015. – №5. – С. 27–35.

2. Ленюшкин А.И. Детская колопроктология: руководство для врачей / А.И. Ленюшкин. – Москва, 2004.

3. Ленюшкин А.И. Повторные операции на толстой кишке и промежности у детей / А.И. Ленюшкин, Т.А. Атагельдыев. – Москва: Медицина, 1984.

4. Ривкин В.Л. Руководство по колопроктологии / В.Л. Ривкин, С.Н. Файн, А.С. Бронштейн. – Москва: Медпрактика, 2004.

5. Пучков К.В. Малоинвазивная хирургия толстой кишки / К.В. Пучков, Д.А. Хубезов. – Москва: Медицина, 2005. – 280 с.

6. Operative techniques in laparoscopic colorectal surgery / C.P. Delaney [et al.]. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 179 p.