• Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років 
До змісту

Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):91–97; doi 10.15574/HW.2016.110.91 
 

Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років 
 

Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С.

ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної діагностики», м. Кривий Ріг 
 

Мета дослідження: визначення сприятливих та несприятливих місяців для зачаття ембріонів з нормальним хромосомним набором в умовах помірно континентального клімату та середніх значень сонячної інсоляції Центрального та Південно-Східного регіонів України (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Херсонська, Миколаївська області).


Матеріали та методи. Для дослідження було відібрано 1711 продуктів концепції завмерлих вагітностей (ЗВ) у І триместрі (925 (54,06%) з хромосомними аномаліями та 786 (45,94%) з нормальним каріотипом), отриманих від жінок, що мешкають у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Миколаївській областях, за період з 1997 до 2015 року. Середній термін ЗВ складав 8±3 тижні.

Оскільки рівні сонячної інсоляції для Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограда, Миколаєва, Херсона, Черкас статистично не різняться, було виведено середній рівень даного показника для зазначеного регіону.

Аналіз достовірності відмінностей вибірок проводили методом кутового перетворення Фішера.

 

Результати. За результатами дослідження частка ембріонів з хромосомною патологією (ХП) серед завмерлих вагітностей склала 54%. З них 49,08% складають трисомії (без урахування подвійних трисомій – 2,7%);12,86% – моносомія Х; 18,16% – триплоїдії (69,XXX; 69,XXY,69,XYY); 9,94% – тетраплоїдії; структурні перебудови – 5,95%; 1,31% – мозаїчні форми ХП.

Аналіз сезонності зачаття здорових доношених дітей та ембріонів з ХП в асоціації з рівнем сонячної інсоляції регіону засвідчив, що місяці з найбільшим рівнем інсоляції (квітень–серпень) збігаються з підвищенням рівня кількості зареєстрованих зачать здорових доношених дітей та найменшою кількістю запліднень з ХП, в той час як в осінньо-зимовий період (з жовтня до березня) спостерігаються пікові значення запліднень з ХП.


Заключення. Найбільший рівень формування усієї ХП серед завмерлих вагітностей, пренатально діагностованих плодів та народжених дітей спостерігається в період з листопада до березня. Особливістю тренду нормальних запліднень є те, що найбільша кількість їх зареєстрована в період з липня до жовтня.


Ключові слова: хромосомна патологія, сезонний розподіл запліднень, мейотичний поділ, метатонін, лютеїнизуючий гормон, фолікулостимулювальний гормон.


Література

1. Генетический паспорт-основа индивидуальной медицины. Под ред. ВС Баранова. СПБ, Изд-во Н-Л. 2009:528.

2. Веропотвелян НП, Кодунов ЛА, Погуляй ЮС. 2014. Фолатный цикл и полиморфизм С677Т MTHFR – ключ к пониманию причин возникновения анэмбрионии. Здоровье женщины 10(96):89–93.

3. Веропотвелян МП, Кодунов ЛО, Веропотвелян ПМ, Нестерчук ДО, Горук ПС, Костинець ВМ. 2012. Визначення первинної популяційної частоти хромосомної патології і ранньої ембріональної летальності в Україні. Здоровье женщины 9:108–114.

4. Баранов ВС, Кузнецова ТВ. 2007. Цитогенетика эмбрионального развития человека. СПБ, Изд-во Н-Л:640.

5. Boue J, Boue A, Lazar P. 1975. Retrospective and prospective epidemiological studies of 1500 karyotyped spontaneous human abortions. Teratology 12:11–26. http://dx.doi.org/10.1002/tera.1420120103; PMid:1162621

6. Kline J, Stein Z. 1987. Epidemiology of Chromosomal Anomalies in Spontaneous Abortion: Prevalence, Manifestation and Determinants. In: Bennett MJ, Edmonds DK, editors. Spontaneous and Recurrent Abortion. Chicago: Oxford Blackwell Scientific:29–50.

7. Menasha J, Levy B, Hirschhorn K, Kardon NB. 2005. Incidence and spectrum of chromosome abnormalities in spontaneous abortions: New insights from a 12-year study. Genetics in Medicine. 7:251–263. http://dx.doi.org/10.1097/01.GIM.0000160075.96707.04; PMid:15834243

8. Сидельникова ВМ. Подготовка и ведение беременности у женщин с привычным невынашиванием. Методические пособия и клинические протоколы. М, Медпресс-информ:224.

9. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов: учебник для вузов. Под ред. ОО Янушевича. 2009:400.

10. Hassold T, Jacobs P. 1984. Trisomy in man. Annu Rev Genet. 18:69–97. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ge.18.120184.000441; Mid:6241455

11. Nagaishi M, Yamamoto T, Iinuma K, Shimomura K, Berend SA and Knops J. 2004. Chromosome abnormalities identified in 347 spontaneous abortions collected in Japan. J Obstet Gynaecol Res. 30(3):237–241. http://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0756.2004.00191.x; PMid:15210050

12. Физиология человека в 3-х томах. Т. 3. Пер.с англ. Под ред. Р Шмидта и Г Тевса. М, Мир. 1996:198.

13. Opinion. Мiscarriage in contemporary maternal –fetal medicine: targeting clinical dilemmas. Ultrasound in obstetrics &gynecology. 2013. 5:491–497.

14. Веропотвелян МП зі співавт. 2004. Запровадженння цитогенетичного дослідження некропсії плаценти, доставленої з віддалених регіонів, при множинних вадах розвитку плоду. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. К:136–139.

15. Веропотвелян МП, Кодунов ЛО, Нестерчук ДО. 2012. Використання некропсії трофобласта для визначення каріотипу плода при спонтанних абортах, мертвонародженні та елімінації аномальних плодів. Здоровье женщины 10(76):77–79.

16. Lam DA, Miron JA. 1994. Global patterns of seasonal variation in human fertility. Ann N Y Acad Sci. 709:9–28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1994.tb30385.x

17. David Lam A, Jeffrey Miron A. 1996, August. Fertility And Contraception Demography. 33; 3:291-305. First online: The effects of temperature on human fertility.

18. NATALIE ANGIER. 1990, October 2. Seasons Sway Human Birth Rates By Published: The New York Times.

19. Jongbloet PH, Zielhuis GA, Gabreels FJM. 1997. Seasonal variation in the prevalence of Down syndrome at birth: a review A.M. Stolwijk. Lof Epidemiology and Community Health. 51:350–353. http://dx.doi.org/10.1136/jech.51.4.350

20. Борисенков МФ. 2007. Влияние состояния магнитного поля земли на суточную динамику общей антиоксидантной активности слюны человека на севере. Успехи геронтологии 4:56-60.

21. Мельников ВН, Кривощеков СГ, Скосырева ГА. 2006, июня 12–16. Сезонность в исходах беременности. 13-й Международный конгресс по приполярной медицине в рамках Международного Полярного Года. Материалы, 1-я и 2-я книги тезисов.

22. Bergiannaki J, Paparrigopoulos TJ, Stefanis CN. 1996. Seasonal pattern of melatonin excretion in humans: relationship to daylength variation rate and geomagnetic field fluctuations. Experientia. 52(3):253–8. http://dx.doi.org/10.1007/BF01920718

23. Morera AL, Abreu P. 2006. Seasonality of psychopathology and circannual melatonin rhythm. J Pineal Res. 41(3):279–83. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-079X.2006.00365.x; PMid:16948790

24. Matthew Rabinowitz, Allison Ryan, George Gemelos, Matthew Hill, Johan Baner. 2012. Origins and rates of aneuploidy in human blastomeres. Fertility and Sterility 97;2:395–401. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.11.034; PMid:22195772

25. McKinlay Gardner RJ, Grant Sutherland R, Lisa Shaer G. Chromosome abnormalities and genetic counseling. 4th ed. p.; cm. – (Oxford monographs on medical genetics 61).

26. Веропотвелян МП, Кодунов ЛО. 2014. Підвищений рівень триплоїдій 69,XYY в Україні. Аналіз репрезентативної вибірки. Здоровье женщины 8(94):35–38.

27. Цитогенетические исследования неразвивающихся беременностей/ http://www.garantiya-bor.ru/articles/8/2137