• Серотипи пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах, їх чутливість до антибіотиків у дітей 
До змісту

Серотипи пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах, їх чутливість до антибіотиків у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.6(78):68-74; doi 10.15574/SP.2016.78.68 

Серотипи пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах, їх чутливість до антибіотиків у дітей 

Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Якимович С. А.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Бактеріологічна лабораторія ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ, Україна

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Україна


Мета — порівняти серотиповий розподіл пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах у дітей до п'яти років, вивчити їх чутливість до антибіотиків.


Пацієнти і методи. Обстежено 900 здорових дітей до п'яти років — мешканців Києва та Київської області. Ліквор отримано від 89 дітей із пневмококовим менінгітом із семи дозорних регіонів України. Використовували класичні бактеріологічні методи та ПЛР. Дослідження чутливості проводилось до 13 антимікробних препаратів.


Результати. Серед 297 штамів пневмококів, виділених при назофарингеальному носійстві, 264 (88,9%) штами належали до капсульних, а 33 (11,1%) — до безкапсульних пневмококів. Провідні серотипи — 19F (25%), 6 (16,1%), 14 (9,8%), 23F (5,3%), 18 (3,0%). Ізоляти із серотипами, які покриваються ПКВ13, становили 65,5%, (92,6% у дітей із будинків дитини). Збудником пневмококових менінгітів у 93,2% дітей до п'яти років були ті самі серотипи пневмококів, які колонізують носоглотку здорових дітей. Найчастішим серотипом 6 (25,8%). Нетиповані штами при менінгітах визначалися у 28% випадків. Серотипи 19F, 14, 23F, 18 були причиною гнійного менінгіту у 5,6%, 7,9%, 11,2% та 5,6% випадків відповідно. Помірна резистентність відмічена до захищених амоксицилінів. Високою антипневмококовою активністю вірізняються цефалоспорини Ш покоління.


Висновки. Збудником пневмококових менінгітів у дітей у 93,2% випадків є ті самі серотипи пневмококів, які визначаються при здоровому носійстві. Дані щодо антибіотикочутливості пневмококів у дітей при назофарингеальному носійстві можна враховувати при виборі антибіотиків для емпіричної терапії пневмококових захворювань. Доцільно введення пневмококової кон'югованої вакцини розпочати дітям із будинків дитини.


Ключові слова: пневмококи, серотипи, носійство, менінгіти, діти, антибіотики.


Література:

1. Березняков И. Г. Новые возможности терапевтического использования левофлоксацина / И. Г. Березняков // Здоровя України. — 2010. — № 4 (233). — С. 42—43.

2. Вплив ранньої соціальної активності на назофарингеальне носійство S. рneumoniae та розподіл серотипів пневмокока у дітей перших п'яти років життя / Л. І. Чернишова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2014. — № 2 (58). — С. 58—63.

3. Дзюблик Я. О. Клінічні аспекти антибіотикорезистентності збудників негоспітальних інфекцій дихальних шляхів / Я. О. Дзюблик // Український пуль монолог. журн. — 2010. — № 3. — С. 53—56.

4. Динамика резистентности Streptococcus pneumonia к антибіотикам в России за период 1999—2009 гг. (Результати многоцентрового проспективного исследования ПеГАС) / Р. С. Козлов, О. В. Сивая, О. И. Кречекова, Н. В. Иванчик // Клиническая микробиол. и антимикробная химиотерапия. — 2010. — Т. 12, № 4. — С. 329—341.

5. Дослідження антибіотикорезистентності штамів S. pneumoniae та H. influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів у 2010—2012 рр. в Україні / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Вісник морфології. — 2014. — Т. 20, № 2. — С. 395—401.

6. Леженко Г. О. Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального ґенезу / Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова // Современная педиатрия. — 2015. — № 4 (68). — С. 63—66. https://doi.org/10.15574/SP.2015.68.63

7. Марченко В. Ф. Частота виділення мікроорганізмів з різних біологічних матеріалів та порівняльний аналіз їх антибіотикограм / В. Ф. Марченко, Л. Г. Махньова, В. Л. Тиндикевич // Современная педиатрия. — 2010. — № 1 (29). — С. 52—56.

8. Маянский А. Н. Стрептококки: микробиология и патология / А. Н. Маянский // Вопросы диагностики в педиатрии. — 2010. — № 1. — С. 9—19.

9. Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапія пневмококової інфекції у дітей / Л. І. Чернишова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2015. — № 5 (69). — С. 49—54. https://doi.org/10.15574/SP.2015.69.49

10. Назофарингеальне носійство Streptococcus рneumoniae у вихованців будинків дитини: серотиповий репертуар та чутливість до антимікробних препаратів / Л. І. Чернишова [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2014. — № 6 (57). — С. 9—14.

11. Райнерт Р. Р. Новые данные по эффективности 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины в отношении инвазивных пневмококковых инфекций, пневмоний, острого среднего отита и назофарингеального носительства / Р. Р. Райнерт, Б. Тайши // Педиатрическая фармакология. — 2012. — № 3. — С. 12—18.

12. Резистентність Streptococcus pneumonia до β-лактамних антибіотиків в Україні / Л. І. Чернишова [та ін.] // Профілактична медицина. — 2015. — № 1—2. — С. 32—37.

13. Розподіл серотипів Streptococcus pneumoniae при назофарингеальному носійстві у здорових дітей віком від 6 місяців до 5 років в Україні / Л. І. Чернишова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2014. — № 4 (60). — С. 77—83.

14. Толстанов О. К. Пріоритетні завдання педіатричної освіти та науки в контексті реформування галузі охорони здоров'я [Електронний ресурс] / О. К. Толстанов // Здоровье ребенка. — 2013. — № 5 (48). —C. 11—17.

15. Факторы риска колонизации носоглотки Streptococcus рneumoniae у детей первых 5 лет жизни, проживающих в Украине / Л. И. Чернышова, А. М. Гильфанова, А. В. Бондаренко, В. В. Яновская // Педиатрия. Восточная Европа. — 2014. — № 3 (07). — С. 21—30.

16. Чернишова Л. І. Пневмококові захворювання — проблема, що має рішення / Л. І. Чернишова // Здоровье ребенка. — 2013. — № 3 (46). — С. 107—110.

17. Allegrucci M. Characterization of colony morphology variants isolated from Streptococcus pneumoniae biofilms / M. Allegrucci, K. Sauer // Journal of Bacteriology. — 2007. — № 189. — Р. 2030—2038.

18. Bogaert D. Streptococcus pneumonia colonization: the key to pneumococcal disease / D. Bogaert, R. De Groot, P. W. Hermans // The Lancet Infectious Diseases. — 2004. — № 4. — Р. 144—154.

19. Capsular serotype-specific attack rates and duration of carriage of Streptococcus pneumoniae in a population of children / K. L. Sleeman [et al.] // The Journal of Infectious Diseases. — 2006. — № 5 (194). — Р. 682—688. https://doi.org/10.1086/505710; PMid:16897668

20. Changes in pneumococcal serotypes and antibiotypes carried by vaccinated and unvaccinated day-care centre attendees in Portugal, a country with widespread use of the seven-valent pneumococcal conjugate vaccine / R. Sa-Leao [et al.] // Clinical Microbiology and Infection. — 2009. — № 15. — Р. 1002—1007.

21. Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in the nasopharynx / A. Sulikowska [et al.] // Journal of Clinical Microbiology. — 2004. — № 42. — Р. 3942—3949.

22. Characterization of non-typeable and atypical Streptococcus pneumoniae pediatric isolates from 1994—2010 / J. Ing [et al.] // Journal of Clinical Microbiology. — 2012. — № 50. — Р. 1326—1330.

23. Continued impact of pneumococcal conjugate vaccine on carriage in young children / S. S. Huang [et al.] // Pediatrics. — 2009. — № 124. — Р. 1—11.

24. Cost-effectiveness of pnеumococcal conjugate vaccine: an update after 7 years of use in the United States / G. T. Ray [et al.] // Vaccine. — 2009. — № 27. — P. 6483—6494.

25. Dagan R. New insights on pneumococcal disease: What we have learned over the past decade / R. Dagan // Vaccine. — 2009. — № 27. — Р. 3—5.

26. De Beer D. Measurement of local diffusion coefficients in biofilms by microinjection and confocal microscopy / D. De Beer, P. Stoodley, Z. Lewandowski // Biotechnology and Bioengineering. — 1997. — № 53. — Р. 151—158.

27. Discovery of a new capsular serotype (6C) within serogroup 6 of Streptococcus pneumonia / I. H. Park [et al.] // Journal of Clinical Microbiology. — 2007. — № 45 (4). — Р. 1225—1233. https://doi.org/10.1128/JCM.02199-06; PMid:17267625 PMCid:PMC1865839

28. Epidemiology and evolution of invasive pneumococcal disease caused by multidrug resistant serotypes of 19A in the 8 years after implementation of pneumococcal conjugate vaccine immunization in Dallas, Texas / C. Techasaensiri [et al.] // The Pediatric Infectious Disease Journal. — 2010. — № 29 (4). — Р. 294—300.

29. Farha T. The burden of pneumonia in children in the developed world / T. Farha, A. H. Thomson // Paediatric Respiratory Reviews. — 2005. — № 6 (2). — Р. 76—82. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2005.03.001; PMid:15911451

30. Herd immunity and serotype replacement 4 years after seven-valent pneumococcal conjugate vaccination in England and Wales: an observational cohort study / E. Miller [et al.] // The Lancet Infectious Diseases. — 2011. — № 11 (10). — Р. 760—768. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(11)70090-1

31. Hib and pneumococcal global burden of disease study team. Burden of disease caused by Streptococcus pneumonia in children younger than 5 years: global estimates / K. L. O'Brien [et al.] // Lancet. — 2009. — Vol. 379. — Р. 893—902. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61204-6

32. High rates of transmission of and colonization by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae within a day care center revealed in a longitudinal study / R. Sa-Leao [et al.] // Journal of Clinical Microbiology. — 2008. — № 46. — Р. 225—234. https://doi.org/10.1128/JCM.01551-07; PMid:18003797 PMCid:PMC2224302

33. Genetic diversity and clonal patterns among antibiotic-susceptible and —resistant Streptococcus pneumoniae colonizing children: day care centers as autonomous epidemiological units / R. Sa-Leao [et al.] // Journal of Clinical Microbiology. — 2000. — № 38. — Р. 4137—4144. PMid:11060081 PMCid:PMC87554

34. Global serotype distribution among S. pneumoniae isolates causing otitis media in children: potential implications for pneumococcal conjugate vaccines / G. L. Rodgers, A. Arguedas, R. Cohen, R. Dagan // Vaccine. — 2009. — № 27. — P. 3802—3810. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.04.021; PMid:19446378

35. Global Vaccine Introduction Report: a report on current global access to new childhood vaccines [Electronic resource] / Vaccine Information Management System (VIMS), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. — 2015. — URL : http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/ivac/vims/IVAC-VIMS-Report-2015Dec.pdf. — Title from screen.

36. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on serotype distribution and susceptibility trends of pediatric non-invasive Streptococcus pneumoniae isolates in Tokai, Japan over a 5-year period / H. Okade [et al.] // Journal of Infection and Chemotherapy. — 2014. — № 20. — Р. 423—428. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2014.03.010; PMid:24802765

37. Іndividual risk factors associated with nasopharyngeal colonization with Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza: A Japanese Birth Cohort Study / T. Otsuka [et al.] // The Pediatric Infectious Disease Journal. — 2013. — Vol. 32. — № 7. — P. 709—714.

38. Keller L. E. Nonencapsulated Streptococcus pneumoniae: emergence and pathogenesis / L. E. Keller, D. A. Robinson, L. S. McDaniel // mBio. — 2016. — Vol. 7. — № 2. — Р. e01792—15. https://doi.org/10.1128/mBio.01792-15; PMid:27006456 PMCid:PMC4807366

39. Moscoso M. Biofilm formation by Streptococcus pneumoniae: role of choline, extracellular DNA, and capsular polysaccharide in microbial accretion / M. Moscoso, E. Garcia, R. Lopez // Journal of Bacteriology. — 2006. — № 188. — Р. 7785—7795. https://doi.org/10.1128/JB.00673-06; PMid:16936041 PMCid:PMC1636320

40. Nuorti J. P. Prevention of pneumococcal disease among infants and children. Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) / J. P. Nuorti, C. G. Whitney // Morbidity and Mortality Weekly Report. — 2010. — № 59 (№. RR—1). — P. 1—18.

41. O'Brien K. L. Report from a WHO Working Group: standard method for detecting upper respiratory carriage of Streptococcus pneumonia / K. L. O'Brien, H. Nohynek // The Pediatric Infectious Disease Journal. — 2003. — Vol. 22. — № 2. — Р. 133—140. https://doi.org/10.1097/00006454-200302000-00010https://doi.org/10.1097/00006454-200302000-00009https://doi.org/10.1097/01.inf.0000048676.93549.d1; PMid:12586977

42. Pneumococcal vaccines / WHO position paper 2012 // Weekly epidemiological record. — 2012. — № 14 (87). — Р. 129—144.

43. Population-based analysis of invasive nontypeable pneumococci reveals that most have defective capsule synthesis genes / I. H. Park [et al.] // PLoS One. — 2014. — № 9. — Р. e97825. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097825; PMid:24831650 PMCid:PMC4022640

44. Potential impact of accelerating the primary dose of pneumococcal conjugate vaccine in infants / J. M. Stancil, T. R. Peters, L. B. Givner, K. A. Poehling // Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. — 2009. — № 163 (5). — Р. 422—425. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2009.39; PMid:19414687 PMCid:PMC3674486

45. Prevalence of Streptococcus pneumoniae serotypes causing invasive and non-invasive disease in South East Asia: a review / E. Jauneikaite, J. M. Jefferies, M. L. Hibberd, S. C. Clarke // Vaccine. — 2012. — № 30. — Р. 3503—3514. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.03.066; PMid:22475858

46. Serotypes and antimicrobial susceptibilities of invasive Streptococcus pneumoniae pre- and post-seven valent pneumococcal conjugate vaccine introduction in Alberta, Canada, 2000—2006 / G. J. Tyrrell [et al.] // Vaccine. — 2009. — № 27. — Р. 3553—3560. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.03.063; PMid:19464534

47. Soley C. Understanding the link between pneumococcal serotypes and invasive disease / C. Soley, A. Arguedas // Vaccine. — 2009. — № 27. — Р. 19—21. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.06.003; PMid:19535183

48. The fundamental link between pneumococcal carriage and disease / B. Simell [et al.] Pneumococcal Carriage Group // Expert review of vaccines. — 2012. — № 11. — Р. 841—855. https://doi.org/10.1586/erv.12.53; PMid:22913260

49. The important role of nontypable Streptococcus pneumoniae International clones in acute conjunctivitis / N. Porat [et al.] // The Journal of Infectious Diseases. — 2006. — № 194. — Р. 689—696. https://doi.org/10.1086/506453; PMid:16897669

50. The role of Streptococcus pneumoniae virulence factors in host respiratory colonization and disease / A. Kadioglu, J. N. Weiser, J. C. Paton, P. W. Andrew // Nature Reviews Microbiology. — 2008. — № 6 (4). — Р. 288—301. https://doi.org/10.1038/nrmicro1871; PMid:18340341

51. Tomic V. Regional and global antimicrobial susceptibility among isolates of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae collected as part of the Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial (T.E.S.T.) from 2009 to 2012 and comparison with previous years of T.E.S.T. (2004—2008) / V. Tomic, M. J. Dowzicky // Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. — 2014. — № 13. — Р. 52. https://doi.org/10.1186/s12941-014-0052-2; PMid:25376749 PMCid:PMC4239395

52. Tzanakaki G. Aetiology of bacterial meningitis and resistance to antibiotics of causative pathogens in Europe and in the Mediterranean region / G. Tzanakaki, P. Mastrantonio // International Journal of Antimicrobial Agents. — 2007. — № 29 (6). — Р. 621—629. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2006.11.031; PMid:17368858