• Роль вірусів у патології вагітності, плода та новонародженого
До змісту

Роль вірусів у патології вагітності, плода та новонародженого

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):165–166
 

Роль вірусів у патології вагітності, плода та новонародженого
 

Редько І. І.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
 

На підставі клініко-лабораторного обстеження 834 пар «мати–новонароджений» з групи ризику щодо внутріш-ньоутробної інфекції верифікована внутрішньоутробна вірусна інфекція у 224 (31,6%) новонароджених. Вивче-ні особливості перебігу вагітності, пологів та клінічний стан новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях.
 

Ключові слова: вагітність, внутрішньоутробні вірусні інфекції, новонароджені, клінічний стан.
 

Література:

1. Долгушина НМ, Макацария АД. 2009. Вирусные инфекции у беременных: руководство для врачей. М, Триада-Х:144.

2. Знаменська ТК, Писарєв АО. 2009. Лікування герпесвірусних інфекцій (цитомегаловірусної, неонатального герпесу) у дітей першого року життя із застосуванням препарату Флавозід. Здоровье женщины 4(40):204–205.

3. Инфекции в акушерстве и гинекологии. ред. ОВ Макаров, ВА Алешкин, ТН Савченко. 2-е изд. М, МЕДпресс-информ. 2009:464.

4. Знаменська ТК, Шевченко ІІ, Писарєв АО, Пояркова ОА. 2009. Нові підходи до лікування новонароджених дітей від матерів з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекціями. Перинатологія та педіатрія 2(38):40–46.

5. Знаменська ТК, Шевченко ЛІ, Лошак ОА, Писарєв АО, Язикова ЛВ, Петрицюк ТВ. 2013. Нові підходи до лікування внутрішньоутробної інфекції у новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина ІІІ;2(8):101–106.

6. Писарєв АО. 2013. Специфічні зміни центральної нервової системи новонароджених від матерів, інфікованих герпесвірусами. Современная педиатрия 5(53):70–74.

7. TORCH-инфекции в акушерстве и неонатологии. Под ред. ТК Знаменской. К, Standart Digital Print. 2008:200.

8. Tregoning JS, Schwarze J. 2010. Respiratory Viral Infections in Infants: Causes, Clinical Symptoms, Virology, and Immu ОАlogy. Clin. Microbiol. Rev. 23;1:74–98.