• Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку 
ua До змісту

Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):106–113; doi 10.15574/SP.2014.63.106 

Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку 

Марушко Р. В., Марушко Т. Л.

 

Мета: дослідження ефективності та безпеки застосування препарату «Біоспорин-Біофарма» у комплексній терапії

функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 86 дітей віком від 3 до 18 міс., з них 45 дітей з функціональним закрепом та 41 дитина з функціональною діареєю. Проводились загальноклінічні та лабораторні дослідження, у тому числі бактеріологічні, біохімічні (структурні компоненти муцинів слизового бар'єра). Вивчалась клінічна ефективність препарату «Біоспорин-Біофарма» — самоелімінуючого споротвірного пробіотика, до складу якого входять бактерії роду Bacillus (B. subtilis, B. licheniformis), у дітей раннього віку.

 

Результати. Виявлені характерні клінічні прояви функціонального закрепу та функціональної діареї, які супроводжувались виразними порушеннями стану мікрофлори кишечника — зменшенням концентрації основних представників індигенної мікрофлори (Bifidobacterium, Lactobacillus та E. coli), збільшенням рівня сапрофітної мікрофлори, умовнопатогенних бактерій та грибкової флори, змінами у структурі муцинових глікопротеїнів слизової кишечника. Використання в комплексній терапії функціональних захворювань кишечника препарату «Біоспорин-Біофарма» мало виразний позитивний ефект на клінічний перебіг функціональних розладів кишечника, сприяло нормалізації і відновленню мікрофлори кишечника та стану преепітеліального захисного слизового бар'єра кишечника.

 

Висновки. Результати дослідження дозволяють рекомендувати препарат «Біоспорин-Біофарма» для широкого застосування у комплексній терапії функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку, починаючи від 3 місяців життя.

 

Ключові слова: діти раннього віку, функціональні захворювання кишечника, лікування, пробіотики, Біоспорин.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Антимикробная активность Биоспорина: исследование in vitro / О. П. Корнийчук, Л. М. Бурова, Г. С. Лаврик [и др.] // Совр. педиатрия. — 2013. — Т. 55, № 6. — С. 61—66.

2. Борщ С. К. Застосування біоспорину та інших пробіотиків для профілактики та лікування кандидозів і синдрому подразненого кишечнику / С. К. Борщ, Т. Є. Маковська // Здоровье женщины. — 2013. — Т. 83, № 7. — С. 112—117.

3. Воспалительные заболевания кишечника: на перекрестке проблем / Ткачев А. В., Мкртчян Л. С., Никитина К. Е. [и др.] // Практическая медицина. — 2012. — Т. 58, № 3. — С. 17—22.

4. Дзигал Р. П. Застосування біоспорину для лікування гострих кишкових інфекцій у вагітних / Р. П. Дзигал, Н. В. Верба // Совр. педиатрия. — 2013. — Т. 55, № 7. — С. 42—46.

5. Макарова С. Г. Дисбиоз кишечника у детей с пищевой аллергией: патогенетические аспекты и современные методы коррекции / С. Г. Макарова, Т. Э. Боровик // Вопр. совр. педиатрии. — 2008. — Т. 7, № 2. — С. 82—92.

6. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення : наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

7. Урсова Н. И. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста: проблема, анализ обобщенных данных / Н. И. Урсова // Совр. педиатрия. —2009. — Т. 8, № 6. — С. 48—54.

8. Хавкин А. И. Функциональные нарушения кишечника у детей и роль пробиотиков в их коррекции / А. И. Хавкин // Вопр. детской диетол. — 2013. — Т. 11, № 2. — С. 36—43.

9. Шаблий Т. П. Хронічний рецидивирующий кандидозный вульвовагинит: инновационные подходы / Т. П. Шаблий // Здоровье женщины. — 2013. —Т. 84, № 8. — С. 202—204.

10. Bacillus subtilis isolated from the human gastrointestinal tract / Hong H. A., Khaneja R., Tam N. M. [et al.] // Res. Microbiol. — 2009. — Vol. 160, № 2. — Р. 134—143.

11. Driks A. Overview: Development in bacteria: spore formation in Bacillus subtilis / A. Driks // Cell Mol. Life Sci. — 2002. — Vol. 59, № 3. — Р. 389—391.

12. Ghoshal U. C. Bugs and irritable bowel syndrome: the good, the bad and the ugly / U. C. Ghoshal, H. Park, K. A. Gwee // Journal of Gastroenterology and Hepatology. — 2010. —Vol. 25, № 2. — Р. 244—251.

13. Lactobacillus acidophilus modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid receptors // C. Rousseaux, X. Thuru, A. Gelot [et al.] // Nature Med. — 2007. — Vol. 13. — P. 35—37.

14. Metagenomics and development of the gut microbiota in infants / Y. Valles, M. J. Gosalbes, L. E. de Vries [et al.] // Clin. Microbiol. Infect. — 2012. — № 18, Suppl. 4. —P. 21—26.

15. Mucosal permeability and immune activation as potential therapeutic targets of probiotics in irritable bowel syndrome / G. Barbara, L. Zecchi, R. Barbaro [et al.] / J. Clin. Gastroenterol. — 2012. — Vol. 46, Suppl. — P. 52—55.

16. Probiotics, prebiotics, and the host microbiome: the science of translation / B. Petschow, J. Dor, P. Hibberd [et al.] // Ann. N.Y. Acad. Sci. — 2013. — Vol. 1306. — P. 1—17.

17. Quigley E. M. Microflora Modulation of Motility / E. M. Quigley // J. Neurogastroenterol. Motil. — 2011. — Vol. 17, № 2. — P. 140—147.

18. ROME III: The Functional Gastrointestinal Disorders / D. A Drossman, E. Corazziari, M. Delvaux [et al.]; Yale University Section of Digestive Disease: Degnon Associates. — 3rd edition, 2006. — 1048 p.

19. Sudo N. Microbiome, HPA axis and production of endocrine hormones in the gut / N. Sudo // Adv.Exp. Med. Biol. — 2014. — Vol. 817. — P. 177—194.

20. Walker W. A. Initial intestinal colonization in the human infant and immune homeostasis / W. A. Walker // Ann. Nutr. Metab. — 2013. — Vol. 63, Suppl. 2. — P. 8—15.