• Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар’єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією
ua До змісту Повний текст статті

Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар’єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):27-30; doi 10.15574/PP.2018.75.27

Бутенко Л. П., Килихевич С. М., Давидова Ю. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ

Мета — вивчити експресію плацентарного фактора росту в плацентах жінок із вродженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією; ретроспективно оцінити процес ангіогенезу в структурах плацентарного бар'єру в цій групі жінок.

Пацієнти та методи. Проаналізовано за методикою «Паспорт плаценти» (Протокол дослідження плаценти. Форма № 013–1/0, затверджено наказом МОЗ України № 417 від 19.08.2004) морфофункціональні особливості 120 плацент жінок із вродженими вадами серця та анемією, а також проведено імуногістохімічні дослідження з вивчення експресії PlGF у структурах плацентарного бар'єру в цих плацентах. Використано непрямий стрептавидін-пероксидазний метод виявлення рівня експресії PlGF. Контрольну групу сформовано з 30 результатів аналогічних досліджень у жінок із фізіологічним перебігом вагітності, відсутністю вроджених вад серця та анемії.

Результати та висновки. За даними імуногістохімічного дослідження експресії PlGF у структурах плацентарного бар'єру жінок з оперованими та неоперованими вродженими вадами серця та анемією можна зробити висновок про значний вплив фактора гіпоксії на формування плацентарного бар'єру в ранніх термінах гестації, обумовлений, на нашу думку, гіпооксигенацією тканин унаслідок серцевої недостатності та зниження насиченості еритроцитів киснем. У цій групі жінок слід проводити преконцепційне консультування, за результатами якого можна проводити заходи прегравідарної підготовки, включаючи профілактику прихованого дефіциту заліза та прогресування серцевої недостатності.

Ключові слова: плацентарний фактор росту, вагітні, вроджені вади серця, анемія.

Література

1. Boucher JM, Clark RP, Chong DC, Citrin KM, Wylie LA, Bautch VL. (2017). Dynamic alterations in decoy VEGF receptor-1 stability regulate angiogenesis. Nat Commun. 8: 156—199. https://doi.org/10.1038/ncomms15699; PMid:28589930 PMCid:PMC5467243

2. Carnevale D, Lembo G. (2012). Placental growth factor and cardiac inflammation. Trends Cardiovasc Med. 22: 209—212. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2012.07.022; PMid:22925712

3. De Falco S. (2012). The discovery of placenta growth factor and its biological activity. Experimental & Molecular Medicine. 44: 1—9. https://doi.org/10.3858/emm.2012.44.1.025; PMid:22228176 PMCid:PMC3277892

4. Djordjevic S, Driscoll PC. (2013). Targeting VEGF signalling via the neuropilin co-receptor. Drug. Discov Today. 18 (9—10): 447—455. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2012.11.013; PMid:23228652

5. Harris LK, Aplin JD. (2007). Vascular remodeling and extracellular matrix breakdown in the uterine spiral arteries during pregnancy. Reprod Sci. 14: 28—34. https://doi.org/10.1177/1933719107309588; PMid:18089607

6. Holmes DI, Zachary I. (2005). The vascular endothelial growth factor (VEGF) family: angiogenic factors in health and disease. Genome Biol. 6 (2): 209. https://doi.org/10.1186/gb-2005-6-2-209; PMid:15693956 PMCid:PMC551528

7. Iwasaki H, Kawamoto A, Tjwa M, Horii M, Hayashi S, Oyamada A, Matsumoto T, Suehiro S, Carmeliet P, Asahara T. (2011). PlGF repairs myocardial ischemia through mechanisms of angiogenesis, cardioprotection and recruitment of myo-angiogenic competent marrow progenitors. PLoS One. 6: e24872. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024872; PMid:21969865 PMCid:PMC3182165

8. Vrachnis N, Kalampokas E, Sifakis S, Vitoratos N, Kalampokas T, Botsis D, Iliodromiti Z. (2013). Placental growth factor (PlGF): a key to optimizing fetal growth. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 26: 995—1002. https://doi.org/10.3109/14767058.2013.766694; PMid:23330778

Стаття надійшла до редакції 03.06.2018 р., прийнята до друку 17.09.2018 р.