• Роль неселективного β-блокатора у лікуванні дітей із проблемними гемангіомами складної анатомічної локалізації
ua До змісту Повний текст статті

Роль неселективного β-блокатора у лікуванні дітей із проблемними гемангіомами складної анатомічної локалізації

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):106-110; doi 10.15574/SP.2017.82.106

Горбатюк О. М., Герман О. Б., Мартинюк Т. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання, Україна

Мета: на власному досвіді оцінити результати застосування β-блокатора пропранололу у лікуванні проблемних гемангіом у дітей.

Пацієнти і методи. У дослідження було включено 14 дітей з проблемними гемангіомами різної локалізації. Комплексне обстеження включало повне клініко-лабораторне дослідження та кардіологічне обстеження з консультацією кардіолога і щоденним моніторингом загального стану дитини і серцево-судинної системи протягом трьох днів. Загальний вигляд гемангіоми і її розміри оцінювались візуально і шляхом фотографування, а також при УЗД, до застосування пропранололу і через 1, 3, 6 місяців лікування. Першою лінією лікування була системна терапія β-блокатором пропранололом. 1 дитини була виключена із дослідження через виявлення протипоказань до призначення β-блокатора.

Результати. Середня тривалість лікування становила 6–8 місяців. Перші ознаки регресу гемангіоми були відмічені вже через місяць після лікування пропранололом. У 100% пацієнтів через 3–4 місяці спостерігалася зупинка проліферації гемангіоми. Повний регрес відбувся у 9 (69,2%) дітей. У 4 дітей системна терапія пропранололом була першим етапом комбінованого лікування. У 3 пацієнтів надалі було застосоване лазерне опромінення для видалення залишкових телеангіоктазій і поверхневого компоненту гемангіоми, в однієї дитини застосовано хірургічний метод видалення глибокого компоненту гемангіоми.

Висновки. У випадках складних анатомічних локалізацій і неможливості радикального видалення гемангіоми як перша лінія лікування застосовується системна терапія β-блокаторами. Пропранолол у терапевтичній дозі 2 мг/кг маси тіла на добу є безпечним при лікуванні гемангіом і викликає повний регрес гемангіом у 69,2% пацієнтів за відсутності побічних проявів і ускладнень. Метод консервативного лікування гемангіом пропранололом може застосовуватись як один з етапів комбінованого лікування з наступним видаленням залишків глибокого компоненту пухлини хірургічним методом, а поверхневих залишків у вигляді телеангіоектазій та капілярного поверхневого компоненту — шляхом проведення сеансів селективного фототермолізису із застосування лазерного опромінення.

Ключові слова: гемангіома, діти, β-блокатор пропранолол.

Література

1. Барінов Ю. В. Використання b-блокаторів для місцевого лікування гемангіом / Ю. В. Барінов, Л. О. Войтко // Архів офтальмології України. — 2015. — Т. 3, № 1. — С. 72—76.

2. Гончарова Я. А. Гемангиомы и сосудистые мальформации. Современные теории и лечебная тактика / Я. А. Гончарова // Здоровье ребенка. — 2013. — № 6 (49). — С. 148—152.

3. Деметьєва Н. А. Застосування пропранололу в лікування гемангіом складних локалізацій у дітей / Н. А. Деметьєва, В. А. Дігтяр, О. П. Гладкий // Клінічна онкологія. — 2011. — № 3 (3). — С. 57—60.

4. Детская хирургия. Национальное руководство / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. — Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». — 2009. — С. 1052—1056.

5. Серов Р. А. Гемангиомы и сосудистые мальформации: классификации, клиника, діагностика, лечение, ошибки (на примере клинических наблюдений) / Р. А. Серов, Л А. Бокерия, К. М. Морозов // Анналы хирургии. — 2008. — № 6. — С. 76—80.

6. Тактика лечения гемангиом челюстно6лицевой области у детей. Применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложных локализаций / Н. А. Тетруева, В. С. Поворознюк, К. В. Тополова [та ін.] // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 4. — С. 24—31.

7. Cremer H. Hamangiome: Klassifizierung und therapieempfehlungen / H. Cremer // Padiatrie hautnah. — 2009. — № 21 (2). — P. 133—146.

8. Enjolras O. Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations / O. Enjolras, M. Wassef, R. Chapot // Cambridge University Press. — 2007. — 310 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511722073

9. Ionesku G. Hemangiomas and vascular malformations, an overview and new perspectives. A 15 year experience with 800 cases / G. Ionesku // Absrtact Book of III World Congress of Pedaitric Surgery. — New Delhi, India. — 2010. — P. 50—51.

10. Leaute-Labreze C. Propranolol for severe hemangiomas of infants / С. Leaute-Labreze, E. Dumkas de la Roque, T. Hubiche // N. Engl. J. Med. — 2008. — № 358 (24). — Р. 2649—2651. https://doi.org/10.1056/NEJMc0708819; PMid:18550886

11. Mattassi R. Hemangioma and Vascular Malformation / R. Mattassi, A. Loose Dirk, M. Vaghi // Atlas of Diagnosis and Treatment. — Springer Verlag, Italia. — 2009. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0569-3

12. Pattern of Infantile Hemangiomas: New Clues to Hemangioma Pathogenesis and Embryonic Facial Development / A. N. Haggstrom, E. J. Lammer, R. A. Schneider, I. Frieden [et al.] // Pediatrics. — 2006. — Vol. 117, № 3. — Р. 698—703. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1092; PMid:16510649

13. Sans V. Propranolol for severe infantile hemangiomas: follow-up report / V. Sans, E. Dumas de la Roque, J. Berge // Pediatrics. — 2012. — Vol. 124, № 3. — Р. 423—431. https://doi.org/10.1542/peds.2008-3458; PMid:19706583

14. Topical treatment of orbital capillary hemangioma in an adult using a b-blocker solution / K. Ohnishi, M. Tagami, E. Mori, A. Azumi // Case Rep. Ophtalmol. — 2014. — № 5. — Р. 60—65. https://doi.org/10.1159/000360392; PMid:24707274 PMCid:PMC3975208

Зміст журналу Текст статті