• Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей 
ua До змісту

Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):75-79; doi 10.15574/PP.2015.63.75 
 

Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей 

Левадна Л. О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
 

Мета — дослідити рівні Са, Р, Мg та імуноглобулінів у сироватці крові дітей при алергічних захворюваннях та їх кореляційні зв'язки. 
 

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів обстеження 125 дітей віком від 6 місяців до 3 років з алергічною патологією. 75 дітей (основна група) були з донозологічними проявами (алергічною схильністю), 25 дітей (група порівняння) мали діагностований атопічний дерматит, 25 дітей (група контролю) склали здорові діти. В усіх хворих досліджено рівні макроелементів у сироватці крові (Р, Са, Mg) та здійснено імунологічне дослідження (IgA, IgG, IgE, IЛ&4). 
 

Результати. Встановлено, що в дітей як з алергічною схильністю, так і з атопічним дерматитом Mg, Р та Са сироватки крові не перевищували норму. При порівнянні рівня Mg у сироватці крові дітей, що мають прояви атопічного дерматиту, з групою контролю виявлено знижений вміст Mg у сироватці крові в дітей з атопічним дерматитом (різниця достовірна, р<0,005) та дещо знижений у дітей з алергічною схильністю (різниця достовірна, р<0,05). Рівень Р у сироватці крові в дітей з алергічною схильністю (р<0,005) та у дітей з атопічним дерматитом (р<0,05) був достовірно вищим, ніж у здорових дітей, при цьому в дітей основної групи він був вірогідно вищим (р<0,005), ніж у дітей з атопічним дерматитом. Отже, у дітей з атопічним генотипом спостерігалася односпрямованість змін рівнів Mg і Р у крові дітей з алергічною схильністю і при реалізації схильності в алергічне захворювання. На відміну від Mg і Р, у дітей з алергічною схильністю не відмічався зсув рівня загального Ca крові порівняно зі здоровими дітьми (p>0,05). Проведені дослідження виявили прямі кореляційні співвідношення між рівнем P, Ca та рівнем загального IgE та ІЛ-4, а також зворотний кореляційний зв'язок між рівнем Mg та імунологічними показниками і їх динаміку в дітей з алергічною спадковою схильністю, як на донозологічному етапі, так і при атопічному дерматиті, що вказало на участь перелічених чинників в усіх фазах алергічного запалення. 
 

Висновки. Доцільним є проведення корекції макроелементарного гомеостазу, передусім зниженого рівня Mg для запобігання трансформації схильності в захворювання. 
 

Ключові слова: алергія, діти, макроелементи, імунний статус. 
 

 

Література: 

1. Бурчинский СГ. 2004. Проблемы дефицита магния в организме: методы фармакологической коррекции. Здоровье Украины. 103: 45.

2. Крылова НВ. 1999. Роль дефицита Mg в патогенезе некоторых заболеваний верхних дыхательных путей. Матер науч-практ конф отоларингологов Северо-Запада РСФСР и выездной итоговой сессии Ленинградского НИИ по болезням уха, горла, носа и речи. Киров: 52.

3. Лифшиц ВМ, Сидельникова ВИ. 2002. Медицинские лабораторные анализы. Москва, Триада-Х: 312.

4. Федосеев ГБ, Емельянов АВ, Гончарова ВА и др. 2004. Mg и заболевания легких. Клиническая медицина. 2: 13—17.

5. Рычкова НА, Куимова ИВ, Денисов МЮ. 2009. Современные технологии реабилитации детей с аллергодерматозами. Новосибирск: 112.

6. Свинцицкий АС. 1980. Особенности электролитного обмена у больных инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы. Врачебное дело. 10: 97—100.

7. Cвітайло ОА. 2009. Стан системи перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей з алергічним діатезом. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 6: 16—18.

8. Юлиш ЕИ. 2007. Роль магния в норме и при патологии. Здоровье ребенка. 5(8): 49—52.

9. Imayama S, Shimozono Y, Hoashi M et al. 2011. Reduced secretion of Ig A to skin surface of patients with atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 94(2): 195—200. http://dx.doi.org/10.1053/ai.1994.v94.a55222

10. Sampson HA, McCaskill CC. 2010. Food hypersensitivity and atopic dermatitis: Evaluation of 113 patients. J Pediatr. 107: 669.

11. White A, Home DJ, Varigos GA. 2010. Psychological profile of the atopic eczema patient. Austral J Dermatol. 31: 13—16.