• Роль інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки
До змісту

Роль інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):53–55; doi 10.15574/HW.2018.128.53
Садигов Ю. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: встановлення ролі інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки.
Матеріали та методи. Було обстежено 250 жінок, яких розподілено на п’ять груп.
Критерії включення у дослідження: наявність поєднаних гіперпластичних процесів матки – два і більше захворювань (гіперплазія ендометрія, міома матки і аденоміоз), верифікованих морфологічно; фертильний вік (25–45 років).
Результати. Установлено, що у хворих з поєднанням гіперплазії ендометрія з міомою матки і аденоміозом є ознаки хронічного запального процесу у тканинах матки. Інфікування тканин ендометрія і міометрія умовно-патогенними мікроорганізмами відзначено у 21,7% жінок з гіперпластичними процесами матки; ураженість ними не лише слизової оболонки, але і міоцитів – у 26,9% пацієнток з міомою матки, у 16,1% – з гіперплазією ендометрія, у 40% – з аденоміозом. Високий середній титр Mycoplasma hominis – 6,12±0,19 КУО/мл (від 104 до 109). Кореляція гіперпластичних захворювань матки зі штамами – мутантами Mycoplasma hominis (r=+0,36; p=0,012).
Заключення. Отримані результати дозволяють розглядати інфекційні патогени як кофактори гіперпластичних процесів матки, що патогенетично пов’язані з представниками флори нижніх відділів генітального тракту і беруть участь у реалізації запального процесу.
Ключові слова: гіперпластичні процеси матки, інфекційний патоген.

Література

1. Доброхотова Ю.Э., 2016. Современные подходы к терапии гиперпластических процессов эндометрия // Эффективная фармакотерапия: 24–30.

2. Кондриков Н.И., 2015. Патология матки. М.: Практическая медицина : 176.

3. Сидорова И.С., 2017. Гиперпластические процессы эндометрия: особенности клиники и терапии // Врач : 3 : 40–42.

4. Чернуха Г.Е., 2012. Гиперплазия эндометрия: перспективы развития проблемы // Акушерство и гинекология : 4 : 11–16.

5. Amezcua С A., 2010. Apoptosis may be an early event of progestin therapy for endometrial hyperplasia.// USA. Gynecol-Oncol. : 79(2) : 169–176.

6. Buckley C.H., 2012. Biopsy pathology of endomertiun. NY.:Arnold : 126

7. Eckert L.O, 2012. Endometrititis. The clinical-pathologic syndrome //Am. J. Obstet Gynecol : 186 (4): 690–5. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121728