• Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості 
До змісту

Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості 

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):138–140; doi 10.15574/HW.2016.113.138 
 

Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості 
 

Жук С. І., Таран О. А., Кошмеринська А. М., Лобастова Т. В.

Націанальна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Житомирський обласний онкологічний диспансер


Мета дослідження: встановлення характеру експресії білків – регуляторів апоптозу BCL-2, Smooth Muscule Actin та антигену Ki-67 при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії різного ступеня тяжкості для оптимізації діагностики та прогнозу перебігу патології.


Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 42 жінки репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією шийки матки різного ступеня, які звернулися до кабінету патології шийки матки Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Усі жінки (n=42) були розподілені на групи. У першу групу увійшли 15 пацієнток (35,7%) з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією легкого ступеня. У другу групу було включено 13 жінок (31%) з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією помірного ступеня. Третя група була представлена пацієнтками з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією важкого ступеня – 14 обстежуваних (33,3%).


Результати. Маркер BCL-2 у пацієнток першої групи був позитивний у 7 пацієнток (46,7%%), Smooth Muscule Actin був позитивний у 9 пацієнток (60%), а Кі-67 було діагностовано у 8 обстежуваних жінок (53,3%). У другій групі BCL-2 був позитивний у 8 пацієнток (61,5%), Clone 124, Smooth Muscule Actin, Clone 1A4 був позитивний у 9 пацієнток (69,2%%), а Кі-67 було діагностовано у 12 обстежуваних жінок (92,3%). Маркер BCL-2 у пацієнток третьої групи був позитивний у 12 пацієнток (85,7%), Smooth Muscule Actin був позитивний у 10 пацієнток (71,4%), а Кі-67 було діагностовано у 13 обстежуваних жінок (92,9%).


Заключення. Канцерогенез пов’язаний із молекулярно-генетичним пошкодженням шийки матки. Деякі продукти цього процесу можна використовувати як прогностичні та діагностичні маркери пухлинної прогресії. Визначення експресії білків – регуляторів апоптозу BCL-2, Smooth Muscule Actin та антигену Ki-67 при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії дає можливість чітко верифікувати діагноз та прогнозувати перебіг патологічних змін у плоскому епітелії шийки матки.


Ключові слова: цервікальна інтраепітеліальна неоплазія, рак шийки матки, морфологічна діагностика передракових станів, BCL-2, Smooth Muscule Actin, Ki-67.


Література:

1. Грибова С.H., Хрипунова Г.И. Современные представления об этиологии, патогенезе, методах диагностики и лечения фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки. Саратов, науч.-мед. журн. 2008; 2 (20): 18–23.

2. Киселев В.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки / Киселев В.И. – М.: Компания «Димитрейд График Групп», 2004. – 180 с.

3. Клінічні протоколи з акушерської та гінекологічної допомоги. Розділ 1.15. Доброякісні та передракові процеси шийки матки // Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004. – К., 2004. – С. 127–140.

4. Жук С.І., Кошмеринська А.М., Таран О.А. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія – актуальна проблема сьогодення. Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012; 4 (6): 207–213.

5. Рак в Україні 2009–2010: захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби [Електронний ресурс] / З.П. Федоренко, А.В. Гайсенко, Л.О. Гулак [та ін.] // Бюлетень національного канцер-реєстру України; Національний інститут раку. – К., 2011. – Вид. № 12. – Режим доступу: http: //www. ucr. gs. com.ua/dovida9/index.htm

6. Ранняя диагностика и лечение предраковых состояний шейки матки / С.А. Сельков [и др.] //Акушерство и гинекология. – 2005. – № 3. – С. 17–20.

7. Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки: Руководство для практикующего врача /С.И. Роговская. – М., 2008. – 192 с.

8. Роговская С.И. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция / Липова Е.В. – М.: ООО Медиабюро Статус презенс, 2014. – С. 653–686.

9. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology-sponsored Consensus Conference: 2006 consensus guidelines for the management of womenwith abnormal cervical cancer screening tests / T.C. Jr.Wright, L.S. Massad, C.J. Dunton [et al.] // Am. J. Obstet.Gynecol. – 2007. – Vol. 197, Iss. 4. – P. 346–355. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2007.07.047; PMid:17904957

10. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16,573 women with cervical cancerand 35,509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies /Appleby P., et al. //Lancet. – 2007. – Vol. 370 (9599). – P. 1609–1621.

11. Persistenthum an papillomavirus infection and smokingin crease risk of failure of treatment of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) /Acladious N., etal. //International Journal of Cancer. – 2002. – Vol. 98 (3). – P. 435–439. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.10080; PMid:11920596

12. Risk of cervical cancer associated with Chlamydia trachomatis antibodies by histology, HPV typeand HPV cofactors / Madeleine M.M., etal. //Int J Cancer. – 2007. – Vol. 120 (3). – P. 650–655.