• Роль імунних механізмів у розвитку доброякісної патології матки
ua До змісту

Роль імунних механізмів у розвитку доброякісної патології матки

HEALTH OF WOMAN. 2016.5(111):30–32; doi 10.15574/HW.2016.111.30
 

Роль імунних механізмів у розвитку доброякісної патології матки
 

Бенюк В. О., Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Київський пологовий будинок № 3


Мета дослідження: вивчення ролі імунологічних механізмів у розвитку аденоміозу з гіперплазією ендометрія у жінок репродуктивного віку та впровадження комплексної поетапної гормональної та імуностимулювальної терапії.


Матеріали та методи. Проведене оцінювання впливу гормонотерапії на імунну систему жінок з аденоміозом та гіперплазією ендометрія. Було обстежено 135 жінок репродуктивного віку з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія: І група – 45 жінок, що використовували гестаген (6 міс); ІІ група – 45 жінок, які вживали агоніст гонадотропін-рилізинг-гормону (а-ГнРГ) (6 міс); ІІІ група – 45 жінок, які отримували комплексну терапію, що включала а-ГнРГ протягом перших 6 міс та імуномодулятор внутрішньомязово через день № 20 з подальшим застосуванням таблетованих форм по 0,15 г 1 раз на тиждень (курс – 6 міс), після цього протягом наступних 6 міс застосовували гестаген у ІІ фазу менструального циклу з 16-го до 25-го дня. Оцінювання показників стану здоров’я проводили через 3, 6 та 12 міс терапії. NК (природні кілери)-активність оцінювали за методом Hamaoka у модифікації М.Т. Рикової.


Результати. Вивчено роль імунної системи у патогенезі аденоміозу, гіперплазії ендометрія і поєднаної патології ендо- та міометрія у жінок репродуктивного віку шляхом оцінювання цитотоксичної активності NK-клітин, оскільки цей компонент визначає її наглядові функції у динаміці. Виявлено нові ланки патогенезу розвитку доброякісної патології матки за рахунок порушення функції імунної системи, особливо виражено в показниках зниження цитотоксичного індексу NК-клітин.


Заключення. Розроблена комплексна поетапна гормональна терапія для жінок репродуктивного віку з поєднаною доброякісною патологією матки, що включає імуномодулятор, і проведено оцінювання впливу на показники імунного статусу в динаміці спостереження.


Ключові слова: NK-клітини, доброякісна патологія матки, комплексна гормонотерапія, гестагени, а-ГнРГ.


Література:

1. Бенюк ВО, Голота ВЯ, Диндар ОА, Усевич ІА. 2006. Роль агоністів ГНРГ в лікуванні ендометріозу. Наук.-практ. конф. «Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук». Труды Крымского медуниверситета 142:237.

2. Татарчук ТФ, Бурлака ОВ, Корінна КО. 2005. Медикаментозна терапія гіперпроліферативних процесів ендометрія. Ліки та життя:100–101.

3. Afonso JS, Sumxes Sergio S. 2005. Adenomiosis: pathohysiology, diagnosis and treatment (review). Ву Hysteroscopy at Fri. 12;2:1.

4. Киселев ОИ, Мазуров ВИ, Малиновская ВВ, Сельков СА и др. 2002. Определение интерферонового статуса как метод оценки иммунореактивности при различных формах патологии. Пособие для врачей:25.

5. Киселев ОИ, Ткаченко БИ, Ершов ФИ. 2005. Индукция интерферонов: новые подходы к созданию функциональных индукторов. Медицинский академический журнал 5;2:76–95.

6. Циклоферон в клинической практике. Методические рекомендации для врачей. СПб. 2002:44.

7. Aden P, Quereda F, Campos A, Gomez-Torres MJ, Velasco I, Gutierrez M. 2002, Oct. Use of intraperitoneal interferon alpha-2b therapy after conservative surgery for endometriosis and postoperative medical treatment with depot gonadotropin-releasing hormone analog: a randomized clinical trial. Fertil Steril. 78(4):705–11. http://dx.doi.org/10.1016/S0015-0282(02)03330-7