• Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія 
До змісту

Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія 

HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):16–21; doi 10.15574/HW.2015.102.16 
 

Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія 
 

Бенюк В. О., Гончаренко В. М., Забудський О. В., Ярмак В. С.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ 
 

У статті представлені результати обстеження 85 жінок з гіперпластичними процесами ендометрія (ГПЕ). За допомогою комплексного вірусно-бактеріологічного скринінгу встановлені особливості біотопів піхви, каналу шийки матки і характер контамінації порожнини матки у даної групи хворих. Доведена роль вірусно-бактерійних асоціацій в розвитку хронічного ендометриту у хворих з ГПЕ. Установлений взаємозв’язок між хронічним ендометритом і розвитком гіперпластичних процесів. 
 

Ключові слова: гіперплазія ендометрія, поліпоз ендометрія, хронічний ендометрит. 
 

Література:

1. Бенюк ВО, Курочка ВВ, Винярський ЯМ, Гончаренко ВМ. 2011. Сучасні аспекти діагностики гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку. Таврический медико-биологический вестник 15;2:20.

2. Бенюк ВО, Курочка ВВ, Винярський ЯМ, Гончаренко ВМ. 2009. Діагностичний алгоритм втурішньоматкової патології із застосуванням гістероскопії у жінок репродуктивного віку. Здоровье женщины 6(42):54–56.

3. Бучинская ЛГ, Полищук ЛЗ, Ганина КП. 1992. Морфофункциональные особенности ядер при железистой гиперплазии и раке эндометрия. Цитология и цитогенетика 3:3–7.

4. Дубинина ВГ. 2007. Прогнозування і рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія. Автореф. дис. д. мед наук. К.

5. Запорожан ВН, Татарчук ТФ. 2012. Современная диагностика и лечение гиперпластических процесов ендометрия. Репродуктивная ендокринология 1(3):5–12.

6. Манухин ИБ, Тумилович ЛГ, Геворкян МА. 2001. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии. М, Мед. информ. агентство:131.

7. Обоскалова ТА, Глухов ЕЮ, Нефф ЕИ, Скорнякова МН. 2008. Оказание медицинской помощи с гиперпластическими процессами эндометрия. Екатеринбург:71.

8. Сухих ГТ и др. 2005. Пролиферативная активность и апоптоз в гиперплазированном эндометрии. Акушерство и гинекология 5:25–29.

9. Beniuk V. 2014. Personalized treatment strategy for atypical endometrial hyperplasia with regards to age, comorbidities and endometrial receptor status. електронний ресурс. Beniuk V, Vyniarsky Y, Goncharenko V. EPMA Journal 5;1:A40. Режим доступу до журн. http://www.epmajournal.com/content/5/S1/A40/abstract

10. Beniuk Vasyl A, Vyniarskyi Yaroslav M, Bashynskyi Sergiy M and Bubnov Rostyslav V. 2014. Assessment of endometrial receptor systems for PPPM approach for endometrial hyperplasia in reproductive age women. електронний ресурс. EPMA Journal 5;1:A40. Режим доступу до журн. http://www.epmajournal.com/content/5/S1/A39/abstract