• Роль генетичних факторів у розвитку передменструального синдрому
ua До змісту

Роль генетичних факторів у розвитку передменструального синдрому

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):84–86; doi 10.15574/HW.2018.132.84

Пахаренко Л. В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Визначення ризиків розвитку хвороби є пріоритетним напрямком сучасної медицини. Стаття присвячена вивченню ролі поліморфізму гена ESR1 у розвитку передменструального синдрому.

Мета дослідження: вивчення частоти поліморфних варіантів A-351G гена–рецептора естрогену ESR1 у хворих з різними формами передменструального синдрому.

Матеріали та методи. Проведено молекулярно-генетичний аналіз поліморфізму гена ESR1 у 50 жінок з передменструальним синдромом, з них у 25 жінок діагностовано набрякову форму захворювання, у 25 – нейропсихічну, а також 25 жінок мали легку форму патології, 25 – тяжку. Також було обстежено 25 жінок без цього діагнозу.

Результати. У результаті дослідження А-351G поліморфного локусу гена–рецептора естрогену ESR1 не було виявлено статистично значущих відмінностей у розподілі частот генотипів і алелів між жінками з передменструальним синдромом і без цієї патології. Однак частота генотипу GG у жінок з тяжкою формою захворювання була достовірно вищою – у 8,0 разу порівняно зі здоровими жінками (χ2=4,87; р=0,03), а у жінок з набряковою формою – у 7,0 разу (χ2=3,72; р=0,05).

Заключення. Отже, поліморфний варіант A-351G гена–рецептора естрогену ESR1 можна розглядати як маркер розвитку передменструального синдрому. Патологічний варіант GG-генотипу достовірно асоціюється з наявністю набрякової і тяжкої форм захворювання.

Ключові слова: передменструальний синдром, генетичні фактори, розвиток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аганезова Н.В. Роль наследственных и гормональных факторов в развитии предменструального синдрома / Н.В. Аганезова // Журнал акушерства и женских болезней. – 2011. – Том LX, выпуск 1. – С. 12–20.

2. Аналіз алельного поліморфізму гена ESR1 серед населення України / Г.Б. Лівшиць, А.М. Кучеренко, С.С. Подлєсна [та ін.] // Цитология и генетика. – 2012. – № 4. – С. 31–39.

3. Ассоциации проявлений предменструального синдрома в психоэмоциональной сфере с генным полиморфизмом гена рецептора эстрогенов ESR1 / Н.В. Аганезова, Е.Б. Морозова, А.Б. Чухловин, З.В. Корчагина // Журнал акушерства и женских болезней. – 2011. – Том LX, выпуск 2. – С. 14–20.

4. Запорожан В.М. Зв’язок низького рівня відповіді на стимуляцію овуляції у пацієнток з синдромом полікистозних яєчників із функціональним генетичним поліморфізмом / В.М. Запорожан, О.М. Борис // Медико-соціальні проблемі сім’ї. – 2011. – Том 16, № 3. – С. 35–39.

5. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги [Електронний ресурс] : наказ М-ва охорони здоров’я України № 676 від 31.12.2004 р. – Режим доступу: URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20041231_676.html . – Назва з екрана.

6. Сметник В.П. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. Книга 1 / В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович. – СПб.: СОТИС, 1995. – С. 129–138.

7. Association of an oestrogen receptor gene polymorphism in Chinese Han women with endometriosis and endometriosis-related infertility / W. Wang, Y. Li, M. Maitituoheti [et. al.] // Reprod. Biomed. Online. – 2013. – Vol. 26, N 1. – P. 93–98. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2012.09.007; PMid:23177411

8. Estrogen receptor alpha (ESR-1) associations with psychological traits in women with PMDD and controls / A. Miller, H. Vo, L. Huo [et al.] // J. Psychiatr. Res. – 2010. – Vol. 44, N 12. – P. 788–794. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2010.01.013; PMid:20172536 PMCid:PMC2948969

9. Joshi G. Role of the oestrogen receptor (ESR1 PvuII and ESR1 325 C>G) and progesterone receptor (PROGINS) polymorphisms in genetic susceptibility to migraine in a North Indian population / G. Joshi, S. Pradhan, B. Mittal // Cephalalgia. – 2010. – Vol. 30, N 3. – P. 311–320. https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2009.01967.x; PMid:19673915

10. Schürks M. Sex hormone receptor gene polymorphisms and migraine: a systematic review and meta-analysis / M. Schürks, P.M. Rist, T. Kurth // Cephalalgia. – 2010. – Vol. 30, N 11. – P. 1306–1328. https://doi.org/10.1177/0333102410364155; https://doi.org/10.1177/0333102410362929

11. Sundermann E.E. A review of estrogen receptor alpha gene (ESR1) polymorphisms, mood, and cognition / E.E. Sundermann, P.M. Maki, J.R. Bishop // Menopause. – 2010. – Vol. 17, N 4. – P. 874–886. https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3181df4a19; PMid:20616674 PMCid:PMC2901885

12. Woo H.Y. Estrogen receptor 1, glutathione S-transferase P1, glutathione S-transferase M1, and glutathione S-transferase T1 genes with dysmenorrhea in Korean female adolescents  / H.Y. Woo, K.H. Kim, S.W. Lim // Korean J. Lab. Med. – 2010. – Vol. 30, N 1. – P. 76–83. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.76; PMid:20197727