• Роль епiфiза в хронобiологiчних особливостях артеріальної гіпертензії у дітей.
ua До змісту

Роль епiфiза в хронобiологiчних особливостях артеріальної гіпертензії у дітей.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):94-97; doi 10.15574/SP.2014.59.94

 

Роль епiфiза в хронобiологiчних особливостях артеріальної гіпертензії у дітей.

 

Каладзе М. М., Зюкова I. Б.

ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Симферополь, Україна

 

Мета: вивчення стану мелатонінтвірної функції епіфіза та його впливу на гемодинамічні показники у дітей з артеріальною гіпертензією (АГ).

 

Пацієнти і методи. У дослідження увійшло 132 дитини з АГ віком 12–16 років. Контрольну групу склали 20 здорових дітей. Діти з АГ були розподілені на дві групи: лабільна артеріальна гіпертензія (ЛАГ) — 71 (54%), стабільна артеріальна гіпертензія (САГ) — 61 (46%). Усім дітям проводили загальноклінічні і лабораторні обстеження. Ревень мелатоніну в організмі визначали за концентрацією його основного метаболіту 6-сульфатоксимелатоніну (6-СОМТ) у денній та нічній порції сечі. Проводили добове моніторування артеріального тиску (АТ). 

 

Результати. Виявлено відхилення показників добового ритму АТ та індексів навантаження у дітей з АГ, що свідчить про порушення у них співвідношення пресорних і депресорних механізмів, десинхронізацію добових ритмів АТ. Також виявлено порушення ритму секреції мелатоніну та зниження його концентрації; найбільш виразний дисбаланс мелатоніну спостерігався у дітей з САГ.

 

Висновки. Виявлені порушення підтверджують необхідність оптимізації лікування хворих з АГ з урахуванням біоритмології.

 

Ключові слова: епіфіз, мелатонін, циркадіанні ритми, артеріальна гіпертензія, діти.