• Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантем них захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції

Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантем них захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):19-24; doi 10.15574/SP.2017.85.19

Усачова О. В.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Мета: вивчити перебіг ентеровірусних екзантемних захворювань у дітей та проаналізувати ефективність модернізованої терапії.
Пацієнти і методи. Проаналізована медична документація 29 хворих з інфекційною екзантемою і/або енантемою. Усі хворі пройшли повне клініко-лабораторне обстеження в умовах стаціонару 3-го рівня медичної допомоги. За допомогою методу ПЛР досліджували фекалії хворих на наявність РНК ентеровірусу. 16 пацієнтам у комплексі терапії призначали препарат, що містить гіпорамін у вигляді сухого очищеного екстракту, отриманого з листя обліпихи крушиновидної («Еребра®»).
Результати. Лише у 55,2% підозрілих на ЕВ-екзантему випадків була підтверджена етіологія захворювання. Застосування рослинного засобу, виготовленого з обліпихи, мало виразний позитивний вплив на специфічні симптоми ентеровірусної інфекції — екзантему та енантему. У пацієнтів, що отримували препарат гіпораміну, за рахунок нівелювання больового синдрому у ротоглотці, швидше нормалізувався апетит. На тлі прийому препарату зменшилася потреба у призначенні оросептиків та знеболюючих засобів, а також сольових назальних розчинів, скоротилася тривалість висипу на шкірі.
Висновки. Ентеровіруси є поширеними збудниками захворювань з висипом і везикульозним ураженням слизової оболонки ротової порожнини (кожен другий хворий). Показана ефективність препарату «Еребра®» при ентеровірусних екзантемних захворюваннях у дітей, що проявляється зменшенням тривалості основних симптомів — екзантеми та енантеми.
Ключові слова: ентеровірусна інфекція, екзантема, енантема, гіпорамін, діти.

Література

1. Абатуров А.Е. Катионные антимикробные пептиды системы неспецифической защиты респираторного тракта: дефензины и кателицидины. Дефензины — молекулы, переживающие ренессанс (Часть 4) / А.Е. Абатуров // Здоровье ребенка. — 2012. — №2. — С.154—160.

2. Бортникова В.В. Экспериментальное изучение безопасности гипорамина — нового фитопрепарата противовирусного действия / В.В. Бортникова // Биомедицина. — 2011. — № 3. — C. 106—108.

3. Ершова И.Б. Эффективность гипорамина (Эребра) в лечении и профилактики вирусных заболеваний у детей / И.Б. Ершова // Здоровье ребенка. — 2014. — №8. — С.110—113.

4. Канаева О.И. Энтеровирусная инфекция: многообразие возбудителей и клинических форм / О.И. Канаева // Инфекция и иммунитет. — 2014. — Т.4, №1. — С. 27—36.

5. Крамарьов С.О. Іновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей / С.О. Крамарьов, О.В. Виговська // Современная педиатрия. — 2016. — №1(73). — С.2—7.

6. Липосомные формы интерферонов в педиатрической практике при лечении ОРВИ у детей / Ершова И.Б., Косенко В.С., Осычнюк Л.М.[и др.] // Здоровье ребенка. — 2009. — № 2(17). — С. 20—23.

7. Проблемні питання амбулаторного ведення дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями / Крючко Т.О., Кушнерева Т.В., Остапенко В.П. [та ін.] // Современная педиатрия. — 2014. — №8(64). — С.65—68.

8. Современные особенности некоторых клинических форм энтеровирусной инфекции у детей / Р.Х. Бегайдарова, Ю.Г. Стариков, Х.Г. Девдариани [и др.] // Международный журн. эксперимент. образования. — 2013. — №11. — С. 34—36.

9. Юлиш Е.И. Этиопатогенетическая терапия острых респираторных вирусных инфекций у детей / Е.И. Юлиш, О.Е. Чернышева // Здоровье ребенка. — 2014. — № 1. — С. 129—133.

10. A cluster of Enterovirus 71 subgenogroup C2 in a nursery school, Italy, 2014 / M.C. Medici, F. Tummolo, A. Arcangeletti [et al.] // New Microbiologica. — 2016. — №39(3). — P. 94.

11. Amphotericin B Inhibits Enterovirus 71 Replication by Impeding Viral Entry / F. Xu, X. Zhao, S. Hu [et al.] // Scientific Reports. — 2016. — №6. — P. 14. https://doi.org/10.1038/srep33150

12. Arimboor R. Effect of polymerization on antioxidant and xanthine oxidase inhibitory potential of sea buckthorn (H. rhamnoides) proanthocyanidins [Electronic resource] / R. Arimboor, C. Arumughan // J. Food Sci. — 2012. — Vol.77(10). — P.1036—41. — Access mode: http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/22938149. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2012.02884.x; PMid:22938149

13. Clinical features, diagnosis and management of human enterovirus 71 infection / M.H. Ooi, S.C. Wong, P. Lewthwaite [et al.] // Lancet Neurol. — 2010. — Vol. 9. — №11. — P. 1097—1105. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70209-X

14. Enterovirus-71 genotype C isolated in Peru between 2006 and 2009 / J.L. Huaman, G. Carrion, J.S. Ampuero [et al.] // Journal of clinical virology. — 2016. — №85. — P. 40—43. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2016.10.023; PMid:27833060

15. Kemball C.C. Type B coxsackieviruses and their interactions with the innate and adaptive immune systems / C.C. Kemball, M. Alirezaei, J.L. Whitton // Future Microbiol. — 2010. — Vol. 5. — №9. — P. 1329—1347. https://doi.org/10.2217/fmb.10.101; PMid:20860480 PMCid:PMC3045535

16. Large outbreak of herpangina in children caused by enterovirus in summer of 2015 in Hangzhou, China / W. Li, H.H. Gao, Q. Zhanq [et al.] // Journal of Scientific Reports. — 2016. — №6. — P. 353—388. https://doi.org/10.1038/srep35388

17. Molecular epidemiology of human enterovirus 71 at the origin of an epidemic of fatal hand, foot and mouth disease cases in Cambodia / V. Duong, C. Mey, M. Eloit [et al.] // Emerging Microbes & Infections. — 2016. — №5(9). — P. 104. https://doi.org/10.1038/emi.2016.101; PMid:27651091 PMCid:PMC5113052

18. Rheum emodin inhibits enterovirus 71 viral replication and affects the host cell cycle environment / T. Zhong, L.Y. Zhang, Z.Y. Wang [et al.] // Acta Pharmacologica Sinica. — 2017. — Vol. 38. — P. 392—401. https://doi.org/10.1038/aps.2016.110; PMid:27840410

19. Virology, epidemiology, pathogenesis, and control of enterovirus 71 / T. Solomon, P. Lewthwaite, D. Perera [et al.] // Lancet Infect. Dis. — 2010. — Vol. 11. — №10. — P. 778—790. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(10)70194-8