• Роль дефіциту заліза в репродуктивному здоров’ї жінок
ua До змісту

Роль дефіциту заліза в репродуктивному здоров’ї жінок

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):20–25

Скорочений варіант. Адаптовано – О.М. Гопчук

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) є одним з поширених дефіцитних станів, клінічні наслідки якого вкрай важливі, тому що пов’язані з ним несприятливі ефекти відображаються не тільки на стані організму жінки, а й здатні впливати на результати вагітності і здоров’я новонароджених. У першій лінії терапії залізодефіциту перевага надається препаратам двовалентного заліза, призначеним для пер­орального вживання. Своєчасна діагностика й адекватна терапія дозволяють у найкоротші терміни відновити показники обміну заліза у вагітної і не допустити розвитку ускладнень.

Ключові слова: анемія, залізодефіцит, вагітність, гемоглобін, двовалентне залізо, Тотема.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Яковенко ТВ. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні. Вісник Харківського національного університету. 2014;1122:77-84.

2. Заглада НВ, Габорець ЮЮ. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року – пріоритетне питання уряду України у 2011 році. Україна. Здоров’я нації. 2012;2(22):51-59.

3. Akachia Y, Krukb ME. Quality of care: measuring a neglected driver of improved health. Bull World Health Organ. 2017;95(6):465-472.

4. Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report. WHO and the International Bank for Reconstruction and Development, 2017. 88 p.

5. Радзинский ВЕ, редактор. Беременность и роды при экстрагенитальной патологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 567 с.

6. Медведь ВИ. Экстрагенитальная патология беременных: материнские и перинатальные проблемы. Жіночий лікар. 2010;4:5-10.

7. Радзинский ВЕ, Оразмурадова АА, редакторы. Беременность ранних сроков. От прегравидарной подготовки к здоровой гестации. 3-е изд., испр и доп. – М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2018. – 786 с.

8. Радзинский ВЕ, авт.-разраб. Прегравидарная подготовка: клинический протокол. – М.: Редакция журнала Status Praesens, 2016. – 80 с.

9. Вороненко ЮВ, Шекера ОГ, Вдовиченко ЮП, редактори. Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря: навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів–слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 348 с.

10. Ященко ЮБ, Кондратюк НЮ. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні: регіональний аспект. Україна. Здоров’я нації. 2013;1(25):20-27.

11. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік // МОЗ України, ДУ УІСД МОЗ України. – 2017. – 516 с.

12. Guideline: Daily iron supplementation in adult women and adolescent girls. [Интернет] Geneva: WHO, 2016. [Доступно]: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204761 /1/9789241510196_eng.pdf?ua=1

13. Guideline: Intermittent iron and folic acid supplementation in menstruating women. [Интернет] Geneva: WHO, 2011. [Доступно]: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44649/1/9789241502023_eng.pdf?ua=1&ua=1

14. Приходько ВЮ. Железодефицитная анемия – синдром, требующий настороженности врача. Дистанционное обучение. Мистецтво лікування. 2011;5-6 (81-82):4-14.

15. Miller EM. The reproductive ecology of iron in women Am. J. Phys. Anthropol. 2016;159(61):172-195. [PMID: 26808104]

16. Hurrell R., Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values Am. J. Clin. Nutr. 2010; 91:1461-1467. [PMID: 20200263]

17. Cao C, O’Brien KO. Pregnancy and iron homeostasis: Аn update Nutr. Rev. 2013; 71: 35-51. [PMID: 23282250]

18. Milman N. Iron and pregnancy: А delicate balance Ann Hematol. 2006;85:559-565. [PMID: 16691399]

19. Железодефицитные состояния в акушерско-гинекологической практике: Информационный бюллетень /Под ред. Т.В. Галиной. – М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2016. – 24 с.

20. Candio F, Hofmeyr GJ. Treatments for iron-deficiency anemia in pregnancy: RHL commentary. WHO, 2007.

21. Наказ МОЗ України від 02.11.2015р. №709 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії (Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія»).

22. Диагностика, профилактика и лечение железодефицитных состояний у беременных и родильниц: Федеральные клинические рекомендации. – М.: РОАГ: ФГБУ НЦАГиП им. ВИ. Кулакова, 2013. – 26 с.

23. Малкоч АВ, Анастасевич ЛА, Филатова НН. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия у женщин детородного возраста. Лечащий врач. 2013;4:37.

24. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity and Mineral nutrition information system. Geneva: WHO, 2011. 6 p.

25. Rahman MM, Abe SK, Rahman MS et al. Maternal anemia and risk of adverse birth and health outcomes in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis Am. J. Clin.Nutr. 2016;103(2):495-504. [PMID: 26739036]

26. Frazer DM, Anderson GJ. The regulation of iron transport Biofactors. 2014;40:206-214. [PMID: 24132807]

27. Sharp P, Srai SK. Molecular mechanisms involved in intestinal iron absorption World J. Gastroenterol. 2007;13:4716. [PMID: 17729393]

28. Радзинский ВЕ. Акушерская агрессия. – М.: Медиабюро Статус презенс, 2017. – 872 с.

29. Стуклов НИ. Мета-анализ данных переносимости питьевой формы глюконата железа (II), меди и марганца (препарат Тотема) при лечении железодефицитной анемии у детей и взрослых. Земский врач. 2012;15(4):18-27.

30. Керимкулова НВ. и др. Беременность и роды у женщин с дисплазией соединительной ткани и железодефицитной анемией. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2014;13(5):11-13.