• Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності
До змісту

Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):53–54; doi 10.15574/HW.2018.127.53

Шинкарук Т. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.ЛШупика, мКиїв

Мета дослідження: зниження частоти акушерської та перинатальної патології у жінок з багатоплідною вагітністю на підставі удосконалення та впровадження методики індивідуальної підготовки подружньої пари під час вагітності та розродження.
Матеріали та методи. Обстежено 120 вагітних, яких було розподілено на чотири групи залежно від репродуктивного анамнезу та використання родинно орієнтованих технологій.
Результати. Проведення партнерських пологів з попередньою індивідуальною підготовкою дозволило знизити частоту сумарних ускладнень багатоплідної вагітності (з 76,7% до 53,3%) за рахунок загрози переривання у різні терміни (з 58,3% до 30,0%); прееклампсії (з 50,0% до 30,0%); гестаційної анемії (з 51,7% до 33,3%); плацентарної дисфункції (з 66,7% до 46,7%); затримки розвитку плода (з 23,3% до 13,3%); передчасних пологів (з 80,0% до 60,0%); абдомінального розродження (з 98,3% до 86,7%); асфіксії новонароджених середнього та тяжкого ступеня (60,0% до 40,0%) та перинатальних втрат (з 41,7 до 25,0‰).
Заключення. Використання родинно орієнтованих технологій при багатоплідній вагітності за удосконаленим нами алгоритмом покращує психологічний статус жінок, а також знижує частоту акушерських та перинатальних ускладнень. Це дозволяє рекомендувати більш широке використання родинно орієнтованих технологій при багатоплідній вагітності.
Ключові слова: багатоплідна вагітність, родинно орієнтовані технології.

Література:
1. Вдовиченко Ю.П. (2011). Багатоплідна вагітність. Навчальний посібник. Київ: 360.

2. Баранов І.І. (2012). Перинатальні наслідки при багатоплідних пологах. Акушерство і гінекологія: 1: 98–102.

3. Blickstein І. (2015). Multiple Pregnancy. Epidemiology, Gestation & Perinatal outcome: Informa UK Ltd: 946.

4. Бойчук А.В. (2016). Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 1: 42–47.

5. Вдовиченко С.Ю. (2017). Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів. Здоровье женщины. 3: 79–82.

6. Круть Ю.Я. (2013). Многоплодная беременность. Современный взгляд на проблему. Здоровье женщины. 6: 83–85.

7. Бойчук О.Г. (2013). Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Медико-соціальні проблеми сім’ї. 4: 5–8.