• рН піхвового секрету в оцінюванні піхвової мікробіоти під час вагітності
До змісту

рН піхвового секрету в оцінюванні піхвової мікробіоти під час вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):90–93 
 

рН піхвового секрету в оцінюванні піхвової мікробіоти під час вагітності 
 

Нагорна В. Ф., Москаленко Т. Я., Гриценко А. А.

Одеський національний медичний університет

КУ " Пологовий будинок № 7, м. Одеса

 

Мета дослідження: комплексне оцінювання різних типів вагінального біоценозу за результатами різних методів дослідження, визначення найбільш оптимальних з них.


Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 143 пацієнтки віком від 21 до 39 років; 123 жінки були вагітні в різних термінах гестації – I клінічна група, в II клінічну групу увійшли 20 невагітних жінок дітородного віку з нормоценозом піхви. Дослідження у I групі мало рандомізований характер за наявності інформованої згоди на участь у дослідженнях. Критерії включення: вік не більше 39 років, відсутність важкої форми загальносоматичної патології, відсутність посилань на фармакологічну корекцію запальних захворювань статевих органів в останні 6 міс. Карту первинного спостереження заповнювали в день звернення до лікаря. Вимоги для забору матеріалу: відсутність спеціальної підготовки і статевих контактів протягом останніх 3 днів. Критерії виключення з дослідження: наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, у гострій фазі.


Результати. Були проаналізовані результати дослідження мікробіоти піхви жінок груп спостереження. Отримані дані дозволили у I клінічній групі виділити V типів мікробіоти. В основу формування типу підгрупи належить значення рН вагінального секрету. Брали до уваги вміст лактобактерій, патогенної і умовно-патогенної аеробної і анаеробної флори; концентрацію кандид; кількість лейкоцитів.


Заключення. 1. Показник рН вагінального секрету може бути використаний як індикатор стану вагінального біотопу, він узгоджується з кількісною оцінкою мікробіоти піхви і лактобактерій в ній.

2. Показник рН 4,0–4,7 можна вважати показником норми. рН вище 4,7 свідчить про порушення біоценозу, чітко відповідає наростанню числа ускладнень гестації, більш високому числу запальних захворювань загальносоматичного характеру.

3. рН вагінального секрету може бути використаний для скринінгу, контролю стану біотопу піхви під час вагітності, перед пологами, кесаревим розтином без додаткового бактеріологічного супроводу. Метод можна вважати оптимальним за параметрами «інформативність», «доступність», «ціна».


Ключові слова: рН піхвового секрету, піхвовий біотоп, вагітність.


Література

1. Липова ЕВ, Болдырева МН, Трофимов ДЮ, Витвицкая ЮГ и др. 2009. Урогенитальные инфекции, обусловленные условно-патогенной биотой, у женщин репродуктивного возраста. (Клинико-лабораторная диагностика). М:44.

2. Кира ЕФ. 2012. Бактериальный вагиноз. М, МИА:471.

3. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция. Под ред. СИ Роговской, ЕВ Липовой. М, Изд-во журнала Status praesens. 2014:832.

4. Радзинский ВЕ. 2011. Акушерская агрессия. М, Изд-во журнала Status praesens:688.

5. Guaschino S, Benvenuti C, SOPHY project: an observational study of vaginal pH and lifestyle in women of different ages and in different physioopatological conditions. Minerva Ginecol.2008, Apr. 60(2):105-114.

6. Нагорна ВФ, Москаленко ТЯ, Гриценко АА. 2015. Рівень рН – інтегральний показник стану здоров’я статевої системи жінки. Медицинские аспекты здоровья семьи:6(92).