• Ризики невиношування та недоношування вагітності у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом

Ризики невиношування та недоношування вагітності у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):78–81

Диндар О. A., Бенюк В. O., Ластовецька Л. Д.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

У статті проведено аналіз і дана оцінка ризиків невиношування та недоношування вагітності у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом.

Мета дослідження: оцінювання на підставі ретроспективного клініко-статистичного аналізу перебігу вагітності і пологів у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом ризиків невиношування та недоношування вагітності.

Матеріали та методи. На підставі проведеного ретроспективного аналізу 1922 випадків перебігу вагітності та пологів, з яких – у 740 жінок з надмірною масою тіла, у 676 – з ожирінням І ступеня, у 408 – з ожирінням ІІ ступеня і у 98 – з ожирінням ІІІ ступеня оцінені відносний ризик, відношення шансів, абсолютний ризик, індекс потенційної шкоди з визначенням чутливості і специфічності даних досліджень.

Результати. Проведені ретроспективні дослідження перебігу вагітності та пологів у жінок з надмірною масою тіла і ожирінням з підрахунком і оцінюванням ризиків виникнення невиношування та недоношування вагітності свідчать про високу частоту репродуктивних втрат в усіх чотирьох групах жінок.

Заключення. Ризики виникнення невиношування та недоношування вагітності лінійно зростають у міру збільшення індексу маси тіла: в 1,2 разу при надмірній масі тіла, в 1,5 – при І, в 1,8 – при ІІ і в 3,5 разу при ІІІ ступені ожиріння.

Ключові слова: невиношування вагітності, ожиріння, метаболічний синдром, ризики.

Література:

1. Morin K.H. Perinatal outcomes of obese women: a review of the literature /J. Obstet. Gynecol. Neonatal. Nurs. – 2014. – Vol. 27, № 4. – P. 431–440. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.1998.tb02667.x

2. Galletly C. Improved pregnancy rates for obese, infertile women following a group treatment program /Anopenpilot study. Gen.Hosp.Psychiatry. – 2014. – Vol. 18, № 3. – P. 192–195. https://doi.org/10.1016/0163-8343(96)00006-0

3. Garner Peter R. The impact of obesity on reproductive function //Semin Reprod.Endocrinol. – 2015. – Vol. 8, № 1. – P. 32–43. https://doi.org/10.1055/s-2007-1021421

4. Chu S.Y. Association between obesity during pregnancy and Increased use of health care / The New England Journal of Medicine. – 2015. – № 16. – P. 358–362.

5. Mamula O. Complications during pregnancy, labor and puerperium in women with increased BMI at pregnancy term / Cent. EUR. J. MED. – 2014. – № 4 (1). – P. 71–75.

6. Catalano P.M. Management of obesity in pregnancy /Obstet Gynecol. – 2014. – № 109. – P. 419–433. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000253311.44696.85; PMid:17267845

7. Al-Obaidly S. Maternal pre-gravid body mass index and obstetric outcomes in twin gestations /J Perinatol. – 2014. – № 34 (6). – P. 425–428. https://doi.org/10.1038/jp.2014.29; PMid:24603456

8. Farah N. Maternal morbid obesity and obstetric outcomes / Obes Facts.