• Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області 
До змісту

Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):53-56; doi10.15574/SP.2015.68.53 

Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області 
 

Руда В. І. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

Хмельницька обласна дитяча лікарня, Україна 
 

У статті наводяться статистичні дані щодо дітей з обмеженими можливостями, структура причин дитячої інвалідності взагалі та структура інвалідизуючих захворювань органів сечовидільної системи зокрема. Розглядаються чинники, які дадуть можливість знизити інвалідність внаслідок ураження органів сечовидільної системи. 
 

Ключові слова: діти, інвалідність, аномалії органів сечовидільної системи, гломерулонефрит. 
 

Література: 
1. Беловол АН, Шипко АФ, Сенаторова АС, Муратов ГР. 2014. Актуальные вопросы детской инвалидности в условиях реформирования системы охраны здоров'я. Здоровье ребенка. 5(56): 145—148.

2. Ващенко ЛВ, Равлинко АА, Рубашная ОФ и др. 2008. Детская инвалидность и инвалидность с детства как медико-социальная проблема. Здоровье ребенка. 2(11): 14-18.

3. Европейская стратегия «Здоровье и развитие детей и подростков». ВОЗ. 2005: 23.

4. Коренев НМ, Толмачева СР, Богмат ЛФ, Коломиец АМ. 2009. Инвалидность детей с хроническими соматическими заболеваниями в Украине. Здоровье ребенка. 3(18).

5. Коренев НМ, Богмат ЛФ, Михайлова ЭА, Толмачева СР. 2002. Инвалидность детей с хронической соматической патологией. Харьков, Основа: 210.

6. Іванов ДД. 2005. Хронічна хвороба нирок (ХХН). Междунар эндокринологич журн. 2(2).

7. Круглова ИВ. 2005. Многоуровневая программа профилактики инвалидности у детей с хронической патологией. Рос педиатрич журн. 3: 61—63.

8. Моісеєнко РО. 2008. Актуальні питання охорони здоров'я материнства і дитинства в Україні. Совр педиатрия. 5(22): 8—14.

9. Моісеєнко РО. 2009. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її подолання. Совр педиатрия. 2(24): 10—14.

10. Орда ОМ, Моісеєнко Р. 2004. Охорона здоров'я в Україні на етапі реформування галузі. Актуальні проблеми в педіатрії на сучасному етапі. К: 20—21.

11. Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства фінансів України від 8 листопада 2001 року № 454/471/516. http://www.moz.gov.ua.

12. Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину інваліда віком до 16 років. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 4 грудня 2001 року № 482. http://www.moz.gov.ua.

13. Ващенко ЛВ, Хитрик АЛ, Рубашная ОФ и др. 2012. Состояние проблемы детской инвалидности (анализ 1997—2011 гг.). Здоровье ребенка. 6(41): 20—23.

14. Толмачева СР. 2007. Медико-социальные проблемы детей_инвалидов с хронической патологией. Medical practice. 1(55): 12—15.