• Рідкісна аноректальна мальформація – вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження

Рідкісна аноректальна мальформація – вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):72-76; DOI 10.15574/PS.2018.59.72

Фофанов О. Д., Фофанов В. О., Банасевич В. В.
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

У статті наведені літературні дані про розповсюдження, морфологічні ознаки, клініку, діагностику та лікування рідкісної (особливо у європейських країнах) вади – вродженого товстокишкового мішка (ВТМ) у поєднанні з аноректальною агенезією у новонароджених. Наведено власне клінічне спостереження даної поєднаної вади у новонародженої дівчинки. Автори дійшли висновку, що патогномонічною ознакою ВТМ є наявність великого газового міхура товстої кишки, який займає понад 50% ширини черевної порожнини у дитини з аноректальною агенезією на оглядовій рентгенограмі живота чи інвертограмі, та ультразвукові ознаки кістоподібного розширення товстої кишки. Тактика хірургічної корекції та прогноз значною мірою залежать від типу ВТМ та виду поєднаної аноректальної мальформації.
Ключові слова: вроджений товстокишковий мішок, аноректальні мальформації, новонароджені діти.

Література

1. Ашкрафт КУ, Холдер ТМ. (1997). Детская хирургия. T. 2. Санкт-Петербург: Пит-Тал: 44–65.

2. Гопиенко МА, Попова ЕБ, Котин АН, Маркарян АС, Богданов ИЮ, Иванов ДВ. (2013). Редкий вариант аномалий – ректальный мешок. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 4: 102–106.

3. Эргашев НШ, Отармурадов ФА. (2016). Редкие формы аноректальных аномалий у девочек. Рос. вестн. дет. хирургии, анест. и реаним. 6(3): 40-44.

4. Agarwal K, Chadha R, Ahluwalia C. et al. (2005). The histopathology of congenital pouch colon associated with anorectal agenesis. Eur J Pediatr Surg. 15; 2: 102-106. https://doi.org/10.1055/s-2004-830346; PMid:15877258

5. Chadha R, Agarwal K, Choudhury SR, Debnath PR. (2008). The colovesical fistula in congenital pouch colon: a histologic study. J Pediatr Surg. 43(11): 2048-52. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.05.021; PMid:18970939

6. Chadha R, Bagga D, Malhotra CJ et al. (1994). The embryology and management of congenital pouch colon associated with anorectal agenesis. J Pediatr Surg. 29: 439–446. https://doi.org/10.1016/0022-3468(94)90588-6

7. Chadha R. (2004). Conginental pouch colon associated with anorectal agnesis. Journal of Pediatric Surgery. 20: 393–401.

8. Herman ТЕ, Coplen D, Skinner M (2000). Congenital short colon with imperforate anus (pouch colon): Report of a case. Pediatr Radiol. 30: 243–246.

9. Holschneider A, Hutson J (2006). Anorectal Malformations in Children. Embryology, diagnosis, surgical treatment, follow-up. Heidelberg: Springer. PMCid:PMC2074887

10. Kazez A., Ozel S.K., Bakal U et al. (2009). Abdominotransanal approach to pouch colon associated with rectal atresia. J Pediatr Surg. 44: 19-21. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.02.058; PMid:19524712

11. Mathur P, Prabhu K, Jindal D. (2002). Unusual presentations of pouch colon. J Pediatr Surg. 37: 1351–1353. https://doi.org/10.1053/jpsu.2002.35007; PMid:12194131

12. Mathur P, Saxena AK, Simlot A. (2009). Management of congenital pouch colon based on the Saxena-Mathur classification. J Pediatr Surg. 44(5): 962-966. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.01.035; PMid:19433179

13. Narasimharao KL, Yadav K, Mitra SK et al. (1984). Congenital short colon with imperforate anus (pouch colon syndrome). Ann. Pediatr. Surg. 1: 159–167.

14. Parelkar S, Oak S, Mishra PK et al. (2010). Congenital pouch colon with rectal atresia: a case report. J Pediatr Surg. 45: 639-641. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.12.028; PMid:20223335

15. Puri A, Choudhury SR, Yadav PS et al. (2011). Congenital pouch colon and segmental dilatation of the colon: A report of two unusual cases. J Indian Assoc Pediatr Surg. 16.(2): 61–63. https://doi.org/10.4103/0971-9261.78133; PMid:21731234 PMCid:PMC3119939

16. Wakhlu AK, Wakhlu A, Pandey A et al. (1996). Congenital short colon. World J Surg. 20: 107–14. https://doi.org/10.1007/s002689900019; PMid:8588400