• Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфітен для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних
До змісту

Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфітен для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):66–72; doi 10.15574/HW.2016.112.66 

 

Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфітен для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних 
 

Цмур О. В., Левчук О. Б., Ляшина К. В., Бойко Н. В.

Ужгородський міський пологовий будинок

Кафедра акушерства та гінекологогії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Науково-дослідний і навчальний центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Клініко-діагностична лабораторія ПП «АСТРА-ДІА», м. Ужгород


У статті наведено результати дослідження мікробіому піхви вагітних із бактеріальним вагінозом до і після перорального застосування синбіотику Біфітен. Даний препарат відрізняється від інших біопрепаратів, рекомендованих для корекції вагінальної мікробіоти, комбінованою протизапальною та вибірковою про- і протимікробною активністю.


Мета дослідження: оцінювання ефективності застосування немедикаментозного біопрепарату (синбіотику) Біфітен у вагітних із бактеріальним вагінозом.


Матеріали та методи. Був проведений клініко-статистичний аналіз індивідуальних карт вагітних та історій пологів. Досліджено стан вагінальної мікробіоти до і після прийому препарату класичними мікробіологічними підходами і за допомогою ПЛР у режимі реального часу. Імунні показники визначали методом імуноферментного аналізу (ELISA).


Результати. Отримана позитивна динаміка суб'єктивного та об'єктивного стану вагітних. Проведені дослідження свідчать, що внаслідок орального застосування препарату Біфітен відбувається стабільне заселення слизових оболонок піхви як коменсальною (власною), так і транзиторною мікробіотою, що, у свою чергу, приводить до зменшення перинатальних ускладнень для матері та новонародженого. Клінічно доведено ефективність дії препарату проти збудників гарднерельозу та кандидозу.


Заключення. Доцільність застосування синбіотику Біфітен для лікування вагітних із бактеріальним вагінозом доведена клінічно. Хороша переносимість 
біопрепарату, альтернативність чи комплементарність його використання з антибіотикотерапією, відсутність побічної дії, зручна форма випуску обґрунтовують його призначення як в акушерстві, так і в гінекології для лікування бактеріальних вагінозів.


Ключові слова: бактеріальний вагіноз, вагінальний мікробіом, синбіотик, аеробні та анаеробні патогени, коменсали, цитокіни.


Література

1. Вектор-Бест. Інструкція до використання ІФА наборів // Електронний ресурс: https://vector-best.ru/

2. Воронин К.В. Бактериальный вагиноз беременных: этиологическая диагностика, прогнозирование и принципы активной профилактики инфекционных и пренатальных осложнений / [К.В. Воронин, Б.С. Нахла, В.І. Чуйко та ін.]. // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 2, ч. 1 (58). – С. 40–43.

3. Кира Е.Ф. Пробиотики в гинекологической практике / Е.Ф. Кира // РОАГ. – 2008. – № 3. – С. 6–11.

4. Фемофлор. Инструкция по применению набора реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени // Електронний ресурс: http://dna-technology.ru/files/images/instructions_rus/femoflor/119-8_s_b_24-06-14.pdf.

5. Allsworth J.E. Prevalence of bacterial vaginosis / J.E. Allsworth, J.F. Peipert. // Obstet Gynecol. – 2007. – № 109. – Vol. 1 – P. 114–20.

6. De Backer E. Antibiotic susceptibility of Atopobium vaginae / [E. De Backer, R. Verhelst, H. Verstraelen та ін.]. // BMC Infectious Diseases. – 2006. – № 5. – P. 51.

7. Dondersa G.G. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis / [G.G. Dondersa, A. Vereeckenb, E. Bosmans et al.]. // International Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2002. – № 109. – P. 34–43.

8. Falagas M.E. Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis / M.E. Falagas, G.I. Betsi, S. Athanasiou. // Clin Microbiol Infect. – 2007. – № 13. – С. 657–664. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2007.01688.x; PMid:17633390

9. Jeppsson B. Bacterial translocation: impact of probiotics / B. Jeppsson, P. Mangell, D. Adawi, G. Molin // Scandinavian Journal of Nutrition. – 2004. – № 48. – Vol. 1. – P. 37–41.

10. Ma B. The vaginal microbiome: rethinking health and diseases /B. Ma, L.J. Forney, R. Jacques // Annu Rev Microbiol. – 2012. – Vol. 66. – P. 371–389. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-micro-092611-150157; PMid:22746335 PMCid:PMC3780402

11. MacPhee R.A. Probiotic strategy for the treatment and prevention of bacterial vaginosis. / [R.A. MacPhee, R. Hummelen, J.E. Bisanz et al.]. // Expert Opin Pharmacother. – 2010. – № 11. – Vol. 18. – С. 2985–2995. http://dx.doi.org/10.1517/14656566.2010.512004; PMid:21080853

12. Reid G. Targeting the vaginal microbiota with probiotics as a means to counteract infections / G. Reid, J. Dols, W. Miller. // Curr Opin Clin Nutr Met Care. – 2009. – № 12. – P. 583–587. http://dx.doi.org/10.1097/MCO.0b013e328331b611; PMid:19741517

13. Ribet D. How bacterial pathogens colonize their hosts and invade deeper tissues / D. Ribet, P. Cossart. // Microbes and Infection. – 2015. – № 17. – P. 173–183.

14. Swidsinski A. Adherent biofilms in bacterial vaginosis / [A. Swidsinski, W. Mendling, V. Loening-Baucke et al.]. // Obstet Gynecol. – 2005. – № 106. – С. 1013–1023.

15. Swidsinski A. An adherent Gardnerella vagina/is biofilm persists on the vaginal epithelium after standard therapy with oral metronidazole / A. Swidsinski et al // Am J Obstet Gynecol. – 2008. – № 198. – С. 1–6.

16. Turovskiy Y. Susceptibility of Gardnerella vaginalis Biofilms to Natural Antimicrobials Subtilosin, е-Poly-L-Lysine, and Lauramide Arginine Ethyl Este / [Y. Turovskiy, T. Cheryian, A. Algburi et al.]. // Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. – 2012. – №17. – С. 284762.

17. Verstraelen H. Cutting edge: the vaginal microflora and bacterial vaginosis / H. Verstraelen. // Verh K Acad Geneeskd Belg. – 2008. – № 70. – Vol. 3. – P. 147–174.

18. Witkin S. S. An altered immunity hypothesis for the development of symptomatic bacterial vaginosis. 44 (4): / S.S. Witkin, I.N. Linhares, P. Giraldo, W.J. Ledger. // Clin Infect Dis. – 2007. – № 44. – Vol. 4. – P. 554–557. http://dx.doi.org/10.1086/511045; PMid:17243059

19. Zareie M. Probiotics prevent bacterial translocation and improve intestinal barrier function in rats following chronic psychological stress / [M. Zareie, K. Johnson-Henry, J. Jury et al.]. // Gut. – 2006. – № 55. – P. 1553–1560.