• Результати застосування органозберігаючих операцій при захворюваннях та пошкодженнях бронхів
ua До змісту Повний текст статті

Результати застосування органозберігаючих операцій при захворюваннях та пошкодженнях бронхів

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):31-36; doi 10.15574/PS.2018.61.31

Багіров М. М., Макаров А. В., Витвицький І. З., Фащук О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня №17, Україна

У роботі показано результати діагностики та лікування захворювань і пошкоджень бронхів у 829 хворих, з них 92 (11%) дітей віком від 8 місяців до 18 років, 737 (89%) дорослих віком до 76 років. Серед дорослих пацієнтів жінки становили 271 (37%), чоловіки – 466 (63%). У план обстеження, окрім загальноклінічних методів, входили мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної клітки та ендоскопічний огляд, гістологічне та імуногістохімічне дослідження для верифікації злоякісних пухлин. У випадку злоякісних пухлин завершальним етапом діагностики була позитронно-емісійна томографія – комп’ютерна томографія. Серед прооперованих основну групу склали пацієнти з пухлинами – 636 (77%), у 193 (23%) пацієнтів виконано втручання з приводу шести захворювань. Ізольовані операції на бронхах виконані у 37% випадків, а часткова бронхолегенева резекція з пластикою – у 63%. Основними видам оперативних втручань на трахеобронхіальному дереві були циркулярна (62%) та вікончата (30%) резекція бронхів, решту 8% склали інші види втручань. Із 523 бронхолегеневих резекцій лобектомій виконано 354 (68%), інші варіанти економних резекцій – 169 (32%). Операції закінчувалися стандартним відновленням цілісності бронхіального дерева у 550 (66%) пацієнтів, у 279 (34%) пацієнтів застосовано складні, розроблені в клініці, методи – нестандартну корегуючу багатоосьову або полібронхіальну реконструкції. Післяопераційна летальність склала 1,9%.

Ключові слова: новоутворення легень, бронхопластичні операцій, травматичні пошкодження бронхів.

Література

1. Перельман МИ, Бирюков ЮВ, Гудовский ЛМ и др. (2001). Хирургия трахеи и бронхов. Анналы хирургии. 1: 30–35.

2. Ahuja S, Cohen B, Hinkelbein J, Diemunsch P, Ruetzler K. (2016). Practical anesthetic considerations in patients undergoing tracheobronchial surgeries: a clinical review of current literature. J Thorac Dis. 8: 3431–3441. https://doi.org/10.21037/jtd.2016.11.57.

3. Deslauriers J, Tronc F, Gregoire J. (2009, Jan). History and current status of bronchoplastic surgery for lung cancer. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 57(1): 3–9. https://doi.org/10.1007/s11748-008-0316-x.

4. Madden BP. (2017, Jan.). Evolutional trends in the management of tracheal and bronchial injuries. J Thorac Dis. 9(1): 67–70. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.01.43.

5. Maurizi G, D’Andrilli A, Venuta F, Rendina EA. (2016, Nov.). Bronchial and arterial sleeve resection for centrally-located lung cancers. J Thorac Dis. 8(11): 872–881. https://doi.org/10.21037/jtd.2016.06.48; PMid:27942409 PMCid:PMC5124599

6. Nagayasu T, Yamasaki N, Tsuchiya T, Matsumoto K, Miyazaki T, Hatachi G, Watanabe H, Tomoshige K. (2016, Jan.). The evolution of bronchoplasty and broncho-angioplasty as treatments for lung cancer: evaluation of 30 years of data from a single institution. Eur J Cardiothorac Surg. 49(1): 300–6. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv065

7. Palade E, Holdt H, Passlick B. (2015, Jun). Bronchus anastomosis after sleeve resection for lung cancer: does the suture technique have an impact on postoperative complication rate? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 20(6): 798–804. https://doi.org/10.1093/icvts/ivv058.

Стаття надійшла до редакції 30.06.2018 г.; прийнята до друку 14.11.2018 р.