• Результати лікування дітей з атрезією стравоходу

Результати лікування дітей з атрезією стравоходу

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):46-50; doi 10.15574/PS.2018.60.46

Спахі О. В., Лятуринська О. В., Макарова М. О.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Мета: вивчити результати лікування новонароджених з атрезією стравоходу, фактори ризику летального результату в післяопераційному періоді, особливості їх росту і розвитку в перші роки життя.

Матеріали і методи. Проаналізовано історії хвороби 84 новонароджених дітей з атрезією стравоходу, прооперованих у клініці дитячої хірургії м. Запоріжжя за 25 років. Народилися недоношеними 52 (63%) дитини. Переважали хлопчики – 53 (63%) дитини. У 39 (46%) дітей виявлені поєднані вади розвитку. Усіх дітей оперували в терміново-плановому порядку, після передопераційної підготовки та комплексного обстеження.

Результати. У 81 (96%) дитини була виявлена атрезія стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею, у 2 (1,6%) дітей атрезія стравоходу без нориці, в однієї дитини було дві нориці. У всіх випадках атрезії з нижньою трахеостравохідною норицею накладено прямий анастомоз «кінець у кінець» після відсікання трахеонориці від трахеї. При великому діастазі між сегментами стравоходу до 3,5 см прямий анастомоз накладено після циркуляторної міотомії верхнього відділу стравоходу. Обом дітям з безнорицевою формою атрезії стравоходу накладено шийну езофагостому і гастростому. До 1995 р. летальність склала 55,5%, з 1995 р. по 2005 р. – 24% (вижили 10 дітей із 13 прооперованих). За останні 12 років померло троє з прооперованих дітей, що мали супутню патологію серця і головного мозку. Серед ускладнень раннього післяопераційного періоду переважала аспіраційна пневмонія, яка спостерігалася у 53% випадків. Неспроможність анастомозу відзначена у двох випадках.

Висновки. Результат оперативного лікування хворих з атрезією стравоходу залежить від правильної оцінки стану хворого при надходженні, раціонального вибору часу і методу оперативного лікування, терміну гестації, наявності супутньої патології та поєднаних вад розвитку.

Ключові слова: атрезія стравоходу, новонароджені, трахеостравохідна нориця.

Література

1. Ашкрафт КУ, Холдер ТМ. (1996). Детская хирургия. Т.2. Санкт-Петербург:237–238.

2. Журило ИП, Фоменко СА, Иващенко ТИ и др. (2012). Анализ структуры отдельных врожденных пороков развития у новорожденных в Донецкой области. Неонатологія, хірургія та перінатальна медицина. 1(3): 31–36.

3. Красовская ТВ, Кучеров ЮИ, Батаева СМ и др. (2001). Осложнения оперативного лечения атрезии пищевода. Детская хирургия. 3:44–46.

4. Немилова ТК. (1998). Диагностика и хирургическое лечение множественных пороков у новорожденных. Москва:1-2.

5. Немилова ТК, Баиров ВГ, Каган АВ, Караваева СА и др. (2003). Атрезия пищевода: 48-летний опыт лечения в Санкт-Петербурге. Детская хирургия.6:14–16.

Стаття надійшла до редакції 12.04.2018 р., прийнята до друку 13.09.2018 р.