• Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів
До змісту

Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):77–79; doi 10.15574/HW.2018.127.77

Продан Т. О. , Данкович Н. О. , Бабенко О. М.
Медичний центр «Мати та дитина», м. Київ

Мета дослідження: вивчення ефективності контрольованої стимуляції овуляції у донорів ооцитів залежно від протоколу стимуляції.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано медичну документацію 120 донорів ооцитів, яким проводили стимуляцію суперовуляції у медичному центрі «Мати та дитина» у 2012–2015 рр. Усі картки були розділені на дві групи: у першу групу увійшли жінки, у яких у циклі стимуляції для попередження передчасних піків лютеїнізуючого гормону використовували агоніст гонадотропін-рилізинг-гормону (а-ГнРГ) (n=70), а у другу – жінки, у яких використовували антагоніст ГнРГ (n=50).
Результати. Середня тривалість стимуляції при використанні а-ГнРГ була у середньому на 2 дні довше. Загальна кількість витраченого рекомбінантного фолікулостимулювального гормону була також достовірно (у середньому на 500 МО) більше, а отриманих фолікулів та яйцеклітин – менше.
Заключення. Отже, проведене дослідження встановило, що оптимальним у програмах отримання донорських ооцитів є протокол стимуляції суперовуляції з використанням щодобових доз антагоніста гонадотропін-рилізинг-гормонів для попередження передчасних піків лютеїнізуючого гормону. Подальший пошук з метою оптимізації схем стимуляції суперовуляції у донорів доцільно проводити у межах саме даного протоколу.
Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, стимуляція суперовуляції, донорство ооцитів.

Література:
1. Палыга И.Е. 2013. Клинический анализ неудачных попыток использования вспомогательных репродуктивных технологий. Здоровье женщины. 8(84): 164–166.

2. Гьюдайс Л.С. 2009. Имплантирующаяся оплодотворенная яйцеклетка и материнский организм. Проблемы эндокринологии. 5: 30–32.

3. Баскаков В.П. 2005. Состояние репродуктивной системы женщины при эндометриозе. Проблемы репродукции. 2: 15–18.

4. Авраменко Н.В. 2014. Вспомогательные репродуктивные технологии. Запорожский медицинский журнал. 3(84): 95–100.

5. Наказ МОЗ від 09.09.2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні».

6. Лабораторный справочник СИНЭВО. 2011. Под ред. Небыльцовой О.В. К.: ООО «Доктор-Медиа»: 420.