• Результати хірургічного лікування хворих з двобічним деструктивним туберкульозом легень
ua До змісту Повний текст статті

Результати хірургічного лікування хворих з двобічним деструктивним туберкульозом легень

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):51-54; doi 10.15574/PS.2018.61.51

Корпусенко І. В., Савенков Ю. Ф.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Дніпропетровське обласне комунальне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія», м. Дніпро, Україна

Мета: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з обмеженим двостороннім деструктивним туберкульозом легень.

Матеріали і методи. Оцінено результати 80 одночасних двосторонніх резекцій легень у хворих з обмеженим деструктивним туберкульозом залежно від типу хірургічного доступу: VATS-резекція (28 хворих), трансстернальний доступ (25), рутинна торакотомія (27).

Результати та висновки. При виконанні одночасної двосторонньої VATS-резекції інтраопераційна крововтрата зменшилася в 1,8 разу порівняно з рутиною торакотомією і в 1,5 разу порівняно зі стернотомією. Ризик післяопераційних ускладнень після VATS-резекції знизився у 1,6 разу. Використання двосторонньої VATS-резекції дозволяє значно знизити травматичність оперативного втручання порівняно з традиційними способами, краще візуалізувати зону резекції за рахунок оптичного збільшення і виконати більш радикальну резекцію туберкульозного вогнища з ретельним гемо- та аеростазом, зменшити деформацію легеневої тканини.

Ключові слова: деструктивний туберкульоз, одночасна двостороння резекція легень, відеоспостереження.

Література

1. Гиллер ДБ, Токарев КВ, Багиров МА. (2006). Непосредственные результаты видеоторакоскопических и видеоассистентторакоскопических резекций легких и пневмонэктомий у больных туберкулезом легких. Проблемы туберкулеза. 8: 38–42.

2. Дужий ІД, Кравець ОВ. (2014). До хірургічного лікування відносно поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень. Український пульмонологічний журнал. 1: 39.

3. Иванов АВ, Свинцов АЕ, Мохирев АИ. (2007). Одномоментные двусторонние резекции легких из одностороннего межреберно-средостенного доступа у больных туберкулезом. Туберкулез в России. 2007. Материалы VIII Рос. съезда фтизиатров: 468–469

4. Мельник ВМ, Новожилова ІО, Матусевич ІО, Приходько АМ. (2014). Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні. Аналіз офіційної звітності. Український пульмонологічний журнал. 2: 36–39.

5. Обремская ОК, Опанасенко НС, Климец ЕВ. (2014). Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пульмонологических и фтизиохирургических пациентов с сопутствующей патологией. Український пульмонологічний журнал. 1: 57–58.

6. Порханов ВО, Марченко ЛГ, Поляков ИС. (2002). Хирургическое лечение двусторонних форм туберкулеза легких. Проблемы туберкулеза. 4: 22–25.

7. Abbo O, Guatta R, Pinnagoda K. (2014). Bilateral anterior sternothoracotomy (clamshell incision): a suitable alternative for bilateral lung sarcoma metastasis in children. World J Surg Oncol. 12: 144–149. https://doi.org/10.1186/1477-7819-12-233; PMid:25064077 PMCid:PMC4118191

8. Kilani T, Boudaya MS, Zribi H. (2015). Surgery for thoracic tuberculosis. Rev Pneumol Clin. 2–3: 140–158. https://doi.org/10.1016/j.pneumo.2014.03.005; PMid:24894967

9. Madansein R, Parida S, Padayatchi N. (2015). Surgical treatment of complications of pulmonary tuberculosis, including drug-resistant tuberculosis. Int J Infect Dis. 3: 61–67. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2015.01.019; PMid:25809758

10. Roberts–Witteveen A, Reinten T, Christensen A. (2015). Multidrugresistant tuberculosisin New South Wales, Australia, 1999–2010: a case series report. Int J Tuberc Lung Dis. 19: 850–856. https://doi.org/10.5588/ijtld.14.0575; PMid:26056113

Стаття надійшла до редакції 15.07.2018 г.; прийнята до друку 15.11.2018 р.